Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Mednarodni študijski komiteji CIGRÉ

VABILA ZA SODELOVANJE V MEDNARODNIH DELOVNIH SKUPINAH

MŠK CIGRE - Mednarodni študijski komiteji - Pariz (stanje 2016-2018)

Oznaka Študijski komite Ime Redni član/ opazovalec/ ekspert E-pošta
ŠK A1 Rotacijski stroji in problematika elektrarn Ivan Zagožen opazovalec ivan.zagozen@hse.si
ŠK A2 Transformatorji Tim Gradnik opazovalec tim.gradnik@eimv.si
ŠK A3 Visokonapetostne naprave Miha Bečan opazovalec miha.becan@eimv.si
ŠK B1 Energetski kabli Samo Štojs opazovalec samo.stojs@elektro-gorenjska.si
ŠK B2 Nadzemni vodi Viktor Lovrenčić redni član viktor.lovrencic@c-g.si
ŠK B3 Razdelilne transformatorske postaje Marko Testen opazovalec marko.testen@ibe.si
ŠK B4 Enosmerni prenosi in energetska elektronika --- --- ---
ŠK B5 Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES Janez Zakonjšek redni član janez.zakonjsek@relarte.com
ŠK C1 Razvoj in ekonomika sistemov Saša Jamšek opazovalec sasa.jamsek@eles.si
ŠK C2 Obratovanje in vodenje sistemov Janko Kosmač opazovalec janko.kosmac@eles.si
ŠK C3 Okoljska problematika Aleš Kregar redni član ales.kregar@eles.si
ŠK C4 Tehniške značilnosti sistemov Jože Pihler opazovalec joze.pihler@um.si
ŠK C5 Elektroenergetski trg in regulacija Miloš Pantoš opazovalec milos.pantos@fe.uni-lj.si
ŠK C6 Distributivni sistemi in razpršena proizvodnja Ivan Šmon opazovalec ivan.smon@elektro-gorenjska.si
ŠK D1 Materiali in nove preiskovalne metode --- --- ---
ŠK D2 IT in telekomunikacije v elektroenergetiki --- --- ---
 
  1. Po pravilih pariške CIGRÉ je v sestavi mednarodnega študijskega komiteja (ŠK) poleg predsednika in njegovega sekretarja še 25 rednih članov in do 10 opazovalcev.
  2. Mandat posameznega člana/opazovalca traja 4 leta z možnostjo podaljšanja do 6 let. Enako velja za predsednika študijskega komiteja, ki ga izvoli Administrativni svet pariške CIGRÉ na predlog predsednika Tehničnega komiteja.
  3. Predsedniki študijskih komitejev za uspešno delo svojega ŠK lahko izberejo še določeno število ekspertov (do 10), ki so svetovno razpoznavni na tem delovnem področju ali so bili uspešni vodje delovnih skupin in nagrajeni za svoje izjemno delo.


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 25.05.2018
Do 25.05.2018
Brdo pri Kranju
25. OBLETNICA SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ELEKTROENERGETIKOV CIGRE-CIRED
Od 07.06.2018
Do 08.06.2018
Ljubljana, Slovenija
CIRED WORKSHOP, LJUBLJANA, SLOVENIA
Od 06.12.2017
Do 01.07.2018
KIJEV, UKRAJINA
ROK ZA ODDAJO REFERATOV 20.4.2018
Od 26.08.2018
Do 31.08.2018
Pariz
CIGRE Session August 2018
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution