Komite CIGRE CIRED :: Članki
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   RAZPIS 47. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

30.01.2017 - 30.10.2017
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


RAZPIS 47. NATEČAJA ZA NAGRADE
PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

 
za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike.
 
 
Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od
1. oktobra 2016 do 1. oktobra 2017.
 
Izbrane in podeljene bodo nagrade (bruto zneski):
·         ena nagrada za doktorsko disertacijo v višini 1000 €,
·         do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra (po bolonjskem študijskem programu, 5-letni študij) v višini 500 €,
Predloge za razpisane nagrade posredujejo fakultete, in sicer le za tiste kandidate, ki so svoje delo zagovarjali v obdobju skladno z razpisom. Predlogu mora biti priložena doktorska disertacija oziroma magistrsko delo ter kratek povzetek dela, oboje v fizični in elektronski obliki.
 
Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2017 do vključno 30. oktobra 2017.
Predlog mora vsebovati točen naslov kandidata, njegov e-naslov ter ime in priimek mentorja in somentorja, uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade. Nagrajenih del komisija ne vrača. Vrnejo se samo nenagrajena dela.
Nagrade bodo podeljene v decembru 2017. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
 
Prijave oziroma predloge s prilogami posredujte na naslov:
 
Dr. Zvonko Toroš
Predsednik komisije za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča
Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
 
Ljubljana, januar 2017

   

Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution