Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Tehnični komite CIGRÉ

NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIGRÉ

Predsednik: Boris Žitnik, EIMV, Ljubljana

OZNAKA

Študijski komite

Predsednik

Naslov

E-pošta

ŠK A1

Rotacijski stroji in problematika elektrarn

Andrej Tumpej

DEM, Obrežna 170, 2000 Maribor

andrej.tumpej@dem.si

ŠK A2

Transformatorji

Istok Jerman

KOLEKTOR ETRA d.o.o, Šlandrova 10, 1231 Ljubljana

istok.jerman@kolektor.com

ŠK A3

Visokonapetostne naprave

Maks Babuder

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

maks.babuder@eimv.si

ŠK B1

Elektroergetski kabli

Matjaž Keršnik

Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana

matjaz.kersnik@elektro-ljubljana.si

ŠK B2

Nadzemni vodi

Srečko Lesjak

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

srecko.lesjak@eles.si

ŠK B3

Razdelilne transformatorske postaje

Marko Hrast

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

marko.hrast@eles.si

ŠK B4

Enosmerni prenosi in energetska elektronika

Rafael Mihalič

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

rafael.mihalic@fe.uni-lj.si

ŠK B5

Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES

Tadeja Babnik

ELPROS, Teslova 30, 1000 Ljubljana

tadeja.babnik@elpros.si

ŠK C1

Razvoj in ekonomika sistemov

Saša Jamšek

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

sasa.jamsek@eles.si

ŠK C2

Obratovanje in vodenje sistemov

Pavel Omahen

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

pavel.omahen@eles.si

ŠK C3

Okoljska problematika

Aleš Kregar

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

ales.kregar@eles.si

ŠK C4

Tehniške značilnosti sistemov

Jože Pihler

FERI, Smetanova 17, 2000 Maribor

joze.pihler@um.si

ŠK C5

Elektroenergetski trg in regulacija

Dejan PARAVAN

GEN-I, Vrbina 17, 8270 Krško

dejan.paravan@gen-i.si

ŠK D1

Materiali in nove preiskovalne metode

Tim Gradnik

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

tim.gradnik@eimv.si

ŠK D2

IT in TK v elektroenergetiki

Peter Ceferin

Smart Com,
Brnčičeva 45,
1001 Ljubljana

peter.ceferin@smart-com.si

ŠK D3

Pametna omrežja

Miloš Pantoš

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

milos.pantos@fe.uni-lj.si

NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIGRÉ


OZNAKA

Študijski komite

Tajnik

Naslov

E-pošta

ŠK A1

Rotacijski stroji in problematika elektrarn

Aleš Kirbiš

DEM, Obrežna 170, 2000 Maribor

ales.kirbis@dem.si

ŠK A2

Transformatorji

Tomaž Pungartnik

Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana

tomaz.pungartnik@elektro-ljubljana.si

ŠK A3

Visokonapetostne naprave

Stane Vižintin

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

stane.vizintin@eimv.si

ŠK B1

Elektroergetski kabli

Samo Štojs

Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj

samo.stojs@elektro-gorenjska.si

ŠK B2

Nadzemni vodi

Borut Vertačnik

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

borut.vertacnik@eles.si

ŠK B3

Razdelilne transformatorske postaje

Marko Testen

IBE, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana

marko.testen@ibe.si

ŠK B4

Enosmerni prenosi in energetska elektronika

Igor Papič

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

igor.papic@fe.uni-lj.si

ŠK B5

Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES

Igor Kurent

ISKRA, Stegne 21, 1000 Ljubljana

igor.kurent@iskra.eu

ŠK C1

Razvoj in ekonomika sistemov

Andrej Bučar

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

andrej.bucar@eles.si

ŠK C2

Obratovanje in vodenje sistemov

Zoran Marčenko

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

zoran.marcenko@eles.si

ŠK C3

Okoljska problematika

Minče Mandelj

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

mince.mandelj@eles.si

ŠK C4

Tehniške značilnosti sistemov

Milan Vižintin

SODO, Mlinarikova ulica 5, 2000 Maribor

milan.vizintin@sodo.si

ŠK C5

Elektroenergetski trg in regulacija

Borut Rajer

BORZEN,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

borut.rajer@borzen.si

ŠK D1

Materiali in nove preiskovalne metode

Marja Mulej

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

marja.mulej@eimv.si

ŠK D2

IT in TK v elektroenergetiki

Roman Pirnat

Smart Com,
Brnčičeva 45,
1001 Ljubljana

roman.pirnat@smart-com.si

ŠK D3

Smart Grids (Pametna omrežja)

Andrej Gubina

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

andrej.gubina@fe.uni-lj.si
ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Ni prihajaočih dogodkov

Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution