Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Članstvo v mednarodnem in slovenskem združenju

Članstvo v mednarodnem združenju CIGRÉ Pariz

Članstvo CIGRÉ Pariz prihaja iz 89 držav. V 58 državah pa je CIGRÉ organiziran kot Nacionalni komite, ki deluje po pravilih mednarodnega združenja s sedežem v Parizu. CIGRÉ v Parizu ima štiri kategorije članov: 
 • Individualni člani (za leto 2015 znaša letna članarina 78 EUR)      
 • Individualni člani 2 (mladi do 35 leta starosti [1]; članarina znaša 39 EUR)
 • Kolektivni člani (so podjetja; v letu 2015 znaša letna članarina 524 EUR)
 • Kolektivni člani 2 (so univerze in izobraževalne ustanove; članarina znaša 257 EUR)     
Od leta 2013 se upošteva ekvivalentno članstvo nacionalnega komiteja po naslednjem vrednotenju:

Za individualno članstvo nacionalni komite dobi 1 točko in za kolektivno 6 točk. Pri individualnem članu 2 (mladi) se upošteva 0,5 ekvivalentnih točk. Pri kolektivnem članu 2 pa se upošteva 3 ekvivalentne točke. Seštevek ekvivalentnih točk razvršča posamezne države v kategorije pravic do glasovanja, pravic do števila nacionalnih kvot za referate in pravic do udeležbe v vodstvenih strukturah.

Države s seštevkom manjšim od 40 nimajo pravice glasovanja in tudi nimajo člana v Administrativnem odboru. V letu 2016 je imela Slovenija 51 individualnih članov in 8 kolektivnih članov.

Na podlagi tega ima slovenski NC CIGRÉ pravico do dveh nacionalnih referatov na zasedanjih CIGRÉ v Parizu.
 
Seznam članov mednarodne CIGRÉ iz Slovenije v letu 2016

Bonitete članov pariške CIGRÉ
 
Individualni član pariške CIGRÉ ima naslednje bonitete iz članstva:
 • Strokovna revija ELECTRA, 6 krat na leto,
 • Brezplačen dostop do več kot 7000 dokumentov pariške CIGRÉ, ki so rezultat dela ekspertnih skupin, posebnih poročil, člankov iz Electre, člankov iz Simpozijev,…
 • Dostop do teh dokumentov je možen preko spletne strani www.e-cigre.org z uveljavitvijo registrske številke člana,
 • Popust 20-25% pri kotizacijah na bienalnih Zasedanjih CIGRÉ, simpozijih in drugih CIGRÉ srečanjih,
 • Sodelovanje v zelo kakovostnih študijskih komitejih (poleg članstva je pogoj, da ste izbrani s strani nacionalnega komiteja in tudi kakovostnih referenc iz preteklega dela).
Članstvo v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED

Skladno s statutom organizacije so člani združenja lahko:
 • Redni člani
 • Zaslužni člani 
 • Častni člani
Redni člani so vsi, ki skladno s statutom izpolnjujejo pogoje. Vsi člani ob koncu leta dobijo določeno število točk, glede na leta članskega staža in aktivnosti na nacionalnih in mednarodnih CIGRÉ-CIRED konferencah. Letna članarina (za leto 2015) znaša 14 Evrov. Upokojeni člani pa imajo 50% popust.

Zaslužni član postane član, ki doseže 36 točk;

Častni član postane član, ki je dolga leta aktiven in je opravljal vodilne funkcije v Slovenskem združenju CIGRÉ-CIRED. Častni član je izjemoma tudi nečlan, ki je s svojim delom veliko prispeval v prid ciljem delovanja Slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ in CIRED.

Seznam individualnih članov v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v letu 2016

Seznam kolektivnih članov v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v letu 2016
 
[1] Mladi strokovnjaki do 35 leta starosti imajo 50% popust za prve dve leti članstva. Za študente, ki študirajo magistrski ali doktorski študij s potrdilom fakultete ni omejitev v letih za koriščenje popusta.
 
Bonitete članov Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED
 
Član slovenskega Združenja CIGRÉ-CIRED ima naslednje bonitete iz članstva:
 • Letno vsaj dvakrat dobi informativno revijo Sporočila,
 • Vsakoletni tematski koledar,
 • Popust 20-25% pri kotizacijah za nacionalne konference CIGRÉ-CIRED ali pri delavnicah,
 • Od februarja 2013 lahko člani dostopajo preko svoje članske številke do vseh referatov, ki so bili objavljeni na slovenskih konferencah,
 • Občasno člani dobijo tudi druge publikacije, ki jih Združenje objavlja,
 • S članstvom pridobi vsako leto določene točke in možnost napredovanja v zaslužnega člana.
S podpiranjem stanovske strokovne nevladne organizacije se bo dvigoval tudi ugled stroke in znanja naših strokovnjakov.


KONFERENCA 2017
Oddaja prijave referata
S klikom na ikono na levi boste pričeli s postopkom oddaje prijave referata. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...
Nalaganje dokumentov referata
V primeru, da je bila vaša prijava že sprejeta, vas prosimo, da s klikom, na ikono levo nadaljujete z nalaganjem dokumentov referata.

Prijava na konferenco
S klikom na ikono na levi boste pričeli s postopkom registracije. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...


ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 09.05.2017
Do 12.05.2017
Bečići, Montenegro
5. KONFERENCA CG KO CIGRE
Od 17.05.2017
Do 17.05.2017
Brdo pri Kranju
Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE '17,
Od 22.05.2017
Do 24.05.2017
Kongresni center Habakuk
13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE - CIRED
Od 29.05.2017
Do 02.06.2017
Dublin
CIGRE Symposium Dublin
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution