Komite CIGRE CIRED :: Članki
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE '17,

17.05.2017 - 17.05.2017
Brdo pri Kranju
Prosperia

  

Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE '17,
17. maja 2017, Brdo pri Kranju od 9. ure dalje.

 
Specializirani energetski forum, kjer se boste seznanili z novostmi na področju obnovljivih virov za 2017 in 2018. Med drugim boste spoznali nove zakonodajne in regulativne izzive na področju OVE, izzive umeščanja v prostor ter primere iz prakse.
 
Forum je pravočasna priložnost za vaš prenos znanja in praktičnih izkušenj za področje obnovljivih virov za 2017. Pridružite se 80+ ključnih energetikov, okoljskih strokovnjakov, nosilcev naprednih projektov, predstavniki ključnih ministrstev in naravovarstvenih institucij.
 
Več o forumu si lahko ogledate na: www.prosperia.si  


*** Program
 
Novi zakonodajni in regulativni izzivi OVE
·         Zimski sveženj EU in novosti OVE,mag. Borut Rajer, Borzen
·         Nove podporne sheme za OVE in SPTE – konkurenca med investitorji, mag. Alenka Domjan, Agencija za energijo
·         OVE v novih energetskih bilancah Slovenije – kako naprej?, dr. Peter Novak, Energotech
 
Primer iz prakse
·         Aktualni vidiki projekta izgradnje verige HE na spodnji Savi,mag. Silvester Jeršič, HESS
 
Umeščanje v prostor in OVE
·         Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske – kaj se lahko naučimo?, mag. Natalija Likar Koselj, Savske elektrarne Ljubljana
 
Omrežni izzivi in OVE
·         OVE in izziv za Sistemskega operaterja prenosnega omrežja, Gregor Panjan, ELES
·         Zmožnosti obstoječega distribucijskega omrežja za priključevanje OVE, Miha Kržišnik, Elektro Ljubljana
 
Premierna predstavitev 2 evropskih projektov na presečišču trajnosti
·         Projekt HYACINTH: Družbena sprejemljivost vodika v prehodni fazi (Projekt financiran s strani FCH-JU), dr. Mitja Mori, Razvojni center za vodikove tehnologije in UL, Fakulteta za strojništvo,
·         FIELD: Evropska prizadevanja za stanovanjske mikro-SPTE sisteme na gorivne celice, mag. Tadej Auer, Razvojni center za vodikove tehnologije
 
Primer trajnostne gradnje in OVE
·         Hiša iz lesa, slame in gline – vloga URE in OVE, Roman Perčič, Občina Sevnica
 
STROKOVNO OMIZJE O PERSPEKTIVAH OVE V PRAKSI
·         Kako preseči bariere za OVE in omrežja v praksi; dosedanje izkušnje? hidroelektrarne, veter, sonce…)
·         Interaktivna razprava z govorci in udeleženci
 
Strateška okrogla miza o ambicijah OVE za Slovenijo
Moderator: Igor E. Bergant, novinar
Govorci (abecedni vrstni red):
·         Bogdan Barbič, HESS
·         Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje
·         Jože Dimnik, Ministrstvo za infrastrukturo
·         dr. Darij Krajčič, Zavod za varstvo narave
·         Matjaž Marovt, Holding Slovenske elektrarne
·         Martin Novšak, GEN energija
Razprava z udeleženci
 
*Organizator si pridržuje pravico do sprememb
    
Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution