Komite CIGRE CIRED :: Članki
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   PREJEMNIKI NAGRAD PROF.DR. VRATISLAVA BEDJANIČA 2016

11.02.2016 - 31.10.2016


46. PODELITEV NAGRAD PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA


   
V četrtek, 15. decembra 2016 je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru (UM FERI) potekala že 46. podelitev nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča. Organizacijo dogodka si UM FERI izmenjuje s Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani (UL FE) pod sponzorskim okriljem Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED.

 

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije se podeljuje od leta 1970 dalje. Vključno z letom 2016 je bilo podeljenih 288 nagrad – od tega 162 nagrajencem iz ljubljanske, 61 iz mariborske in 65 iz drugih univerz. Podeljene so bile za 54 doktoratov znanosti, 90 znanstvenih magistrskih nalog in 144 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Tovrstne nagrade so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času restriktivnih gospodarskih razmer, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

 

Osrednji govorniki dogodka so imeli govor: rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar, dekan UM FERI prof. dr. Borut Žalik, prodekan za finančne zadeve in kakovost UL FE izr. prof. dr. David Nedeljković, ter predsednik odbora za podeljevanje nagrad dr. Zvonko Toroš.

 

Izmed 9 predlaganih del, je komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča v sestavi: dr. Zvonko Toroš, predsednik, mag. Krešimir Bakič, prof. dr. Miloš Pantoš, prof. dr. Vanja Ambrožič, izr. prof. dr. Boštjan Polajžer in izr. prof. dr. Franc Mihalič, izbrala 4 nagrajena dela in sicer za doktorsko disertacijo, za znanstveno magistrsko delo ter dve za magistrski nalogi po bolonjskem študijskem programu. Podelitev nagrad sta vodila predsednik komisije za Bedjaničeve nagrade: dr. Zvonko Toroš in predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED mag. Krešimir Bakić.

 

Nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča so prejeli:

 

I. nagrado za doktorsko disertacijo: 

Avtor: dr. Klemen Stopar

Mentor: prof. dr. Jože Pihler; Somentor: doc. dr. Peter Kitak

Naslov: Razvoj in analiza obloka v elektro-obločni peči z optimiziranjem gibanja elektrod

Fakulteta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

 

II. nagrado za znanstveno magistrsko delo

Avtor: mag. Borut Prašnikar

Mentor: prof. dr. Danjel Vončina

Naslov: Zasnova in razvoj dušilke za energetski transformator

Fakulteta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 

III. dve nagradi za magistrski deli bolonjskega študija

 

Avtor: Gregor Černe

Mentor: prof. dr. Igor Škrjanc.

Naslov: Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov

Fakulteta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 

Avtor: Andrej Mohar

Mentor: doc. dr. Peter Kitak; Somentor: izr. prof. dr. Jože Ritonja

Naslov: Magnetno justiranje relejev FI

Fakulteta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Mentorji in nagrajenci 46-ih nagrad prof.dr. Vratislava Bedjaniča 
Foto: dr.Bogdan DugonikConseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution