Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Tehnični komite CIGRÉ

NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIGRÉ

Predsednik: Boris Žitnik, EIMV, Ljubljana

OZNAKA

Študijski komite

Predsednik

Naslov

E-pošta

ŠK A1

Rotacijski stroji in problematika elektrarn

Andrej Tumpej

DEM, Obrežna 170, 2000 Maribor

andrej.tumpej@dem.si

ŠK A2

Transformatorji

Istok Jerman

KOLEKTOR ETRA d.o.o, Šlandrova 10, 1231 Ljubljana

istok.jerman@kolektor.com

ŠK A3

Visokonapetostne naprave

Maks Babuder

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

maks.babuder@eimv.si

ŠK B1

Elektroergetski kabli

Matjaž Keršnik

Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana

matjaz.kersnik@elektro-ljubljana.si

ŠK B2

Nadzemni vodi

Srečko Lesjak

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

srecko.lesjak@eles.si

ŠK B3

Razdelilne transformatorske postaje

Marko Hrast

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

marko.hrast@eles.si

ŠK B4

Enosmerni prenosi in energetska elektronika

Rafael Mihalič

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

rafael.mihalic@fe.uni-lj.si

ŠK B5

Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES

Tadeja Babnik

ELPROS, Teslova 30, 1000 Ljubljana

tadeja.babnik@elpros.si

ŠK C1

Razvoj in ekonomika sistemov

Saša Jamšek

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

sasa.jamsek@eles.si

ŠK C2

Obratovanje in vodenje sistemov

Pavel Omahen

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

pavel.omahen@eles.si

ŠK C3

Okoljska problematika

Aleš Kregar

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

ales.kregar@eles.si

ŠK C4

Tehniške značilnosti sistemov

Jože Pihler

FERI, Smetanova 17, 2000 Maribor

joze.pihler@um.si

ŠK C5

Elektroenergetski trg in regulacija

Dejan PARAVAN

GEN-I, Vrbina 17, 8270 Krško

dejan.paravan@gen-i.si

ŠK D1

Materiali in nove preiskovalne metode

Tim Gradnik

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

tim.gradnik@eimv.si

ŠK D2

IT in TK v elektroenergetiki

Peter Ceferin

Smart Com,
Brnčičeva 45,
1001 Ljubljana

peter.ceferin@smart-com.si

ŠK D3

Pametna omrežja

Miloš Pantoš

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

milos.pantos@fe.uni-lj.si

NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIGRÉ


OZNAKA

Študijski komite

Tajnik

Naslov

E-pošta

ŠK A1

Rotacijski stroji in problematika elektrarn

Aleš Kirbiš

DEM, Obrežna 170, 2000 Maribor

ales.kirbis@dem.si

ŠK A2

Transformatorji

Tomaž Pungartnik

Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana

tomaz.pungartnik@elektro-ljubljana.si

ŠK A3

Visokonapetostne naprave

Stane Vižintin

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

stane.vizintin@eimv.si

ŠK B1

Elektroergetski kabli

Samo Štojs

Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj

samo.stojs@elektro-gorenjska.si

ŠK B2

Nadzemni vodi

Borut Vertačnik

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

borut.vertacnik@eles.si

ŠK B3

Razdelilne transformatorske postaje

Marko Testen

IBE, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana

marko.testen@ibe.si

ŠK B4

Enosmerni prenosi in energetska elektronika

Igor Papič

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

igor.papic@fe.uni-lj.si

ŠK B5

Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES

Igor Kurent

ISKRA, Stegne 21, 1000 Ljubljana

igor.kurent@iskra.eu

ŠK C1

Razvoj in ekonomika sistemov

Andrej Bučar

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

andrej.bucar@eles.si

ŠK C2

Obratovanje in vodenje sistemov

Zoran Marčenko

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

zoran.marcenko@eles.si

ŠK C3

Okoljska problematika

Minče Mandelj

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

mince.mandelj@eles.si

ŠK C4

Tehniške značilnosti sistemov

Milan Vižintin

SODO, Mlinarikova ulica 5, 2000 Maribor

milan.vizintin@sodo.si

ŠK C5

Elektroenergetski trg in regulacija

Borut Rajer

BORZEN,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

borut.rajer@borzen.si

ŠK D1

Materiali in nove preiskovalne metode

Marja Mulej

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

marja.mulej@eimv.si

ŠK D2

IT in TK v elektroenergetiki

Roman Pirnat

Smart Com,
Brnčičeva 45,
1001 Ljubljana

roman.pirnat@smart-com.si

ŠK D3

Smart Grids (Pametna omrežja)

Andrej Gubina

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

andrej.gubina@fe.uni-lj.si
KONFERENCA 2017
Oddaja prijave referata
S klikom na ikono na levi boste pričeli s postopkom oddaje prijave referata. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...
Nalaganje dokumentov referata
V primeru, da je bila vaša prijava že sprejeta, vas prosimo, da s klikom, na ikono levo nadaljujete z nalaganjem dokumentov referata.

Prijava na konferenco
S klikom na ikono na levi boste pričeli s postopkom registracije. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...


ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 09.05.2017
Do 12.05.2017
Bečići, Montenegro
5. KONFERENCA CG KO CIGRE
Od 17.05.2017
Do 17.05.2017
Brdo pri Kranju
Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE '17,
Od 22.05.2017
Do 24.05.2017
Kongresni center Habakuk
13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE - CIRED
Od 29.05.2017
Do 02.06.2017
Dublin
CIGRE Symposium Dublin
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution