Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Postani �lan

V�lanitev v Zdru�enje slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED vam prinaša veliko ugodnosti. Ve� o tem si lahko preberete pod rubriko �lanstvo.
 
Letna clanarina za 2017 znaša:

  • Individualni �lani                                             14,00 EUR  (upokojenci imajo 50% popusta)
  • Kolektivni �lani (do 20 zaposlenih)              500,00 EUR
  • Kolektivni �lani (nad 20 zaposlenih)            750,00 EUR
 
Vsi �lani redno dobivajo informativni bilten Sporo�ila, ob novem letu tematski namizni koledar (teme koledarja so iz zgodovine elektroenergetike ali novih tehnologij) in so dele�ni popustov pri dolo�enih publikacijah ter pri kotizacijah za konference, seminarje in delavnice pod okriljem Zdru�enja CIGRÉ-CIRED.

Izpolnite pristopnico in poslali vam bomo ra�un.

PRISTOPNICA ZA INDIVIDUALNE �LANE

PRISTOPNICA ZA KOLEKTIVNE �LANE

PRISTOPNICA ZA  ï¿½LANE ŠTUDENTSKE SEKCIJE

Slovensko zdru�enje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija

Dav�na številka: SI83061991
TR: 02010-0015857817 odprt pri NLB

PRISTOPNICA ZA INDIVIDUALNE �LANE (za v�lanitev v CIGRÉ Pariz)


ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


ARHIV REFERATOV

Vsem èlanom zdru¾enja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni èlani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj raèun" vaš elektronski naslov in èlansko številko.

 
Kolektivni èlani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in èlansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Ni prihajaočih dogodkov

Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution