Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Tehnične aktivnosti

DEJAVNOSTI OBEH TEHNIČNIH KOMITEJEV CIGRÉ IN CIRED

1. Dejavnosti tehničnega komiteja CIGRÉ


Naloga študijskih komitejev je, da spodbujajo in koordinirajo študijsko delo ter prispevajo k tehničnemu napredku na posameznih specializiranih področjih delovanja. Sodelovati morajo pri organizacijah plenarnih zasedanj ali specializiranih simpozijev ter izdelati prednostne teme o katerih naj bi se razpravljalo na teh sestankih.

Članstvo teh komitejev sestavljajo znani svetovni strokovnjaki, vendar ne več kot eden iz vsake države, ki jih izvolijo vodilna telesa CIGRÉ in sicer za dobo 4 leta z možnostjo podaljšanja do 6 let. Vsak študijski komite ima 24 rednih članov, predsednika, tajnika in nekaj (do 10) opazovalcev. Njihovo imenovanje se lahko obnovi za dobo dveh let, če je to potrebno. Študijski komiteji oblikujejo tudi delovne skupine, ki vključujejo druge strokovnjake z nalogo, da še bolj podrobno obdelajo kakšno izbrano temo.

Vsak študijski komite ima 10 do 15 delovnih skupin. Možne so tudi skupne delovne skupine več študijskih komitejev (JWG).

Tehnično delo je izpeljano skozi 16 študijskih komitejev:
 
Študijski komiteji, ki obravnavajo opremo:
 
ŠK A1:            Rotacijski stroji in problematika elektrarn
ŠK A2:            Transformatorji
ŠK A3:            Visokonapetostne naprave
 
Študijski komiteji, ki obravnavajo podsisteme:
 
ŠK B1:             Elektroenergetski kabli
ŠK B2:             Nadzemni vodi
ŠK B3:             Razdelilne transformatorske postaje
ŠK B4:             Enosmerni prenosi in energetska elektronika
ŠK B5:             Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES
 
Študijski komiteji, ki obravnavajo sisteme:
 
ŠK C1:             Razvoj in ekonomika sistemov
ŠK C2:             Obratovanje in vodenje sistemov
ŠK C3:             Okoljska problematika
ŠK C4:             Tehniške značilnosti sistemov
ŠK C5:             Elektroenergetski trg in regulacija
ŠK C6:             Distributivni sistemi in razpršena proizvodnja
 
Horizontalni komiteji, ki pokrivajo celotno dejavnost:
 
ŠK D1:             Materiali in nove preiskovalne metode
ŠK D2:             IT in TK v elektroenergetiki
ŠK D3:             Smart Grids (Pametna omrežja)

Zadnji študijski komite D3 je posebnost Slovenije. Tega komiteja ni v pariški organizaciji CIGRÉ. V Sloveniji je ustanovljen s ciljem spodbujanja strateških delovanj v smeri inovativnih tehnologij – pametnih omrežij.

2. Dejavnosti tehničnega komiteja CIRED

Naloge študijskih komitejev CIRED so podobne kot pri CIGRÉ - da spodbujajo in koordinirajo študijsko delo ter prispevajo k tehničnemu napredku na posameznih specializiranih področjih delovanja. Sodelovati morajo pri organizacijah plenarnih zasedanj ali specializiranih simpozijev ter izdelati prednostne teme o katerih naj bi se razpravljalo na teh sestankih.
Članstvo teh komitejev sestavljajo znani svetovni strokovnjaki s področja distribucije. Vodstvo mednarodnih CIRED študijskih komitejev se izvoli na sejah Usmerjevalnega komiteja (Directing Committee), ki igra najpomembnejšo vlogo pri strokovnem delu te mednarodne organizacije.

V mednarodnih študijskih komitejih CIRED ni toliko aktivnega sodelovanja med letom, ampak je delo osredotočeno samo na konference, ki se sklicujejo bienalno v različnih evropskih mestih.

V slovenski organizaciji CIRED je izvolitev vodstva študijskih komitejev prepuščena Predsedstvu Združenja in izvoljenem predsedniku Tehničnega komiteja CIRED Slovenije.

Tehnični program se izvaja v naslednjih študijskih komitejih:

ŠK 1:      Omrežne komponente
ŠK 2:      Kakovost električne energije in EMC
ŠK 3:      Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij
ŠK 4:      Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo
ŠK 5:      Razvoj distribucijskih sistemov
ŠK 6:      Trženje in vpliv regulacije na distribucijska omrežja

Slovenski študijski komiteji CIRED-a po potrebi organizirajo Delavnice na teme, ki so od izjemnega interesa v slovenski distribuciji električne energije.


KONFERENCA 2017
Oddaja prijave referata
S klikom na ikono na levi boste pričeli s postopkom oddaje prijave referata. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...
Nalaganje dokumentov referata
V primeru, da je bila vaša prijava že sprejeta, vas prosimo, da s klikom, na ikono levo nadaljujete z nalaganjem dokumentov referata.

Prijava na konferenco
S klikom na ikono na levi boste pričeli s postopkom registracije. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...


ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 09.05.2017
Do 12.05.2017
Bečići, Montenegro
5. KONFERENCA CG KO CIGRE
Od 17.05.2017
Do 17.05.2017
Brdo pri Kranju
Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE '17,
Od 22.05.2017
Do 24.05.2017
Kongresni center Habakuk
13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE - CIRED
Od 29.05.2017
Do 02.06.2017
Dublin
CIGRE Symposium Dublin
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution