Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Članstvo v mednarodnem in slovenskem združenju

Članstvo v mednarodnem združenju CIGRÉ Pariz

Članstvo CIGRÉ Pariz prihaja iz 89 držav. V 58 državah pa je CIGRÉ organiziran kot Nacionalni komite, ki deluje po pravilih mednarodnega združenja s sedežem v Parizu. CIGRÉ v Parizu ima štiri kategorije članov: 
 • Individualni člani (za leto 2015 znaša letna članarina 80 EUR)      
 • Individualni člani 2 (mladi do 35 leta starosti [1]; članarina znaša 40 EUR)
 • Kolektivni člani (so podjetja; v letu 2015 znaša letna članarina 538 EUR)
 • Kolektivni člani 2 (so univerze in izobraževalne ustanove; članarina znaša 269 EUR)     
Od leta 2013 se upošteva ekvivalentno članstvo nacionalnega komiteja po naslednjem vrednotenju:

Za individualno članstvo nacionalni komite dobi 1 točko in za kolektivno 6 točk. Pri individualnem članu 2 (mladi) se upošteva 0,5 ekvivalentnih točk. Pri kolektivnem članu 2 pa se upošteva 3 ekvivalentne točke. Seštevek ekvivalentnih točk razvršča posamezne države v kategorije pravic do glasovanja, pravic do števila nacionalnih kvot za referate in pravic do udeležbe v vodstvenih strukturah.

Države s seštevkom manjšim od 40 nimajo pravice glasovanja in tudi nimajo člana v Administrativnem odboru. V letu 2017 je imela Slovenija 46 individualnih članov in 8 kolektivnih članov.

Na podlagi tega ima slovenski NC CIGRÉ pravico do dveh nacionalnih referatov na zasedanjih CIGRÉ v Parizu.
 
Seznam članov mednarodne CIGRÉ iz Slovenije v letu 2017

Bonitete članov pariške CIGRÉ
 
Individualni član pariške CIGRÉ ima naslednje bonitete iz članstva:
 • Strokovna revija ELECTRA, 6 krat na leto,
 • Brezplačen dostop do več kot 7000 dokumentov pariške CIGRÉ, ki so rezultat dela ekspertnih skupin, posebnih poročil, člankov iz Electre, člankov iz Simpozijev,…
 • Dostop do teh dokumentov je možen preko spletne strani www.e-cigre.org z uveljavitvijo registrske številke člana,
 • Popust 20-25% pri kotizacijah na bienalnih Zasedanjih CIGRÉ, simpozijih in drugih CIGRÉ srečanjih,
 • Sodelovanje v zelo kakovostnih študijskih komitejih (poleg članstva je pogoj, da ste izbrani s strani nacionalnega komiteja in tudi kakovostnih referenc iz preteklega dela).

Članstvo v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED


Skladno s statutom organizacije so člani združenja lahko:
 • Redni člani
 • Zaslužni člani 
 • Častni člani
Redni člani so vsi, ki skladno s statutom izpolnjujejo pogoje. Vsi člani ob koncu leta dobijo določeno število točk, glede na leta članskega staža in aktivnosti na nacionalnih in mednarodnih CIGRÉ-CIRED konferencah. Letna članarina (za leto 2018) znaša 14 Evrov. Upokojeni člani pa imajo 50% popust.

Zaslužni član postane član, ki doseže 36 točk;

Častni član postane član, ki je dolga leta aktiven in je opravljal vodilne funkcije v Slovenskem združenju CIGRÉ-CIRED. Častni član je izjemoma tudi nečlan, ki je s svojim delom veliko prispeval v prid ciljem delovanja Slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ in CIRED.

Seznam individualnih članov v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v letu 2017

Seznam kolektivnih članov v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v letu 2017
 
[1] Mladi strokovnjaki in študenti do 33 leta starosti so oproščeni članarine. 

Seznam mladih inženirjev in študentov do 33. leta starosti
 
Bonitete članov Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED
 
Član slovenskega Združenja CIGRÉ-CIRED ima naslednje bonitete iz članstva:
 • Letno vsaj dvakrat dobi informativno revijo Sporočila,
 • Vsakoletni tematski koledar,
 • Popust 20-25% pri kotizacijah za nacionalne konference CIGRÉ-CIRED ali pri delavnicah,
 • Od februarja 2013 lahko člani dostopajo preko svoje članske številke do vseh referatov, ki so bili objavljeni na slovenskih konferencah,
 • Občasno člani dobijo tudi druge publikacije, ki jih Združenje objavlja,
 • S članstvom pridobi vsako leto določene točke in možnost napredovanja v zaslužnega člana.
S podpiranjem stanovske strokovne nevladne organizacije se bo dvigoval tudi ugled stroke in znanja naših strokovnjakov.


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 25.05.2018
Do 25.05.2018
Brdo pri Kranju
25. OBLETNICA SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ELEKTROENERGETIKOV CIGRE-CIRED
Od 07.06.2018
Do 08.06.2018
Ljubljana, Slovenija
CIRED WORKSHOP, LJUBLJANA, SLOVENIA
Od 06.12.2017
Do 01.07.2018
KIJEV, UKRAJINA
ROK ZA ODDAJO REFERATOV 20.4.2018
Od 26.08.2018
Do 31.08.2018
Pariz
CIGRE Session August 2018
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution