Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Tehnični komite CIRED

NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIRED

Predsednik: Zvonko Toroš, Elektro Primorska, Nova Gorica

OZNAKA

Študijski komite

Predsednik

Naslov

E-pošta

ŠK 1

Omrežne komponente

Srečko Mašera

Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje

srecko.masera@elektro-celje.si

ŠK 2

Kakovost električne energije in EMC

Peter Bergant

Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana

peter.bergant@elektro-ljubljana.si

ŠK 3

Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij

Milan Švajger

Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana

milan.svajger@elektro-ljubljana.si

ŠK 4

Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo

Franc Toplak

Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor

franci.toplak@elektro-maribor.si

ŠK 5

Razvoj distribucijskih omrežij

Miha Žumer

Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

miha.zumer@elektro-gorenjska.si

ŠK 6

Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja

Matjaž Osvald

Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana

matjaz.osvald@elektro-ljubljana.si


babab

OZNAKA

Študijski komite

Tajnik

Naslov

E-pošta

ŠK 1

Omrežne komponente

Tomaž Kastelic

Elektro Primorska, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica

tomaz.kastelic@elektro-primorska.si

ŠK 2

Kakovost električne energije in EMC

Drago Bokal

ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

drago.bokal@eles.si

ŠK 3

Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij

Martin Drgan

Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana

martin.drgan@elektro-ljubljana.si

ŠK 4

Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo

 Tomislav Kramaršek

Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje

tomi.kramarsek@elektro-celje.si

ŠK 5

Razvoj distribucijskih omrežij

Tomaž Mohar

EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

tomaz.mohar@eimv.si

ŠK 6

Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja

Radko Carli

Elektro Primorska, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica

radko.carli@elektro-primorska.si

 ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


ARHIV REFERATOV

Vsem članom združenja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni člani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj račun" vaš elektronski naslov in člansko številko.

 
Kolektivni člani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in člansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Ni prihajaočih dogodkov

Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution