Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Osnovne informacije

Na tem mestu boste našli vse pomembnejše informacije o mednarodnih organizacijah CIGRÉ in CIRED, kot tudi o delovanju Slovenskega združenja CIGRÉ-CIRED.


KODEKS ETIKE
Člani Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ (Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme) in CIRED (Mednarodne konference distributerjev električne energije) se zavedamo pomembnosti električne energije v vsakodnevnem življenju in njenem vplivu na kakovost življenja v sodobni družbi, zato sprejemamo osebno odgovornost za svojo stroko in družbo, ki jo oskrbujemo z električno energijo, ter se po etičnih in profesionalnih načelih obvezujemo, da:

1. bomo odgovorno sprejemali strokovne odločitve v prid varnosti, zdravju in blaginji ljudi ter zavračali  vse odločitve, ki bi lahko škodovale  ali spravljale v nevarnost  ljudi ali okolje;     
    
2. se bomo izogibali konfliktom interesov;

3. bomo pošteni in realni v navajanju strokovnih trditev ali ocen, ki temeljijo na razpoložljivih podatkih;

4. bomo zavrnili kakršno koli podkupovanje;

5. bomo izpopolnjevali razumevanje tehnologije, njeno uporabo in potencialne posledice njene uporabe;

6. bomo stalno vzdrževali in izboljševali svoje tehnično znanje in se lotevali tehnoloških nalog le v primeru, če bomo imeli za to potrebne izkušnje in izobrazbo;

7. bomo sprejemali in/ali izražali konstruktivno kritiko tehničnega dela, priznali in popravili napake ter ustrezno zaupali v prispevke drugih;

8. bomo pravično ravnali z vsemi osebami, ne glede na versko pripadnost, spol, starost, ali nacionalno pripadnost;

9. se bomo izogibali obrekovanju drugih, njihove lastnine, ugleda ali zaposlitve;

10. bomo kolegom in sodelavcem pomagali pri njihovem profesionalnem razvoju in jih spodbujali pri sledenju temu kodeksu etike.
                                                                                             
Datum:  29. marec 2013

Po sklepu Predsedstva Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED na seji, dne 29. marca 2013, se vsi člani obvezujejo k spoštovanju KODEKSA ETIKE in se v primeru kršitve obravnavajo na Častnem razsodišču Združenja na predlog kateregakoli člana. Temu bo lahko sledila izključitev po postopkih, predvidenih v Statutu Združenja.


ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Ni prihajaočih dogodkov

Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution