Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Kaj je CIGRÉ ?

CIGRÉ je kratica za Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme

CIGRÉ (Conseil Internationale des Grands Réseaux Électriques) je mednarodno nevladno in neprofitno združenje za velike elektroenergetske sisteme s sedežem v Parizu.
 
Bilo je ustanovljeno leta 1921 v Parizu kot eno od prvih mednarodnih sinergijskih združenj s ciljem reševanja številnih problemov takrat hitro rastoče elektrifikacije sveta. Iz tega združenja so kasneje nastala mnoga druga strokovna združenja, kot so WEC (World Energy Council – svetovni energetski svet), UNIPEDE kasneje EURELECTRIC, CIRED (mednarodno združenje distributerjev električne energije). CIGRÉ je torej najstarejši »klub«, ki združuje proizvajalce električne energije, operaterje, raziskovalce, projektante, izdelovalce opreme za elektrogospodarstvo in izobraževalne kadre pri reševanju problemov v elektroenergetskih sistemih.
 
Cilj delovanja organizacije CIGRÉ je razvoj tehniških znanj, izmenjava izkušenj in informacij med strokovnjaki, ki delujejo na področju visokonapetostnega elektroenergetskega sistema. Na področju razvoja opreme ter delovanja, razvoja in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov igrajo usmeritve CIGRÉ pomembno vlogo.
 
Področje dela, ki ga pokriva CIGRÉ, obsega na eni strani tehnologijo, ki tvori električni del elektrarn - proizvajalcev električne energije, nadzemni vodi, izolirani kabli in transformatorske postaje, ter na drugi strani razvoj distribucijskih, prenosnih in interkonektivnih sistemov (zaščita, vplivi na okolico, telekomunikacije in daljinsko vodenje, razvoj, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov). Visok nivo svetovnih ekspertov, ki vsakodnevno rešujejo probleme planiranja, gradnje in obratovanja visokonapetostnih elektroenergetskih sistemov je povezan v različnih študijskih skupinah.

Trenutno deluje 213 ekspertnih skupin CIGRÉ v 16-tih študijskih komitejih.

Članstvo CIGRÉ

Članstvo CIGRÉ prihaja iz 89 držav sveta in razen dela afriških držav pokriva cel svet. V 58-ih državah je CIGRÉ organiziran kot Nacionalni komite, ki deluje po pravilih mednarodnega združenja s sedežem v Parizu.

Slovenski nacionalni komite CIGRÉ deluje od leta 1992. Pred tem obdobjem so slovenski strokovnjaki delovali v ex-jugoslovanskem komiteju CIGRÉ, ki je bil ustanovljen v Ljubljani leta 1951. Prvi predsednik je bil akademik prof. dr. Milan Vidmar.

Po ustanovitvi slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ se je zelo povečalo članstvo in aktivnosti komiteja. Danes je Slovenski komite CIGRÉ organiziran v okviru Slovenskega združenja elektroenergetikov in šteje več kot 200 individualnih članov in 41 podpornih članov - podjetij.

Slovenski komite CIGRÉ organizira konference elektroenergetikov, publicira slovarje in knjige ter druge brošure s področja elektroenergetike ter organizira seminarje in delavnice na posebej aktualne teme slovenskega elektrogospodarstva.
 
Način delovanja CIGRÉ

Organi upravljanja mednarodnega CIGRÉ so:
  • Zbor članstva,
  • Administrativni svet (člani so vsi predsedniki nacionalnih komitejev, predsednik, generalni sekretar in zakladnik),
  • Izvršilni odbor (predstavniki držav z največjim članstvom - po ključu, predsednik, predsednik TK in generalni sekretar)
  • Tehnični komite (TK CIGRÉ) pa predstavlja najvišji strokovni organ organizacije. Sestavljajo ga predsedniki študijskih komitejev (16 ŠK) in dva predstavnika Administrativnega sveta.
  • Centralni urad (generalni sekretar in 8 administrativnih delavcev)
Tehnično delo se izvaja skozi 16 študijskih komitejev. Predseduje mu ugledni strokovnjak svetovnega slovesa. Sestava študijskih komitejev:
  • Študijski komiteji, ki obravnavajo opremo:
             ŠK A1:        Rotacijski stroji
             ŠK A2:        Transformatorji
             ŠK A3:        Visokonapetostna oprema
  • Študijski komiteji, ki obravnavajo podsisteme:
             ŠK B1:        Kabli v prenosu in distribuciji
             ŠK B2:        Nadzemni vodi v prenosu in distribuciji
             ŠK B3:        Stikališča v prenosu in distribuciji
             ŠK B4:        Enosmerni prenosi in energetska elektronika
             ŠK B5:        Zaščita, meritve in avtomatizacija v elektroenergetiki
  • Študijski komiteji, ki obravnavajo sisteme:
             ŠK C1:        Ekonomika in razvoj elektroenergetskih sistemov
             ŠK C2:        Obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov
             ŠK C3:        Okoljska problematika elektroenergetskih sistemov
             ŠK C4:        Tehniške značilnosti elektroenergetskih sistemov
             ŠK C5:        Trg električne energije in regulacija trga
             ŠK C6:        Razpršeni viri in distribucijski sistemi
  • Horizontalni komiteji, ki pokrivajo celotno dejavnost:
             ŠK D1:        Materiali in nastajajoče preizkusne tehnike v elektroenergetskih sistemih
             ŠK D2:        Informacijske tehnologije in telekomunikacije v elektroenergetiki
 
Slovenski komite CIGRÉ je organiziran po podobni organizacijski strukturi upoštevajoč slovensko zakonodajo.


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 25.05.2018
Do 25.05.2018
Brdo pri Kranju
25. OBLETNICA SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ELEKTROENERGETIKOV CIGRE-CIRED
Od 07.06.2018
Do 08.06.2018
Ljubljana, Slovenija
CIRED WORKSHOP, LJUBLJANA, SLOVENIA
Od 06.12.2017
Do 01.07.2018
KIJEV, UKRAJINA
ROK ZA ODDAJO REFERATOV 20.4.2018
Od 26.08.2018
Do 31.08.2018
Pariz
CIGRE Session August 2018
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution