Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Postani �lan

V�lanitev v Zdru�enje slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED vam prinaša veliko ugodnosti. Ve� o tem si lahko preberete pod rubriko �lanstvo.
 
Letna clanarina za 2017 znaša:

  • Individualni �lani                                             14,00 EUR  (upokojenci imajo 50% popusta)
  • Kolektivni �lani (do 20 zaposlenih)              500,00 EUR
  • Kolektivni �lani (nad 20 zaposlenih)            750,00 EUR
 
Vsi �lani redno dobivajo informativni bilten Sporo�ila, ob novem letu tematski namizni koledar (teme koledarja so iz zgodovine elektroenergetike ali novih tehnologij) in so dele�ni popustov pri dolo�enih publikacijah ter pri kotizacijah za konference, seminarje in delavnice pod okriljem Zdru�enja CIGRÉ-CIRED.

Izpolnite pristopnico in poslali vam bomo ra�un.

PRISTOPNICA ZA INDIVIDUALNE �LANE

PRISTOPNICA ZA KOLEKTIVNE �LANE

PRISTOPNICA ZA  ï¿½LANE ŠTUDENTSKE SEKCIJE

Slovensko zdru�enje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija

Dav�na številka: SI83061991
TR: 02010-0015857817 odprt pri NLB

PRISTOPNICA ZA INDIVIDUALNE �LANE (za v�lanitev v CIGRÉ Pariz)


KONFERENCA 2017
Oddaja prijave referata
S klikom na ikono na levi boste prièeli s postopkom oddaje prijave referata. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...
Nalaganje dokumentov referata
V primeru, da je bila vaša prijava ¾e sprejeta, vas prosimo, da s klikom, na ikono levo nadaljujete z nalaganjem dokumentov referata.

Prijava na konferenco
S klikom na ikono na levi boste prièeli s postopkom registracije. Postopek je zelo enostaven, prosimo vas, da sledite navodilom...


ICLPS 2017


International Colloquium on Lightning and Power Systems

The deadline for full paper submission is extended till 15th of May 2017. Authors will receive a notice of paper acceptance and any modifications required till 15th of June 2017.
 
Click "Full Paper Submission" to submit your Full Paper in (CIGRE compatible) *.pdf and *.doc or *.docx formats using the ICLPS2017 paper submission website. Please follow link to submit full paper.
 


ARHIV REFERATOV

Vsem èlanom zdru¾enja CIGRÉ-CIRED je na voljo spletni arhiv 1932-ih referatov v PDF formatu, ki so bili predstavljeni na vseh nacionalnih konferencah od leta 1993 naprej. Do spletnega arhiva lahko dostopate individualni ter kolektivni èlani (podjetja). Za dostop vpišite zgoraj v polje "Moj raèun" vaš elektronski naslov in èlansko številko.

 
Kolektivni èlani za dostop vpišite elektronski naslov, ki ga uporabljate za splošne informacije (na primer info@podjetje.si) in èlansko številko.


PRIHODNJI DOGODKI
Od 09.05.2017
Do 12.05.2017
Beèiæi, Montenegro
5. KONFERENCA CG KO CIGRE
Od 17.05.2017
Do 17.05.2017
Brdo pri Kranju
Sedmi forum ENERGETIKA in OKOLJE '17,
Od 22.05.2017
Do 24.05.2017
Kongresni center Habakuk
13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE - CIRED
Od 29.05.2017
Do 02.06.2017
Dublin
CIGRE Symposium Dublin
Arhiv dogodkov


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
Faks: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution