Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Osnovne informacije

Na tem mestu boste našli vse pomembnejše informacije o mednarodnih organizacijah CIGRÉ in CIRED, kot tudi o delovanju Slovenskega združenja CIGRÉ-CIRED.


KODEKS ETIKE
Člani Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ (Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme) in CIRED (Mednarodne konference distributerjev električne energije) se zavedamo pomembnosti električne energije v vsakodnevnem življenju in njenem vplivu na kakovost življenja v sodobni družbi, zato sprejemamo osebno odgovornost za svojo stroko in družbo, ki jo oskrbujemo z električno energijo, ter se po etičnih in profesionalnih načelih obvezujemo, da:

1. bomo odgovorno sprejemali strokovne odločitve v prid varnosti, zdravju in blaginji ljudi ter zavračali  vse odločitve, ki bi lahko škodovale  ali spravljale v nevarnost  ljudi ali okolje;     
    
2. se bomo izogibali konfliktom interesov;

3. bomo pošteni in realni v navajanju strokovnih trditev ali ocen, ki temeljijo na razpoložljivih podatkih;

4. bomo zavrnili kakršno koli podkupovanje;

5. bomo izpopolnjevali razumevanje tehnologije, njeno uporabo in potencialne posledice njene uporabe;

6. bomo stalno vzdrževali in izboljševali svoje tehnično znanje in se lotevali tehnoloških nalog le v primeru, če bomo imeli za to potrebne izkušnje in izobrazbo;

7. bomo sprejemali in/ali izražali konstruktivno kritiko tehničnega dela, priznali in popravili napake ter ustrezno zaupali v prispevke drugih;

8. bomo pravično ravnali z vsemi osebami, ne glede na versko pripadnost, spol, starost, ali nacionalno pripadnost;

9. se bomo izogibali obrekovanju drugih, njihove lastnine, ugleda ali zaposlitve;

10. bomo kolegom in sodelavcem pomagali pri njihovem profesionalnem razvoju in jih spodbujali pri sledenju temu kodeksu etike.
                                                                                             
Datum:  29. marec 2013

Po sklepu Predsedstva Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED na seji, dne 29. marca 2013, se vsi člani obvezujejo k spoštovanju KODEKSA ETIKE in se v primeru kršitve obravnavajo na Častnem razsodišču Združenja na predlog kateregakoli člana. Temu bo lahko sledila izključitev po postopkih, predvidenih v Statutu Združenja.


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 25.05.2018
Do 25.05.2018
Brdo pri Kranju
25. OBLETNICA SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ELEKTROENERGETIKOV CIGRE-CIRED
Od 07.06.2018
Do 08.06.2018
Ljubljana, Slovenija
CIRED WORKSHOP, LJUBLJANA, SLOVENIA
Od 06.12.2017
Do 01.07.2018
KIJEV, UKRAJINA
ROK ZA ODDAJO REFERATOV 20.4.2018
Od 26.08.2018
Do 31.08.2018
Pariz
CIGRE Session August 2018
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution