Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Omizja (1993-2015)

Omizja na dosedanjih desetih konferencah so obravnavala najaktualnejše teme v slovenskem in svetovnem elektrogospodarstvu. V naslednji tabeli so predstavljene teme in predavatelji na omizjih. Dokumentirana so omizja od leta 2000 naprej.

KONFERENCA IN LOKACIJA TEMA OMIZJA
1. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Ljubljana, Cankarjev dom,
25. maj 1993   


Elektroenergetika Slovenije v novih razmerah

Vabljena predavanja:

 1. M.Tajnikar: Vloga elektroenergetike v razvoju državnega gospodarstva
 2. O.Kristan: Strategija razvoja slovenske elektroenergetike
 3. J.Hrovatin: Stanje slovenske elektroenergetike
 4. S.Zagoričnik: Varstvo okolja in elektroenergetika pri nas
            Poleg uvodnih je bilo še 9 vabljenih razprav.
 

2. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Maribor, Slovensko narodno gledališče,
7. junij 1995   


Kako uspešno organizirati slovensko elektrogospodarstvo?

Vabljena predavanja:

 1. B. Sovič: Organizacija in privatizacija elektrogospodarstva
 2. F. Gubina: Elektrogospodarstvo in njegova organizacija s tehničnega vidika
 3. I. Banič: Gospodarski vidiki prenosa in vodenja EES ter njegova organizacija
 4. S Rožman: Jederska elektrarna in tehnični vidiki organiziranosti
 5. J. Vrtačnik: Termoenergetika v organizaciji elektrogospodarstva
 6. V. Golob, I.Kralj: Vloga verige HE v organizaciji elektrogospodarstva
 7. L. Sotošek: Organizacija distribucije in EES

3. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Nova Gorica, Primorsko narodno gledališče,
3. junij 1997


Kakovost električne energije za Slovenijo

Vabljena predavanja:

 1. A. Kovše: Nacionalni energetski program in vključevanje Slovenije v evropsko tržišče
 2. I. Banič: Oskrba z električno energijo, stroški in izgradnja slovenskega EES
 3. D. Štefe: Stroški v oskrbi z električno energijo
 4. S. Rožman: Vloga jedrske energije v energetskem programu Slovenije
 5. L. Sotošek: Zanesljivost dobave električne energije v večjih mestih
 6. F. Žerdin: Vloga domačih premogov v energetski preskrbi Slovenije
 7. J. Debeljak, J.Vrtačnik: TE in toplarne v slovenski elektroenergetiki
 8. B. Miklavčič: Perspektive izgradnje HE v Sloveniji
 9. P. Novak, M. Tuma: Ocene realnih možnosti in stopnje uvajanja ukrepov smotrne rabe električne energije
 10. M. Babuder: Kakovost in cena električne energije z vidika novih tehnologij in omejitev okolja
 11. F. Gubina: Raziskave in izobraževanje strokovnjakov za izvedbo nacionalnega energetskega programa

4. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Rogaška Slatina, Velika dvorana nad kristalno dvorano,
24. maj 1999


Odpiranje trga električne energije

Vabljena predavanja:

 1. J. Stamer: Liberalization of the German electricity market - state and preview
 2. K. Lindstrom: Introduction of an Energy Market in Finland and impact on the industry
 3. A. Invernizzi: Opening of the electricity market in Italy
 4. I. Banič: Nastajajoč trg električne energije v Evropi in vpliv trga  energije na slovensko elektrogospodarstvo
 5. J. Perne: Odziv slovenske elektroindustrije na odpiranje trga električne energije
 6. M. Senčar: Vloga regulatorja v energetskem tržišču


5. konferenca slovenskih elektroenergetikov


Bled, Festivalna dvorana,
30. maj 2001


Nacionalni energetski program

Vabljena predavanja:

 1. M. Babuder: Predstavitev tez za razpravo
 2. R. Pirnat: NEP med trgom in javnim interesom
 3. V. Korošec: NEP - konflikt prostorskih problemov in problemov elektroenergetike
 4. M. Porenta: Hidroenergija, obnovljiv okolju prijazen vir energije in njegov pomen za narodno gospodarstvo
 5. P. Novak: Nove tehnologije energetskih virov

6. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Portorož, kongresni Center Hotela Slovenija,
26. maj  2003


Privatizacija slovenskega elektrogospodarstva


Vabljena predavanja:

 1. Rajko Pirnat: Strategija privatizacije  elektrodistribucije Slovenije
 2. Djordje Žebeljan:  Preoblikovanje lastništva podjetij elektrogospodarstva in uveljavljanje slovenskih nacionalnih interesov
 3. France Križanič: Vplivi oblik lastništva podjetij energetskih dejavnosti na družbeni in gospodarski razvoj Slovenije
 4. Peter Petrovič: Pogledi distributerjev električne energije na privatizacijo distribucijskih podjetij
 5. Krešimir Bakič: Pregled procesa privatizacije elektroenergetskih podjetij po svetu in interakcija z reformo elektroenergetskega sektorja
 6. Henrik Meier (RWE): Experiences in Germany with privatization process of Power sector
 7. Gabor Tari (MVM): Hungarian Electric Power sector privatization case
 8. Igino Chelini (ENEL): Privatization of ENEL and experiences in Italy
 9. Bruno Berggren (ABB): Some aspects of privatiziation

7. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Velenje, Hotel Paka, Velika dvorana
30. maj 2005
 


8. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Čatež
2007
 


9. konferenca slovenskih elektroenergetikov


 Kranjska Gora, Hotel Kompas
2009


10. konferenca slovenskih elektroenergetikov


Ljubljana, Cankarjev dom
2011

 11. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Laško
2013 


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 03.06.2018
Do 06.06.2018
MADRID
CIRED 2019, MADRID
Od 07.06.2018
Do 08.06.2018
Ljubljana, Slovenija
CIRED WORKSHOP, LJUBLJANA, SLOVENIA
Od 12.06.2018
Do 13.06.2018
Kijev, Ukrajina
SECOND EUROPEAN CIGRE REGIONAL CONFERENCE 2018
Od 06.12.2017
Do 01.07.2018
KIJEV, UKRAJINA
PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO POVZETKOV DO 1.2.2018
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution