Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Omizja (1993-2017)

Omizja na dosedanjih desetih konferencah so obravnavala najaktualnejše teme v slovenskem in svetovnem elektrogospodarstvu. V naslednji tabeli so predstavljene teme in predavatelji na omizjih. Dokumentirana so omizja od leta 2000 naprej.

KONFERENCA IN LOKACIJA TEMA OMIZJA
1. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Ljubljana, Cankarjev dom,
25. maj 1993   


Elektroenergetika Slovenije v novih razmerah

Vabljena predavanja:

 1. M.Tajnikar: Vloga elektroenergetike v razvoju državnega gospodarstva
 2. O.Kristan: Strategija razvoja slovenske elektroenergetike
 3. J.Hrovatin: Stanje slovenske elektroenergetike
 4. S.Zagoričnik: Varstvo okolja in elektroenergetika pri nas
            Poleg uvodnih je bilo še 9 vabljenih razprav.
 

2. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Maribor, Slovensko narodno gledališče,
7. junij 1995   


Kako uspešno organizirati slovensko elektrogospodarstvo?

Vabljena predavanja:

 1. B. Sovič: Organizacija in privatizacija elektrogospodarstva
 2. F. Gubina: Elektrogospodarstvo in njegova organizacija s tehničnega vidika
 3. I. Banič: Gospodarski vidiki prenosa in vodenja EES ter njegova organizacija
 4. S Rožman: Jederska elektrarna in tehnični vidiki organiziranosti
 5. J. Vrtačnik: Termoenergetika v organizaciji elektrogospodarstva
 6. V. Golob, I.Kralj: Vloga verige HE v organizaciji elektrogospodarstva
 7. L. Sotošek: Organizacija distribucije in EES

3. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Nova Gorica, Primorsko narodno gledališče,
3. junij 1997


Kakovost električne energije za Slovenijo

Vabljena predavanja:

 1. A. Kovše: Nacionalni energetski program in vključevanje Slovenije v evropsko tržišče
 2. I. Banič: Oskrba z električno energijo, stroški in izgradnja slovenskega EES
 3. D. Štefe: Stroški v oskrbi z električno energijo
 4. S. Rožman: Vloga jedrske energije v energetskem programu Slovenije
 5. L. Sotošek: Zanesljivost dobave električne energije v večjih mestih
 6. F. Žerdin: Vloga domačih premogov v energetski preskrbi Slovenije
 7. J. Debeljak, J.Vrtačnik: TE in toplarne v slovenski elektroenergetiki
 8. B. Miklavčič: Perspektive izgradnje HE v Sloveniji
 9. P. Novak, M. Tuma: Ocene realnih možnosti in stopnje uvajanja ukrepov smotrne rabe električne energije
 10. M. Babuder: Kakovost in cena električne energije z vidika novih tehnologij in omejitev okolja
 11. F. Gubina: Raziskave in izobraževanje strokovnjakov za izvedbo nacionalnega energetskega programa

4. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Rogaška Slatina, Velika dvorana nad kristalno dvorano,
24. maj 1999


Odpiranje trga električne energije

Vabljena predavanja:

 1. J. Stamer: Liberalization of the German electricity market - state and preview
 2. K. Lindstrom: Introduction of an Energy Market in Finland and impact on the industry
 3. A. Invernizzi: Opening of the electricity market in Italy
 4. I. Banič: Nastajajoč trg električne energije v Evropi in vpliv trga  energije na slovensko elektrogospodarstvo
 5. J. Perne: Odziv slovenske elektroindustrije na odpiranje trga električne energije
 6. M. Senčar: Vloga regulatorja v energetskem tržišču


5. konferenca slovenskih elektroenergetikov


Bled, Festivalna dvorana,
30. maj 2001


Nacionalni energetski program

Vabljena predavanja:

 1. M. Babuder: Predstavitev tez za razpravo
 2. R. Pirnat: NEP med trgom in javnim interesom
 3. V. Korošec: NEP - konflikt prostorskih problemov in problemov elektroenergetike
 4. M. Porenta: Hidroenergija, obnovljiv okolju prijazen vir energije in njegov pomen za narodno gospodarstvo
 5. P. Novak: Nove tehnologije energetskih virov

6. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Portorož, kongresni Center Hotela Slovenija,
26. maj  2003


Privatizacija slovenskega elektrogospodarstva


Vabljena predavanja:

 1. Rajko Pirnat: Strategija privatizacije  elektrodistribucije Slovenije
 2. Djordje Žebeljan:  Preoblikovanje lastništva podjetij elektrogospodarstva in uveljavljanje slovenskih nacionalnih interesov
 3. France Križanič: Vplivi oblik lastništva podjetij energetskih dejavnosti na družbeni in gospodarski razvoj Slovenije
 4. Peter Petrovič: Pogledi distributerjev električne energije na privatizacijo distribucijskih podjetij
 5. Krešimir Bakič: Pregled procesa privatizacije elektroenergetskih podjetij po svetu in interakcija z reformo elektroenergetskega sektorja
 6. Henrik Meier (RWE): Experiences in Germany with privatization process of Power sector
 7. Gabor Tari (MVM): Hungarian Electric Power sector privatization case
 8. Igino Chelini (ENEL): Privatization of ENEL and experiences in Italy
 9. Bruno Berggren (ABB): Some aspects of privatiziation

7. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Velenje, Hotel Paka, Velika dvorana
30. maj 2005
 

Razvojne možnosti slovenskega elektrogospodarstva po vstopu v Evropsko unijo

Vabljena predavanja:

 1. predstavnik EU DG TREN
 2. priznani slovenski makroekonomist
 3. predstavnik proizvodnje električne energije mag. Uroš Rotnik, direktor TE Šoštanj
 4. predstavnik distribucije električne energije Jože Knavs, direktor Elektro Gorenjska

8. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Čatež
2007
 

Vpliv klimatskih sprememb na delovanje slovenskega elektrenergetskega sistema

Vabljena predavanja:

 1. dr. Pavel Omahen, Zoran Marčenko, ELES
 2. mag. Djordje Žebeljan, HSE
 3. Franc Leskovec, Elektro Ljubljana
 4. mag. Zvonko Toroš, Elektro Primorska

9. konferenca slovenskih elektroenergetikov


 Kranjska Gora, Hotel Kompas
2009

PANELI


10. konferenca slovenskih elektroenergetikov


Ljubljana, Cankarjev dom
2011
Tehnološki izzivi za prihodnost elektroenergetike in kje so priložnosti za Slovenijo?

Vabljena predavanja:
 1. mag. Krešimir Bakič: Tehnološki izzivi za prihodnost elektroenergetike in priložnosti za Slovenijo
 2. Franko Nemac: Vetrne elektrarne in Slovenija - kje so problemi?
 3. Andrej Tumpej: Tehnologije za obnovljive vire
 4. Marko Čepin: Zakaj je prišlo do nesreče v JE Fukušima na Japonskem
 5. Marko Čepin: Druga jedrska elektrarna v Sloveniji in tehnološke prednosti ter slabosti
 6. Marko Hrast: Tehnološka posodobitev prenosnega omrežja
 7. Janko Kosmač: Pričakovani učinki tehnologij pametnih omrežij (Smart Grids) v Sloveniji
 8. Stane Merše: Tehnologije na strani odjema energije

11. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Laško
2013

Upravljanje s premoženjem v elektro gospodarskih podjetij (Asset Management)

Vabljena predavanja:

 1. mag. Krešimir Bakič: Uvodne misli o pomenu upravljanja s premoženjem v omrežnih podjetjih
 2. Majda Paripovič: Ekonomska regulativa za elektroenergetska omrežja
 3. Saša Jamšek: Upravljanje s sredstvi v Elektro Slovenija (ELES)
 4. Matjaž Osvald: Upravljanje s sredstvi v Elektro Ljubljana
 5. Vinko Jelenko, Darko Grubelnik: Rešitev IBM MAXIMO, glavne značilnosti in izkušnje pri uporabi v Sloveniji
12. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Portorož
2015


Evropska energetska unija - poti in možne stranpoti

Vabljena predavanja:

 1. Danijel Levičar, direktor Direktorata za energijo, RS
 2. Aleksander Mervar, direktor ELES
 3. Robert Golob, direktor GEN-I
 4. Marko Senčar, predstavnik ACER
 5. Krešimir Bakič, predsednik Združenja CIGRE-CIRED in SEERC
 6. Franc Žlahtič, presednik NK WEC
 7. Ferdinand Gubina, predsednik EZS, EUREL
 8. Uroš Blažica, predsednik GIZ distribucije in predsednik uprave Elektro Primorske
13. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Maribor
2017

PANELI

 


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 25.05.2018
Do 25.05.2018
Brdo pri Kranju
25. OBLETNICA SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ELEKTROENERGETIKOV CIGRE-CIRED
Od 07.06.2018
Do 08.06.2018
Ljubljana, Slovenija
CIRED WORKSHOP, LJUBLJANA, SLOVENIA
Od 06.12.2017
Do 01.07.2018
KIJEV, UKRAJINA
ROK ZA ODDAJO REFERATOV 20.4.2018
Od 26.08.2018
Do 31.08.2018
Pariz
CIGRE Session August 2018
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution