Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Postani �lan

V�lanitev v Zdru�enje slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED vam prinaša veliko ugodnosti. Ve� o tem si lahko preberete pod rubriko �lanstvo.
 
Letna clanarina za 2017 znaša:

  • Individualni �lani                                             14,00 EUR  (upokojenci imajo 50% popusta)
  • Kolektivni �lani (do 20 zaposlenih)              500,00 EUR
  • Kolektivni �lani (nad 20 zaposlenih)            750,00 EUR
 
Vsi �lani redno dobivajo informativni bilten Sporo�ila, ob novem letu tematski namizni koledar (teme koledarja so iz zgodovine elektroenergetike ali novih tehnologij) in so dele�ni popustov pri dolo�enih publikacijah ter pri kotizacijah za konference, seminarje in delavnice pod okriljem Zdru�enja CIGRÉ-CIRED.

Izpolnite pristopnico in poslali vam bomo ra�un.

PRISTOPNICA ZA INDIVIDUALNE �LANE

PRISTOPNICA ZA KOLEKTIVNE �LANE

PRISTOPNICA ZA  ï¿½LANE ŠTUDENTSKE SEKCIJE

Slovensko zdru�enje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija

Dav�na številka: SI83061991
TR: 02010-0015857817 odprt pri NLB

PRISTOPNICA ZA INDIVIDUALNE �LANE (za v�lanitev v CIGRÉ Pariz)


ICLPS 2017

International Colloquium on Lightning and Power Systems

Colloquium Registration is now open!

REGISTER AS PARTICIPANTARHIV REFERATOV

Vsem èlanom zdru¾enja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni èlani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj raèun" vaš elektronski naslov in èlansko številko.

 
Kolektivni èlani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in èlansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 18.09.2017
Do 20.09.2017
University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Ljubljana, Slovenia
International Colloquium on Lightning and Power Systems
Od 17.09.2017
Do 21.09.2017
Bosna in Hercegovina, Neum
13. konferenca BH komiteja CIGRE
Od 30.09.2017
Do 06.10.2017
Winnipeg, Canada
CIGRE A3, B4 & D1 International Colloquium
Od 30.01.2017
Do 30.10.2017
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
RAZPIS 47. NATEÈAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIÈA
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution