Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Referati in recenzije

Tehnični komite CIGRE


ŠK A1 – Rotacijski stroji in problematika elektrarn

Predsednik: Andrej Tumpej
Tajnik: Aleš Kirbiš
Strokovni poročevalec: Aleš Kirbiš, Boštjan Gregorc, Danilo Klasinc, Drago Taljan, Iztok Dover, Sašo Kreslin, Vojislav Vujanović, Zlatko Urih, Drago Taljan

Prednostne teme:

 1. Večji vzdrževalni posegi, obnove in rekonstrukcije ter izboljšanje izkoristkov na rotacijskih strojih.
 2. Monitoring, diagnostika v funkciji vzdrževanja.
 3. Stabilnost EES – izziv za rotacijske stroje.
 4. Tehnološki napredki na rotacijskih strojih in proizvodnih sistemih.

Potrjeni referati:

A1-01 Primož Bergoč, Rok Leskovec: HE Log - obnova vzbujalnega sistema za zadostitev zahtevam SONDO Recenzija
A1-02 Jani Koršič, Primož Bergoč, Miha Leban, Darijo Markočič: Sanacija male hidroelektrarne Podmelec po poplavi Recenzija
A1-03 Zoran Milojković, Vladimir Poljančić: Izbor sheme statorskog namota pri revitalizaciji hidrogeneratora Recenzija
A1-04 Matej Petek, Iztok Dover: Zamenjava električnih zaščit in vzbujalnih sistemov generatorjev HE Formin Recenzija
A1-05 Aleš Hribernik, Boštjan Gregorc: Optimizacija profila lamel turbinskih rešetk Recenzija
A1-06 Dalibor Kranjčič, Iztok Dover: Praktična uporaba sodobnih matematičnih orodij in tehnologije OPC za poglobljene analize in napredno obdelavo procesnih podatkov Recenzija
A1-07 Bogoljub Sember, Tomislav Bajs, Matija Balić: 18 let MOV programa NEK Recenzija
A1-08 Boštjan Gregorc, Vito Tič, Darko Lovrec: Izbor turbinskega olja na podlagi predhodnih testov Recenzija
A1-09 Drago Papler: Model večkriterijske analize DEXi za vzdrževanje malih hidroelektrarn Recenzija
A1-11 Tadeja Babnik, Mitja Dušak, Bojan Mahkovec, Klemen Nagode, Blaž Žibert: Centralno spremljanje dinamike generatorjev v realnem času s PMU meritvami Recenzija
A1-12 Mitja Pšaker: Zahteve po stabilnosti za elektroenergijske module kot jih podaja uredba komisije (EU) 2016/631 Recenzija
A1-13 Mitja Pšaker: Preizkus skladnosti za elektroenergijske module kot jih podaja uredba komisije (EU) 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje in primerjava z obstoječo prakso Recenzija
A1-14 Jalen Štremfelj, Rok Leskovec, Anže Zaletel: Meritve in testiranja odziva elektrarne na spremembe frekvence - primarna regulacija Recenzija
A1-16 Uroš Kerin: Stabilnost plinske elektrarne v kombiniranem ciklu v otočnem obratovanju Recenzija
A1-17 Primož Bergoč: Razvoj algoritmov turbinskega regulatorja s pomočjo real time matematičnega modela hidroelektrarne Recenzija
A1-18 Damjan Seme, Blaž Zadravec, Marko Šegula: Zamenjava hladilne enote 21 kV oklopljenih električnih zbiralk v Nuklearni elektrarni Krško Recenzija
A1-19 Filip Bonačić, Ivan Triplat, Dario Kraljević: Numerički proračun zagrijavanja kočionog sustava hidrogeneratora Recenzija
A1-21 Boštjan Gregorc, Aleš Hribernik: Povečanje hladilnega učinka na generatorju hidroelektrarne Recenzija

ŠK A2 – Transformatorji

Predsednik: Istok Jerman
Tajnik: Tomaž Pungartnik
Strokovni poročevalec: Istok Jerman

Prednostne teme:

 1. Napredne metode konstruiranja transformatorjev in dušilk.
  • Simulacije in meritve prenapetosti v navitjih močnostnih transformatorjev in dušilk.
  • Določitev najtoplejše točke v navitju močnostnega transformatorja pri različnih načinih hlajenja, z modeliranjem in z direktnim merjenjem.
  • Določitev mehanskih obremenitev.
  • Ukrepi za zmanjšanje hrupa transformatorjev in dušilk – primerjava ocenjenega ali izračunanega nivoja hrupa z izmerjenim (natančnost, ponovljivost rezultatov).
 2. Nove metode preizkušanja transformatorjev in diagnostika.
  • Priporočene meritve pri prvem zagonu transformatorjev in dušilk.
  • Tolmačenje rezultatov FRA.
 3. Transformator v obratovanju.
  • Življenjska doba.
  • Vzdrževanje.
  • Vrste in vzroki poškodb ter popravila.
  • Novi postopki revitalizacije.
  • Monitoring transformatorjev - napredne prakse za tolmačenje podatkov in oceno stanja: prognoza, koristna uporaba podatkov.

Potrjeni referati:

A2-01 Miha Pirnat, Peter Tarman: Numerična in eksperimentalna obravnava hrupa transformatorja pod obremenitvijo Recenzija
A2-02 Dušan Mišić, Borut Prašnikar: Kapacitivni senzor za merjenje prenapetosti v navitjih transformatorja Recenzija
A2-04 Samo Ceferin, Gregor Janc, Zvonko Toroš, Tomaž Kastelic, Borut Prašnikar: Uporabniška izkušnja v obratovanju monitoring sistema energetskega transformatorja Recenzija

ŠK A3 – Visokonapetostne naprave

Predsednik: Maks Babuder
Tajnik: Stane Vižintin
Strokovni poročevalec: Maks Babuder

Prednostne teme:

 1. Visokonapetostna oprema za prihodnje razmere v elektroenergetskem sistemu.
 2. Vzdrževanje posameznih naprav, kot element v prenosnem in distribucijskem sistemu, skozi vso življenjsko dobo.
 3. Uporaba orodij informacijske tehnologije za razvoj in vzdrževanje visokonapetostne opreme.

Potrjeni referati:

A3-01 Massimo Bonaconsa, Emanuele Morelli, Francesco Viaro: Novi standard IEC / IEEE 62271-37-013: Razvoj serije novih vakuumskih generatorskih odklopnikov in primeri uporabe Recenzija
A3-02 Nejc Mašek, Maks Babuder, Stane Vižintin, Matjaž Peternel: Dielektrične obremenitve izolacije odklopnika med odprtimi kontakti in način specifikacije karakteristik v posebnih primerih Recenzija

ŠK B1 – Elektroenergetski kabli

Predsednik: Matjaž Keršnik
Tajnik: Samo Štojs
Strokovni poročevalec: Samo Štojs, Simon Podkoritnik, Marko Vilfan, Robert Volk

Prednostne teme:

 1. Trendi razvoja SN kabla in kabelske tehnike.
  • Uporaba enožilnih/trižilnih kablov v Slovenskem distribucijskem omrežju.
  • Upravičenost gradnje kabelske kanalizacije; kje? kdaj?
  • Vodotesnost kablov in življenjska doba.
  • SN kabelski pribor (spojke, konektorji).
 2. Novi projekti VN kablov v tujini in doma.
 3. Diagnostika in izkušnje v obratovanju kablov.
  • Najpogosteje uporabljene metode za diagnostiko kablov.
  • Analiza podatkov v pomoč pri ugotavljanju življenjske dobe kablov.
 4. Problematika kabliranja VN vodov.
  • Ekonomika kabliranja VN vodov.

Potrjeni referati:

B1-01 Darko Koritnik, Janez Ribič, Ingvar Hagman, Christian Andersson, Dietmar Gleich: Korozija aluminijastih zaslonov v SN kablih Recenzija
B1-02 Karl-Johan Mannerback, Kristoffer Berglund: AXALJ-TT: 3-žilni SN kabel z aluminijastim ekranom, izboljšana vodotesnost in pričakovana daljša življenjska doba Recenzija
B1-04 Miran Košćica, Mato Gjuranović, Zmago Bombek: Primjena SN univerzalnih kabela na području republike Hrvatske s naglaskom na paralelno polaganje s NN i TK kabelima Recenzija
B1-05 Dora Mijaković, Mato Gjuranović, Zmago Bombek: Iskustva kod rekonstrukcije 10(20) kV zračnog dalekovoda - prelazak s golih vodiča na tehnologiju univerzalnih kabela AXCES 3x95/25mm2 na postojećim stupovima Recenzija
B1-06 Zdravko Pamić: Modularni tesnilni sistemi Recenzija
B1-07 Marko Pirc: Razvoj orodij za določanje življenjske dobe električnih kablov v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) Recenzija
B1-09 Simon Podkoritnik, Matevž Perhavec, Jure Strmec, Nejc Zima, Uroš Iljaž, Vojko Kovač, Kristijan Blažič: Problematika približevanja in možne gradnje znotraj varovalnega pasu 110-kV kablov Recenzija
B1-10 Nejc Zima, Rok Judnič, Bojan Stipanič: Izgradnja priključnega kablovoda 2 x 110 kV za HE Brežice Recenzija
B1-11 Igor Buser, Nataša Buser: Polaganje VN kablov - razvojni "trendi" v Sloveniji Recenzija
B1-12 Teja Hutevec, Simon Podkoritnik, Nejc Zima, Rok Judnič: Spreminjanje tokovne obremenitve 110 kV kablov glede na način polaganja in okoliških dejavnikov Recenzija
B1-13 Boris Štimnikar, Tomaž Sitar, Boštjan Meža : Izvedba 110 kV in 20 kV kabelskih sistemov na daljnovodu Železniki - Bohinj Recenzija
B1-14 Roberto Candela: Pry-Cam revolucija: Veliko dragocenih podatkov za vzdrževanje kabelskih povezav Recenzija

ŠK B2 – Nadzemni vodi

Predsednik: Srečko Lesjak
Tajnik: Borut Vertačnik
Strokovni poročevalec: Franc Jakl, Srečko Lesjak, Borut Vertačnik, Branko Zadnik

Prednostne teme:

 1. Projektno vodenje, projektiranje, gradnje in vzdrževanje daljnovodov.
 2. Aplikacije novih materialov in tehnologij na daljnovodih.
 3. Standardi in pravilniki za nadzemne vode.

Potrjeni referati:

B2-01 Miha Bečan, Martin Starašinič, Boštjan Barl, Tomaž Zabavnik, Tomaž Sitar, Borut Vertačnik, Bojan Volk, Dean Ogrizek, Hailu Kifle, Simon Skalič: Mehanske lastnosti sklopa napenjalna sponka in vodnik Recenzija
B2-02 Robert Maruša, Marko Hrast, Rado Ferlič, Jože Voršič, Jože Pihler, Mladen Trlep, Janez Ribič: Nove rešitve za zmanjšanje napetosti dotika in koraka v okolici visokonapetostnih daljnovodnih stebrov Recenzija
B2-03 Elizabeta Strgar Pečenko, Boštjan Barl, Nejc Zima: Rekonstrukcija DV 110 kV Dravograd - Ravne Recenzija
B2-04 Mirza Sarajlić, Marko Pocajt, Peter Kitak, Jože Pihler: Izračun temperaturnih koeficientov pri golem vodniku s pomočjo izboljšanih algoritmov diferenčne evolucije Recenzija
B2-05 Rado Ferlič, Viktor Lovrenčič, Peter Ogrizek, Vladimir Leva, Domen Oder, Marjan Ulaga, Primož Ribič, Matjaž Kerkoč: Izkušnje pri uporabi montažnih stebrov in vizija v prihodnje Recenzija
B2-06 Igor Buser: Problematika temeljenja daljnovodov Recenzija
B2-07 Valentin Kalin, Primož Ribič, Boštjan Barl, Martin Starašinič: DV 2 x 400 kV Beričevo–Okroglo sanacija poškodb vodnika pri vpetju faznih distančnikov Recenzija
B2-08 Miha Bečan, Bojan Volk, Goran Milev, Jure Praznik: Ovrednotenje zbranih rezultatov delovanja odvodnikov na DV 2 x 110 kV Gorica–Divača, odsek Vrtojba–Ajdovščina Recenzija
B2-09 Bojan Volk, Boštjan Barl, Primož Ribič: Izbira električnih lastnosti kompozitnih izolatorjev za onesnažena področja Recenzija
B2-10 Nenad Gubeljak, Vinko Lovrenčič, Matjaž Jarc, Matej Kovač, Jožef Predan, Bojan Banič, Andrej Ivec, Branko Uhlik: Aplikacija za določevanje geometrijske oblike verižnice visokonapetostnega vodnika za zagotovitev varnostnih višin Recenzija
B2-12 Martin Starašinič: Možnosti uporabe vodnikov sodobnih izvedb pri obnovah daljnovodov Recenzija
B2-13 Toni Dropulić, Matija Kršić, Gordan Mirošević: Prva montaža ACCC vodnika na Hrvaškem Recenzija
B2-14 Matjaž Jarc, Viktor Lovrenčič, Branko Uhlik, Matej Kovač, Jure Lodrant, Dušan Kozjek, Zaviša Klobas, Zdravko Šojat, Predrag Cvetković, Željko Torlak, Jovanka Gajica: Primerjava sistemov za spremljanje temperature vodnika na daljnovodih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji Recenzija
B2-15 Borut Zemljarič: Smernice za sobivanje kmetijskih namakalnih sistemov in VN daljnovodov Recenzija
B2-16
Krešimir Bakič: Predvidene novosti slovenskega dela standarda SIST EN 50341 za projektiranje in gradnjo
nadzemnih vodov nad 1 kV
Recenzija
B2-17 Martin Starašinič, Jernej Rebolj: Izbira dodatnega bremena v preteklosti in danes Recenzija
B2-18 Milan Petek, Tadej Kovač: Nov standard SIST EN 60099-4:2014 (Ed 3.0) za distribucijski razred prenapetostnih odvodnikov Recenzija
B2-19 Viktor Lovrenčič, Robert Maruša, Rado Ferlič, Janko Gošte, Vladimir Leva, Primož Ribič, Matjaž Lušin, Matej Dečman: Varno delo v bližini delov pod napetostjo na visokonapetostnih dvosistemskih daljnovodih Recenzija
B2-20
Gorazd Kosič, Gerald Knollseisen: Modularni kompozitni stebri za nadzemne vode
Recenzija

ŠK B3 – Razdelilne transformatorske postaje

Predsednik: Marko Hrast
Tajnik: Marko Testen
Strokovna poročevalca: Marko Hrast, Marko Testen

Prednostne teme:

 1. Sodobni načini vzdrževanja in upravljanja stikališč.
  • Informacijski sistemi v vzdrževanju in upravljanju, metode in sistemi vzdrževanja, diagnostika in monitoring, analize in primerjave, ugotavljanje stanja in življenjske dobe naprav in postrojev.
 2. Sistemi in komponente transformatorskih postaj.
  • Sodobne enopolne sheme, prispevek tehnološkega napredek primarne opreme, sodobni sekundarni sistemi, pomožni sistemi, gradbeni in konstrukcijski elementi.
 3. Varovanje zdravja in okolja ter tehnična in informacijska varnost v transformatorskih postajah.
  • Metode in postopki varnega dela, okoljski izzivi in vplivi delovanja transformatorskih postaj, tehnična in informacijska varnost sistemov, naprav in postrojev.

Potrjeni referati:

B3-01 Rado Ferlič, Marko Hrast, Peter Ogrizek, Robert Maruša, Darko Malek, Jože Senčar, Aleš Brenčič, Drago Bokal: Vpliv nove zakonodaje na spremljanje kazalnikov učinkovitosti vzdrževanja RTP v družbi ELES Recenzija
B3-02 Janez Ribič, Rado Ferlič, Robert Maruša, Drago Bokal, Jože Pihler: Vloga informacijskih sistemov pri sodobnih načinih vzdrževanja stikališč Recenzija
B3-03 Stane Vižintin: Digitalizacija in strukturiranje podatkov o stanju VN naprav za potrebe vzdrževanja Recenzija
B3-04 Aljoša Praznik, Jože Bizjak, Željko Schreiner: Sistemska rešitev za določitev ocene celostnega stanja energetskega transformatorja na podlagi rezultatov vzdrževanja, analiz in trendov Recenzija
B3-05 Matej Kovač, Dušan Kozjek, Roman Tomažič, Rado Ferlič: Mobilna podpora pri vzdrževanju transformatorjih postaj Recenzija
B3-06 Robert Maruša, Janez Čeh, Aleš Žužek, Leon Maruša: Možnost alternativne uvedbe litij-ionskih baterij v sisteme lastne rabe elektroenergetskih objektov ELES Recenzija
B3-07 Jure Strmec, Primož Hrobat, Marko Kenig: Ukrepi za celostno razbremenitev in sanacijo ozemljitvenega sistema EE postroja Recenzija
B3-08 Rok Judnič, Marko Testen: Napajanje lastne rabe RP 110 kV Hudo Recenzija
B3-09 Viktor Lovrenčič, Peter Ogrizek, Matjaž Lušin: Izkušnje izvajanja dela pod napetostjo pri preventivnem vzdrževanju razdelilnih transformatorskih postaj v Sloveniji in svetovni trendi Recenzija

ŠK B4 – Enosmerni prenosi in energetska elektronika

Predsednik: Rafael Mihalič
Tajnik: Igor Papič
Strokovni poročevalci: Boštjan Blažič, Urban Rudež, Valentin Ažbe, Grega Bizjak

Prednostne teme:

 1. Možnosti dinamično aktivnega vodenje EES s pomočjo integracije WAMS in FACTS tehnologije.
 2. Obvladovanje napetostnega profila slovenskega prenosnega omrežja s hitrimi regulabilnimi napravami.
 3. Prenos električne energije preko Slovenije s tehnologijo visokonapetostnega enosmernega prenosa (HVDC).
 4. Tehnike, trendi razvoja in uporaba koncepta FACTS.

Potrjeni referati:

B4-01 Urban Rudež, Rafael Mihalič: Vpliv SVC na dušenje ENTSO-E med-sistemskih nihanj Recenzija
B4-02
Valentin Ažbe, Urban Rudež, Rafael Mihalič: Dušenje medsistemskih nihanj z uporabo dvojno napajanega stroja in naprav FACTS Recenzija
B4-03 Valentin Ažbe, Rafael Mihalič: Regulacija napetosti v prenosnem sistemu pri spremenljivi moči vetrnih elektrarn s pomočjo SVC Recenzija
B4-04 Urban Rudež, Rafael Mihalič: Modeliranje HVDC za stabilnostne študije Recenzija
B4-05 Jerneja Bogovič, Urban Rudež, Rafael Mihalič: Model statičnega var kompenzatorja za dinamične analize Recenzija
B4-06 Samo Gašperič, Rafael Mihalič: Primerjava učinkovitosti FACTS pri zagotavljanju napetostne stabilnosti s kriterijem površin Recenzija
B4-07 Jerneja Bogovič, Rafael Mihalič: Trifazni model SSSC za izračun napetostnih razmer v distribucijskih omrežjih Recenzija
B4-08 Gorazd Bone, Rafael Mihalič: Nova možnost modeliranja FACTS naprav v izračunih pretokov moči Recenzija

ŠK B5 - Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES

Predsednik: Tadeja Babnik
Tajnik: Igor Kurent
Strokovni poročevalci: Tadeja Babnik, Jurij Curk, Janez Zakonjšek

Prednostne teme:

 1. Izkušnje in praksa z IEC 61850 procesnim vodilom.
  • Izkušnje in interoperabilnost sistemov zaščite in vodenja z nekonvencionalnimi instrumentnimi transformatorji, zajemalnimi enotami (angl. merging unit) in procesnim vodilom.
  • Sistemi meritev in nadzora v popolnoma digitaliziranih postajah.
 2. Komunikacijska omrežja v sistemih zaščite vodenja in avtomatizacije.
  • Izkušnje in izzivi.
  • Kibernetska varnost.
 3. Novosti na področju zaščite, vodenja in meritev EES.
 4. Primeri iz prakse – netipični dogodki v EES-u povezani z delovanjem/nedelovanjem zaščitnih sistemov.

Potrjeni referati:

B5-01 Jurij Curk, Damjan Bizaj: Praktični vidiki uporabe vzorčevalnih enot (Merging Units - MU) v EES Recenzija
B5-02 Drago Taljan, Iztok Dover, Joško Rosina: Informatizacija sodobne daljinsko vodene elektrarne Recenzija
B5-03 Urban Rudež, Rafael Mihalič: Možnosti posodobitve zaščite podfrekvenčnega razbremenjevanja v Sloveniji Recenzija
B5-04 Boštjan Polajžer, Bojan Grčar, Gorazd Hrovat, Blaž Pirnat: Parametrizacija in preizkušanje zemeljskostične nadtokovne zaščite v 110 kV omrežju Recenzija
B5-05 Jože Bizjak, Hussain Saad Bin Mashni, Mohammed A. Al-Tukhaifi, Željko Schreiner: National Grid SA - Upravljanje s podatki zaščitnih naprav ter celostna koordinacija zaščit Recenzija
B5-06 Lifan Yang, Philipp Stachel, Thomas Rudolph, Min Li, Motaz Elshafi: Vzdolžna diferencijalna zaščita preko IP omrežja v ekstremnih pogojih Recenzija
B5-07 Miran Horvat: Poškodbe nizkoohmskega upora - primer iz prakse, ugotovitve in izvedeni ukrepi Recenzija

ŠK C1 – Razvoj in ekonomika sistemov

Predsednik: Saša Jamšek
Tajnik: Andrej Bučar
Strokovni poročevalci: Saša Jamšek, Andrej Bučar, Anton Urankar

Prednostne teme:

 1. Razvojni vidiki nacionalne elektroenergetike.
  • Zagotavljanje zanesljive, okoljsko vzdržne in cenovno primerne oskrbe z električno energijo.
  • OVE – kje, za kakšno ceno in predvsem v kakšnem obsegu?
 2. Elektroenergetsko omrežje danes za jutri.
  • Nove rešitve in metode načrtovanja za pripravo prilagodljivih in robustnih razvojnih načrtov.
  • Scenarijsko upoštevanje okoljskih in socialnih vidikov.
  • Možnosti uporabe OVE pri zagotavljanju sistemskih rešitev.
 3. Učinkovito upravljanje s fizičnimi sredstvi.
  • Sodobni pristopi in standardizacija postopkov sprejemanja odločitev pri upravljanju s sredstvi.
  • Upravljanje s sredstvi v celotni življenjski dobi.
  • Vrednotenje tveganj in prioretizacija investicij.

Potrjeni referati:

C1-02 Drago Papler: Ekonomičnost sončne elektrarne z internim priklopom po shemi PX3 Recenzija
C1-04 Klemen Dragaš, Marko Kolenc, Aljoša Deželak: Večscenarijsko načrtovanje prenosnega elektroenergetskega sistema Recenzija
C1-05 Mitja Pšaker: Uporaba OVE za zagotavljanje sistemskih rešitev Recenzija
C1-06 Saša Jamšek, Miran Marinšek, Andrej Bučar: Ločitev vlog lastnika sredstev, upravljalca sredstev in izvajalcev storitev za večjo preglednost upravljanja s sredstvi Recenzija
C1-07 Andrej Bučar, Miloš Pantoš: Vloga lastnika sredstev pri zagotavljanju učinkovitosti poslovanja sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja Recenzija
C1-08 Roman Tomažič, Aleksander Polajner, Dušan Kozjek: Informacijska podpora upravljanju s sredstvi v Elesu Recenzija
C1-10 Gašper Lakota, Jure Praznik, Aleksander Polajner: IoT - internet stvari za spremljanje delovanja in stanja VN naprav v RTP in na daljnovodih Recenzija
C1-11 Drago Bokal, Jože Pihler, Rado Ferlič, Saša Jamšek: Teorija vzdrževanja - koncepti, metode, vzdrževalna dela in opravila Recenzija
C1-12 Marko Polak, Rado Ferlič, Drago Bokal, Alojz Zupanc, Simon Supanič: Zahteve novega pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev - dokumenti za vzdrževanje Recenzija
C1-13 Jože Bizjak, Željko Schreiner, Ivan Petkoski, Danijel Krnjajić: Pametna koordinacija vzdrževanja in zamenjav s korelacijo Weibull analize in dejanskega stanja naprav Recenzija
C1-14 Janez Hribar: Uvajanje RCM: pravi in nepravi RCM procesi, primer Strategije RCM Recenzija
C1-15 Rudi Polner: Model obvladovanja projektnih tveganj za potrebe inženirskih projektov Recenzija

ŠK C2 – Obratovanje in vodenje sistemov

Predsednik: Pavel Omahen
Tajnik: Zoran Marčenko
Strokovni poročevalec: Janko Kosmač, Miloš Maksić, Zoran Marčenko

Prednostne teme:

 1. Rešitve v obratovanju prenosnega omrežja ob upoštevanju sprememb nabora proizvodnih enot, vključno z distribuiranimi obnovljivimi viri:
  • nadzor in obratovanje sistemov regulacij frekvence in napetosti,
  • obvladovanje stabilnosti sistema, vključno z elektronskimi konverterji, upoštevajoč vse manjši obseg rotirajočih mas v sistemu,
  • integracija enosmernih HVDC vodov v sinhrono prenosno omrežje.
 2. Obvladovanje motenj v sistemu in vzpostavljanje normalnega obratovalnega stanja:
  • kritične obremenitve in ključni proizvodni agregati,
  • strategije vodenja sistema vključujoč čezmejno sodelovanje,
  • postopki sodelovanja med različnimi skupinami uporabnikov električnih omrežij.

Potrjeni referati:

C2-01 Mitja Pšaker: Obvladovanje frekvenčne stabilnosti EES Recenzija
C2-02 Tadeja Babnik, Mitja Dušak, Bojan Mahkovec, Klemen Nagode, Blaž Žibert: Spremljanje odziva frekvenca - delovna moč generatorja s PMU napravami Recenzija
C2-03 Henri Grasset, M. Popov, B. Zargar, J. Chavez, E. Martinez, S. Borroy, V. Terzija, S. Azizi, M. Sun, S. López, L. Pindado, R. Andrino, D. López; C. Guibout, J. Kitter, A. Reinson: Vpogled v evropski projekt MIGRATE Recenzija
C2-04 Georg Pilz, Ralph Morgenstern, Uroš Kerin: Paralelna kompenzacija jalove moči v prenosnih sistemih – primerjava FACTS tehnologij Recenzija
C2-05 Aljoša Deželak, Klemen Dragaš, Marko Kolenc, Janko Kosmač: Pomembnost nadzemnih vodov za dinamično ocenjevanje prenosnih zmogljivosti Recenzija
C2-06 Nikola Rebić, Marko Kolenc: Razpoložljivost elektroenergetskih elementov in zadostnost EES Slovenije v luči elektroenergetskega sistema ENTSO-E Recenzija
C2-07 Urban Rudež, Leon Maruša, Rafael Mihalič: Testno okolje za razvoj WAMPAC algoritmov Recenzija
C2-09 Emil Cek: Implementacija novega sistema vodenja v RCV Recenzija
C2-10 Urban Rudež, Rafael Mihalič: Preizkušanje tranzientne stabilnosti ter stabilnosti za majhne motnje agregata TA2 v TE-TOL Recenzija
C2-11 Rok Stopar: Operativna raba višje nivojskih funkcij EMS pri vodenju EES Recenzija
C2-12 Janko Kosmač, Andrej Matko, Špela Vidrih: Analiza dinamičnih termičnih mej daljnovodov v rednem obratovanju Recenzija
C2-13 Marko Kolenc, Klemen Dragaš: Analiza obremenjenosti daljnovodov v EES Slovenije Recenzija
C2-14 Mitja Pšaker: Vzpostavitev EES po popolnem ali delnem razpadu (pristop od spodaj navzgor) Recenzija
C2-15 Alojzij Zupanc, Franc Kropec, Martin Drgan, Jože Dimnik: Zahteve novega pravilnika o obratovanju elektroenergetskih postrojev Recenzija
C2-16 Teodora Dimitrovska, Urban Rudež, Rafael Mihalič: Fast contingency screening based on data mining Recenzija

ŠK C3 – Okoljska problematika

Predsednik: Aleš Kregar
Tajnik: Minče Mandelj
Strokovni poročevalci: Cveto Kosec, Aleš Kregar, Minče Mandelj

Prednostne teme:

 1. Učinkovitost preventivnih, omilitvenih in izravnalnih ukrepov varstva ljudi in okolja.
  • Vrste preventivnih, omilitvenih in izravnalnih ukrepov, njihova napoved in vključenost v dokumentacijo ter obravnava pri upravnih organih.
  • Izvajanje preventivnih, omilitvenih in izravnalnih ukrepov, nadzor izvajanja ter kasnejše preverjanje uspešnosti ukrepov.
  • Primeri dobre prakse; ali so bili cilji preseženi, ali so ukrepi izpolnili pričakovanja.
 2. Ukrepi za zmanjšanje vidnega vpliva elektroenergetskih objektov.
  • Metode napovedovanja in ocenjevanja vidnega vpliva elektroenergetskih objektov.
  • Ukrepi za zmanjševanje vidnih vplivov elektroenergetskih objektov (lokacija, zaslanjanje, tehnologija, material, barva, arhitektura, …).
  • Primeri dobre prakse in vpliv na sprejemljivost v javnosti.
 3. Organizacija sodelovanja javnosti v postopkih umeščanja v prostor.
  • Primeri informiranja in vključevanja splošne javnosti ter lokalnega prebivalstva pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor.
  • Možne organizacijske oblike sodelovanja deležnikov.
  • Uporaba komunikacijskih kanalov in novih tehnologij ter primeri dobre prakse za zmanjševanje nasprotovanja javnosti elektroenergetskim objektom.
  • Načini usklajevanja deležnikov z različnimi, včasih nasprotnimi, interesi.

Potrjeni referati:

C3-02 Blaž Valič, Peter Gajšek: Vplivna območja VN daljnovodov ob upoštevanju povprečnih vrednosti obremenitev Recenzija
C3-03 Breda Cestnik, Karol Grabner, Aleš Kregar, Minče Mandelj, Kristjan Blažič: Možnosti za zmanjšanje izpostavljenosti EMS v okolici VN nadzemnih vodov Recenzija
C3-04 Drago Papler: Učinkovito upravljanje z energijo vpliva na okoljske učinke in mnenje deležnikov Recenzija
C3-05 Aleš Koprivšek, Helena Lap: Obravnava in omilitev vidnega vpliva daljnovoda v primeru izdelave Državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica-Divača (odsek Renče) Recenzija
C3-06 Primož Hrobat, Dušan Huč: Vplivi ozemljitvenih krakov stojnega mesta nadzemnega voda na okolje Recenzija
C3-07 Natalija Likar Koselj: Umeščanje hidroelektrarn v prostor na primeru Slovenije in Škotske Recenzija
C3-08 Luka Selak, Drago Bračun: Spremljanje pretoka vode in odvzete količine vode v malih hidroelektrarnah Recenzija
C3-09 Tomaž Mohar, Leon Valenčič, Aleš Kregar, Minče Mandelj: Priprava GIS podatkov o območjih napajanja iz prenosnih in distribucijskih RTP v Sloveniji Recenzija
C3-10 Jernej Rebolj, Branko Zadnik: Uvajanje 3D grafičnih tehnologij v prakso projektiranja daljnovodov Recenzija
C3-11 Damjan Kovačič, Maša Majkić, Ana Cerk, Rudi Vončina: Oblikovanje in optimiziranje variantnih rešitev poteka tras daljnovodov na podlagi upoštevanja zahtev različnih deležnikov Recenzija

ŠK C4 – Tehniške značilnosti sistemov

Predsednik: Jože Pihler
Tajnik: Milan Vižintin
Strokovna poročevalca: Jože Pihler, Milan Vižintin

Prednostne teme:

 1. Stabilnost in zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije.
  • Programska in simulacijska orodja za načrtovanje EES ter analizo stabilnosti in zanesljivosti EES.
  • Vpliv večjih OVE na stabilnost EES Slovenije, modeliranje EES s pretvorniki.
  • Vpliv atmosferskih razelektritev in ozemljevanja na zanesljivost obratovanja EES.
 2. Ocenjevanje in analiza kakovosti električne energije.
  • Motnje pri delovanju prenosnega omrežja in EES.
  • Monitoring in ocenjevanje kakovosti električne energije.
  • Frekvenčno odvisne tehnike modeliranja visokofrekvenčnih električnih prehodnih pojavov in ocenjevanja kakovosti električne energije.
  • Analize, meritve in standardizacija na področju kakovosti električne energije.
 3. Elektromagnetna združljivost na prenosnem omrežju.
  • Elektromagnetna združljivost v prihodnjih elektroenergetskih omrežjih z vključenimi napravami močnostne elektronike.
  • Izkušnje v svetu in Sloveniji na področju elektromagnetne združljivosti.
  • Načrtovanje novih objektov in elektromagnetna združljivost.

Potrjeni referati:

C4-01 Mitja Pšaker: Zahteve glede simulacije skladnosti za elektroenergijske module kot jih podaja uredba komisije (EU) 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje in primerjava z obstoječo prakso Recenzija
C4-02 Georgi Zlatarev, Ljiljana Perči-Štefančič, Vitoslav Türk: Fleksibilnost slovenskega sistema hidroelektrarn (Drava) pri pokrivanju obremenitve in nudenju sistemskih storitev Recenzija
C4-03 Janez Ribič, Robert Maruša, Jože Pihler: Določitev tveganja za okvare ob udaru strele in vpliv na zanesljivost obratovanja daljnovodov Recenzija
C4-04 Sandi Skočir, Goran Milev: Zaščita pašne živine pred atmosferskimi razelektritvami Recenzija
C4-05 Klemen Deželak, Jože Pihler: Možnost določitve temperature vodnika daljnovoda z umetno nevronsko mrežo Recenzija
C4-06 Lovro Belak, Roman Plahutnik, Robert Maruša, Jože Pihler: Energetsko upravljanje stavb in pripadajočih objektov ELES Recenzija
C4-07 Franko Hočevar, Rafael Mihalič: Napetostna nesimetrija pri priklopu izmeničnega železniškega odjema Recenzija
C4-08 Boris Bizjak: Nova standardizacija s področja kakovosti električne energije Recenzija
C4-09 Peter Kitak, Marko Munda, Janez Ribič, Igor Tičar: Določitev in upodobitev vpliva elektromagnetnega polja na človeško telo pri prenosnih vodih Recenzija
C4-10 Urban Metod Peterlin, Tomaž Živic: Projektiranje novih objektov in elektromagnetna združljivost Recenzija

ŠK C5 – Elektroenergetski trg in regulacija

Predsednik: Dejan Paravan
Tajnik: Borut Rajer
Strokovna poročevalca: Dejan Paravan, Borut Rajer

Prednostne teme:

 1. Razpršena proizvodnja in prilagodljivi odjem:
  • Integracija razpršene proizvodnje in prilagodljivosti odjema na trg elektrike (tržni in regulatorni vidik).
  • Spremembe pri mehanizmih podpore OVE za proizvodnjo električne energije v praksi.
 2. REMIT (izkušnje po vpeljavi 1. in 2. faze) ter vpliv druge regulative na trg elektrike (MAR, MIFID, omrežni kodeksi). V katero smer gre regulatorni okvir in ali je ta smer prava?
 3. Cenovni trendi in vpliv na klasična proizvodnja podjetja: so rešitev dodatni posegi na trg kot npr. CRM mehanizmi ali sprememba modela trga?

Potrjeni referati:

C5-01 Gorazd Škerbinek: Implementacija ciljnega evropskega modela trga z električno energijo Recenzija
C5-02
Manca Konjar, Dejan Paravan, Robert Golob: Zimski paket regulatornih sprememb energetske zakonodaje v EU ter njihov vpliv na bodoči razvoj trga električne energije Recenzija
C5-03 Edin Lakić, Gašper Artač, Tomi Medved, Jernej Zupančič, Andrej Ferdinad Gubina: Pregled indikatorjev za nadzor kratkoročnega organiziranega trgovanja z elektriko Recenzija
C5-04 Jasmina Bajec Omahen, Borut Jereb: Uredba REMIT - izkušnje po prehodu obeh faz poročanja s stališča RRM Recenzija
C5-05 David Grgič, Jan Bohinec, Ludvik Bartelj: Simulator trga z električno energijo za podporo trgovalnim aktivnostim Recenzija
C5-06 Eva Ribežl, David Grgič, Ludvik Bartelj: Nihajnosti cen na nemškem trgu z električno energijo Recenzija
C5-07 Drago Papler: Cenovni trendi kot vpliv na prestrukturiranje klasičnega srednjega proizvodnega podjetja električne energije Recenzija
C5-08 Zvonko Bregar, David Gerbec, Andrej Souvent: Simulacija trgovanja s sekundarno rezervo v projektu FutureFlow Recenzija
C5-09 Mitja Pšaker: Regulatorni okvir integracije razpršene proizvodnje in prilagodljivosti odjema na trgu elektrike Recenzija
C5-10 Tomaž Buh, Igor Podbelšek, Borut Rajer, Andraž Šavli: Možnosti racionalizacije izmenjave merilnih podatkov na nacionalnem energetskem trgu s primeri dobre prakse v EU Recenzija
C5-11 Andraž Šavli: Električna vozila kot samostojno mobilno merilno mesto Recenzija
C5-12 Borut Rajer: Mehanizmi podpore elektriki iz obnovljivih virov in trg elektrike - kako naprej? Recenzija
C5-13 Tomi Medved, Gašper Artač, Edin Lakič, Jernej Zupančič, Andrej Ferdinand Gubina: Pregled poslovno-ekonomskih modelov malih proizvajalcev elektrike po izteku subvencij in prednostnega dispečiranja Recenzija
C5-14 Gorazd Škerbinek: Razvoj sistema določanja in objave sestave proizvodnih virov Recenzija

ŠK D1 – Materiali in nove preiskovalne metode

Predsednik: Tim Gradnik
Tajnik: Marja Mulej
Strokovni poročevalec: Tim Gradnik

Prednostne teme:

 1. Materiali in staranje.
  • Izkušnje z uporabo novih elektroizolacijskih materialov.
  • Učinkovitost in staranje izolacijskih materialov pri obratovanju med izrednimi obremenitvami in pogoji.
  • Vplivi kvalitete električne energije na staranje VN izolacijskih materialov.
 2. Testiranja, spremljanje in diagnostika VN naprav.
  • Izkušnje pri uporabi sistemov za testiranje, sprotni nadzor in diagnostiko VN naprav.
  • Metode za zagotavljanje kakovosti vgrajenih izolacijskih materialov.
  • Metode in sistemi za oceno stanja in upravljanje VN naprav (angl. asset managment).

Potrjeni referati:

D1-01 Tim Gradnik, Aleksander Polajner: Sodobne metode določanja temperature najtoplejše točke v energetskem transformatorju
Recenzija
D1-02 Biljana Čuček, Tim Gradnik: Merjenje vlažnosti izolacijskih tekočin - raziskava senzorskih in kemijskih metod Recenzija
D1-03 Ivo Kobal, Vojta Vuga, Peter Osenčič: Določanje kvalitete transformatorskih olj s pomočjo meritev delnih razelektritev Recenzija
D1-04 Viljem Bonča, Maja Končan Gradnik: Monitoring SF6 plina v GIS stikališčih
Elektra Gorenjska
Recenzija

ŠK D2 – IT in TK v elektroenergetiki

Predsednik: Peter Ceferin
Tajnik: Roman Pirnat
Strokovni poročevalec: Peter Ceferin, Andrej Souvent

Prednostne teme:

 1. Telekomunikacijska omrežja v elektroenergetskih podjetjih.
  • Uvajanje tehnoloških rešitev v TK omrežja elektrogospodarskih podjetij z vidika konkretnih projektov, obravnave IT in OT sistemov, prehodov s starejših TK tehnologij na nove, pridobljenih izkušenj in nadaljnjega razvoja.
  • Uporaba brezžičnih rešitev in mobilnih omrežij v elektroenergetskih podjetjih.
  • Uporaba javne in zasebne telekomunikacijske infrastrukture v elektroenergetskih podjetjih.
 2. Kibernetska varnost v IKT sistemih slovenskih elektroenergetskih podjetij.
  • Tehnološke usmeritve varnostnih sistemov za zaščito pred obstoječimi in prihajajočimi varnostnimi grožnjami.
  • Regulativa na področju kibernetske varnosti za kritično infrastrukturo in njen vpliv na razvoj varnostnih sistemov.
  • Arhitekture sistemov za zagotavljanje kibernetske varnosti za različne segmente IKT v elektroenergetski infrastrukturi.
 3. Informacijske rešitve v IKT infrastrukturi elektroenergetskih podjetij.
  • Aplikativne rešitve za pametna omrežja.
  • Integracija sistemov v okviru referenčne arhitekture za izmenjavo informacij v elektroenergetskem sistemu – izvedeni projekti, pridobljene izkušnje in razvojne projekcije.
  • Upravljanje z velikimi količinami podatkov (big data) in analitika za potrebe elektroenergetskih sistemov – aplikacije in rešitve ter uvajanje sodobnih IT sistemov za poslovne procese.

Potrjeni referati:

D2-01 Igor Volf, Mihael Medved: Celovita prenova informacijske infrastrukture v podjetju za potrebe integracij ADMS funkcij Recenzija
D2-02 Damir Orlić, Ciril Kafol: Kibernetska varnost energetskega sektorja v Sloveniji Recenzija
D2-03 Janez Stergar, David Batič: Smernice za samoevalvacijo kibernetske varnosti v elektroenergetskem sistemu Recenzija
D2-04 Radovan Sernec, Božo Mišović, Andrej Souvent: Brezžične komunikacijske tehnologije za distribucijska omrežja: nove smernice Recenzija
D2-06 Aljaž Stare, Milan Dobrić, Saša Sokolić: Sodobni pristopi in trendi na področju učinkovitega shranjevanja, obdelave ter izvajanja kompleksnih analiz nad velikimi količinami industrijskih podatkov Recenzija
D2-07 Aleš Leban: Geografski informacijski sistem (GIS) - osrednji podatkovni vir v sodobnem informacijskem sistemu Recenzija
D2-09 Marijan Petričec, Ante Previšić, Tena Bego, Zoran Budak: Implementacija varnostnih mehanizmov v sistem upravljanja DCV Elektra Zagreb in Elektroslavonija Osijek Recenzija
D2-10 Rasto Đukič, Brane Zupan, Igor Štih, Peter Ceferin: Nadzor kakovosti storitev v IP infrastrukturi pametnih omrežij Recenzija
D2-11 Krešimir Vrdoljak, Branko Horvat, Bruno Pavlović: Aplikacije v centrih vodenja proizvodnje za hidroelektrarne Recenzija
D2-12 Jože Bizjak, Attila Barta, Zoltan Solga, Željko Schreiner: Integracija in vzdrževanje referenčnega CIM omrežnega modela Recenzija
D2-13 Vid Jakopin, Bojan Miličič, Roman Tomažič: Potenciali uporabe integriranih programskih rešitev za dinamično odločanje in optimizacijo delovnih procesov v energetiki Recenzija

ŠK D3 – Smart Grids (Pametna omrežja)

Predsednik: Miloš Pantoš
Tajnik: Andrej Gubina
Strokovni poročevalci: Miloš Pantoš, Andrej Gubina, Edin Lakič, Tomi Medved

Prednostne teme:

 1. Pametna prenosna in distribucijska omrežja.
  • Merilni sistemi in ocenjevalnik stanja.
  • Razpršena proizvodnja in aktivni odjem.
  • Shranjevalniki energije in vozila na električni pogon.
 2. Obstoječi in predvideni pilotni projekti na področju pametnih omrežij.

Potrjeni referati:

D3-02 Leopold Herman, Ambrož Božiček, Boštjan Blažič, Igor Papič: Analiza interakcij med regulatorji napetosti v distribucijskih omrežjih Recenzija
D3-03 Gregor Omahen, Akito Fukasawa, Uroš Salobir: Slovensko-japonsko partnerstvo na področju pametnih omrežij in pametnih skupnosti Recenzija
D3-04 Saša Jamšek, Uroš Salobir, Mate Lasič, Ivan Periša, Matjaž Miklavčič, Klemen Dragaš: PCI projekt SINCRO.GRID s področja pametnih omrežij Recenzija
D3-05 Kristijan Koželj, Damjan Bobek, Anton Kos, Dušan Gabrijelčič, Arso Savanović: Pilotno vključevanje odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v mednarodnem projektu Flex4Grid Recenzija
D3-06 Sreten Davidov, Ervin Planinc, Miloš Pantoš: Ekonomika vključevanja hranilnikov električne energije v regulacijo frekvence EES Slovenije Recenzija
D3-07 Jernej Zupančič, Gašper Artač, Edin Lakić, Tomi Medved, Andrej Ferdinand Gubina: Napredno vodenje sistemskih shranjevalnikov elektrike v distribucijskem omrežju Recenzija
D3-08 Tomaž Fatur, Gašper Lakota, Marko Šepič, Mitja Prešern: Upravljanje s porabo v gospodinjstvih Recenzija
D3-09 Sreten Davidov, Miloš Pantoš: Optimizacijski model za načrtovanje polnilne infrastrukture za vozila na električni pogon Recenzija
D3-10 Miro Antonijević, Stjepan Sučić, Hrvoje Keserica: Obogatena resničnost za avtomatizacija transformatorskih postaj z uporabo IEC 61850 Sporočilo Recenzija

Tehnični komite CIRED


ŠK 1 – Omrežne komponente

Predsednik: Srečko Mašera
Tajnik: Tomaž Kastelic
Strokovni poročevalec: Srečko Mašera

Prednostne teme:

 1. Uvajanje novih tehnologij v distribucijskih omrežjih.
  • Modeliranje naprav.
  • Testiranje naprav.
  • Novi materiali.
  • Novi standardi na področju omrežnih komponent.
  • Uvajanje enotne tipizacije v distribucijska omrežja.
 2. Strategija na področju zanesljivosti, diagnosticiranja in vzdrževanja.
  • Ocenjevanje stanja naprav, starostno modeliranje naprav.
  • Diagnostika omrežnih komponent.
  • Stalni monitoring omrežnih komponent vključno z zemeljskimi kabli.
 3. Smart Grids komponente.
  • Komponente za priključevanje distribuiranih virov.
  • Komponente aktivnih omrežij.
  • Naprave za shranjevanje energije.
  • Močnostna elektronika.
  • Komponente za polnjenje električnih avtomobilov.
 4. Komponente za velika mesta in podeželje.
  • Komponente za ozemljevanje SN nevtralne točke v mešanih omrežjih.
  • Komponente za ozemljevanje SN nevtralne točke v čistih kabelskih sistemih.
  • Komponente za obvladovanje kratkih stikov v mešanih omrežjih.
 5. Vplivi okoljske in trajnostne problematike na komponente omrežja.
  • Ekološko dizajniranje.
  • Obvladovanje hrupa.
  • Zmanjševanje izgub.

Potrjeni referati:

1-01 Tine Kacafura: Ekološki drog Recenzija
1-02 Darko Koritnik, Boštjan Sedmak Čobal: Namen in delovanje prenosne opreme za ozemljitev ali ozemljitev in kratki stik Recenzija
1-03 Uršula Krisper, Boris Sterle, Janez Pirnovar: Postavitev polnilnic za električna vozila v Mestu Ljubljana Recenzija
1-05 Miran Rošer, Gorazd Štumberger, Vladislav Pintar, Marko Rezar, Tomislav Kramaršek: Vpliv obratovanja manjše indukcijske peči na distribucijsko omrežje Recenzija
1-07 Boris Sterle: Stikalni SN aparati s SF6 plinom ter okoljski, zdravstveni in varnostni vidiki Recenzija
1-08 Sergej Krajnc, Davorin Korpar: Brezpilotni zrakoplovi - izkušnje pregledovanja nadzemnih vodov in energetske opreme med obratovanjem Recenzija

ŠK 2 – Kakovost električne energije in EMC

Predsednik: Peter Bergant
Tajnik: Drago Bokal
Strokovni poročevalec: Peter Bergant, Dejan Matvoz, Drago Bokal, Mitja Kos

Prednostne teme:

 1. Kakovost električne energije (KEE).
  • Novosti na področju regulative (zakonski, podzakonski akti, standardizacija).
  • Nizkofrekvenčne značilnosti napetosti (harmoniki, flikerji), problematika, reševanje.
  • Visokofrekvenčne značilnosti napetosti (2 so 150 kHz), problematika, reševanje.
  • KEE in nove tehnologije: razsvetljava, novi tipi napajalnikov, svetil, toplotne črpalke, polnilnice za prevozna sredstva.
  • E-mobilnost, vpliv polnilnih postaj na KEE.
  • KEE in EMC z vidika distribucijskih omrežij prihodnosti: pametna omrežja, mikro omrežja, razpršena proizvodnja, začasna otočenja, hranilniki EE.
  • Upravljanje KEE (»PQ management«), načrtovanje, strategije, upravljanje napetostnih nivojev v razmerah razpršene proizvodnje, stabilnost sistema, napredne sheme avtomatizacije omrežja v smislu obvladovanja kakovosti.
  • Ekonomski vplivi izpadov, anomalij v napetosti.
 2. Merilno tehnični nadzor KEE, analize, obdelava pridobljenih podatkov.
  • Merilno tehnični postopki zajemanja podatkov KEE, merilne metode.
  • Uporaba monitoringa za analizo širjenja posameznih značilnosti napetosti.
  • Analize stanj kakovosti, primerjalne analize s tujino.
  • Delo z velikimi bazami podatkov, upravljanje podatkov obsežnih sistemov monitoringa.
  • Algoritmi, programska orodja, postopki in načini ovrednotenja značilnosti napetosti.
  • Karakteristike posameznih značilnosti napetosti (tudi toka), merljivost, ocenjevanje.
  • Standardizacija podatkov kakovosti smislu izmenjave.
 3. Tehnične značilnosti sistema v smislu KEE, izvori, širjenje, reševanje problemov slabe KEE.
  • Izvori motenj in motenja, prenosne poti, načini širjenja.
  • Konvencionalni načini in postopki reševanja stanj slabe kakovost napetosti.
  • Alternativni načini reševanja, aktivne kompenzacije, napetostni stabilizatorji, regulatorji, odvodniki napetosti.
  • Analize stanj pred/po sanaciji, učinkovitost izvedenih ukrepov.
  • Vplivi novih struktur distribucijskih omrežij prihodnosti na kakovost.
  • Vplivi sistemov ozemljitev, galvanskih in el. povezav.
 4. Vpliv EE naprav in postrojev v smislu EMS, hrupa, EMC problematika v elektroenergetiki.
  • Novosti na področju standardizacije, regulative EMC, EMS in hrupa.
  • Okoljski vplivi EMS in hrupa: ukrepi, načini reševanja, monitoring.
  • Elektromagnetna združljivost - EMC v distribuciji: občutljivost, odpornost el. postrojev, naprav, aparatov.
  • Motnje in motenje, problemi elektromagnetne interference, EMI v območju 2kHz do 150kHz in višje.
  • Dobra inženirska praksa, zmanjševanje negativnih učinkov.

Potrjeni referati:

2-02 Tadej Črešnik, Danijel Kovačič, Ivan Dovnik, Ivan Divjak, Dolfi Divjak: Razširitev aktivnosti reševanja problemov PLC komunikacije Elektro Maribor na območne enote, pri odpravljanju prevodnih motenj v frekvenčnemu območju pod 150 kHz Recenzija
2-03 Dejan Matvoz, Benjamin Grahor, Marko Vilfan: Presoja motenj industrijskega uporabnika omrežja pred priključitvijo v distribucijsko SN omrežje Recenzija
2-04 Anže Vilman, Marjan Jerele: Zagotavljanje kakovosti napetosti v nizkonapetostnih omrežjih z veliko razpršene proizvodnje Recenzija
2-05 Dejan Matvoz, Miloš Maksić: Analiza napetostnih zarez v NN omrežju pri obratovanju šest-pulznega AC/DC pretvornika Recenzija
2-06 Bojan Mlaj: Uporaba 2,5-beta metodologije po standardu IEEE 1366-2003 pri spremljanju neprekinjenosti napajanja v distribucijskem sistemu električne energije Recenzija
2-07 Aljaž Špelko, Igor Papič, Boštjan Blažič: Določanje napetostne harmonske emisije porabnika
Recenzija
2-08 Tomaž Rezar: Praktična spoznanja in ugotovitve o načrtovanju vgradnje in rezultatih delovanja NN stabilizatorja MVB na temelju devetletnih izkušenj Recenzija
2-09 Aleksander Jeraj, Mika Luukkanen, Jože Hrastnik: Izboljšanje kakovosti električne energije Recenzija
2-10 Ambrož Božiček, Leopold Herman, Boštjan Blažič, Igor Papič: Določanje frekvenčno-odvisnih nadomestnih vezij pretvorniških naprav za potrebe analiz harmonskih pretokov moči in harmonsko-stabilnostnih analiz Recenzija
2-11 Miran Šmid, Kristijan Koželj, Ivan Divjak, Dolfi Divjak: Testiranje odpornosti delovanja PLC komunikacije naprednega merjenja G3-PLC na pilotnem projektu Elektro Celje TP Začret Recenzija
2-12 Tomaž Živic, Urban Metod Peterlin: Vpliv materiala in izvedbe ozemljitev na prehodne prenapetosti Recenzija

ŠK 3 – Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij

Predsednik: Milan Švajger
Tajnik: Martin Drgan
Strokovni poročevalec: Milan Švajger, Martin Drgan

Prednostne teme:

 1. Obratovanje distribucijskih omrežij.
  • Vzdrževalne strategije, postopki in orodja za zagotavljanje zanesljivosti napajanja odjemalcev ter povečanje učinkovitosti distribucijskega elektroenergetskega sistema.
  • Vpliv razpršenih proizvodnih virov na obratovanje distribucijskega omrežja.
  • Obratovanje SN omrežja v zanki.
  • Možnosti uvajanja sistemskih storitev iz distribucijskega omrežja.
  • Sistemske rešitve za meritve električne energije.
  • Vzdrževanje in obvladovanje tehnične dokumentacije v obratovanju.
  • Delo pod napetostjo v distribucijskih elektroenergetskih omrežjih.
 2. Vodenje distribucijskih omrežij.
  • Obnova distribucijskih centrov vodenja DCV, SCADA/DMS sistemi.
  • Vodenje proizvodnje iz OVE in porabe električne energije (DSM/DR), aktivna distribucijska omrežja.
  • Vodenje, avtomatizacija in nadzor distribucijskega elektroenergetskega omrežja.
  • Avtomatizacija vodenja odprave okvar na distribucijskem omrežju.
  • Regulacija napetosti SN/NN.
  • Informacijska varnost sistemov daljinskega vodenja in DCV.
 3. Zaščita distribucijskih omrežij.
  • Izkušnje in problematika pri uvajanju sodobnih zaščitnih sistemov v distribucijske elektroenergetske objekte in omrežja.
  • Vključevanje distribuiranih proizvodnih virov in vpliv na zaščitne sisteme.
  • Možnosti otočnega obratovanja lokalnih omrežij z upoštevanjem RV.
  • Koncepti zaščite polnilnih postaj za e-vozila in hranilnike električne energije.

Potrjeni referati:

3-01 Viktor Lovrenčič, Matjaž Lušin: Pomembnost obveznega občasnega preizkusa teoretične in praktične usposobljenosti za izvajanje dela pod napetostjo v distribuciji Recenzija
3-02 Gregor Štern, Boštjan Trampuš: Izkušnje z izvajanjem dela pod napetostjo v Elektro Gorenjska Recenzija
3-03 Jurij Curk, Damjan Bizaj: Zaščitne sheme za podporo obratovanja SN omrežja v sklenjenih zankah Recenzija
3-06 Tine Kacafura: S pomočjo uporabe pametnega sistema za odkrivanja napak povečamo učinkovitost elektroenergetskega distribucijskega sistema Recenzija
3-07 Janez Smukavec, Tomaž Mavec, Luka Močnik, Urban Ažman, Edvard Košnjek, Jurij Curk: Uporaba GOOSE sporočil izven razdelilnih transformatorskih postaj Recenzija
3-08 Miloš Maksić, Andrej Souvent: Minimalni podatkovni model distribucijskega omrežja za potrebe stacionarnih analiz Recenzija
3-09 Ivona Sičaja, Matija Zečević, Marko Penzar: Napovedovanje obremenitve v DCV Elektra Zagreb Recenzija
3-10 Reiji Takahashi, Boštjan Blažič, Matej Šikovc, Miran Rošer: Koordinirana regulacija napetosti Recenzija
3-11 Franc Čebulj, Primož Skledar, Andrej Hafner: Uvedba SMS sistema za izvajanje načrtovanih del v DEES EG Recenzija
3-12 Marjan Jerele, Anže Vilman, Marjan Kržišnik, Samo Golob: Integracija tehnoloških podsistemov za izvedbo demonstracijskih projektov v Elektro Gorenjska d.d. Recenzija
3-13 Boštjan Meža, Janez Turinek, Drago Pavlič, Sebastjan Novak, Boštjan Salmič: Zaščita, nadzor in vodenje energetskega sistema v premogovniku Velenje Recenzija
3-14 Martin Drgan, Vladimir Lenardič, Tadej Šinkovec, Igor Volf, Darko Krnjak, Miha Strohsack, Janez Hauptman: Analiza delovanja kompenzacijskih naprav v distribucijskem omrežju Recenzija
3-15 Žiga Hribar, Boštjan Fabjan, Tim Gradnik, Boštjan Podhraški: Izkušnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomočjo števcev električne energije Recenzija
3-16 Luka Močnik, Aleš Sirnik: Ali so procesni sistemi res varni? Recenzija
3-17 Sandi Trpin, Viko Bobek, Denis Ferjančič, Tomaž Slokar: Izboljšanje napajanja področja Zgornje Posočje z vzpostavitvijo paralelnega napajanja dveh 20 kV daljnovodov Recenzija
3-18 Miran Horvat: Izkušnje z oscilografskimi podatki numeričnih terminalov ob okvarah v omrežju Recenzija

ŠK 4 – Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo

Predsednik: Franc Toplak
Tajnik: Tomislav Kramaršek
Strokovni poročevalci: Tomislav Kramaršek, Dejan Matvoz, Franc Toplak

Prednostne teme:

 1. Vključevanje in upravljanje razpršenih virov v distribucijskih omrežjih:
  • Preverjanje možnosti vključevanja razpršenih virov po spremenjeni metodi iz Navodil za priključevanje in obratovanje elektrarn iz prenovljenih sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja.
  • Upravljanje s pretoki moči, napetostnim profilom, stabilnostjo in okvarami v distribucijskem omrežju s priključenimi razpršenimi viri.
  • Vpliv večjega obsega razpršenih virov na obratovanje in elemente distribucijskega omrežja.
  • Vključevanje in vodenje hranilnikov energije ter njihov vpliv na profile odjema.
 2. Nove tehnologije in koncepti za razpršene vire:
  • Nove tehnologije za razpršene vire, ki vključujejo tudi hranilnike energije in upravljanje odjema.
  • Napredni telekomunikacijski sistemi za nadzor in prenos podatkov do razpršenih virov.
  • Razvoj algoritmov in načinov vodenja razpršenih virov.
  • Napredne tehnologije za nadzor razpršenih virov in stanja v distribucijskem omrežju.
  • Otočno obratovanje distribucijskega omrežja.
 3. Energetska učinkovitost v distribucijskem omrežju in pri porabnikih ter vloga razpršenih virov:
  • Zmanjšanje izgub in upravljanje z jalovo energijo v distribucijskih omrežjih.
  • Zniževanje porabe pri odjemalcih v distribucijskih omrežjih z uvajanjem programov upravljanja s porabo in prilagajanja odjema.
  • Prednosti shranjevanja električne energije in upravljanja hranilnikov.
  • Električna vozila kot porabniki/hranilniki električne energije.
  • Upravljanje s profili razpršenih virov ter prednosti prilagodljivih profilov odjemalcev in razpršenih virov.
  • Aktivno vodenje razpršenih virov v smislu optimizacije distribucijskega omrežja in zanesljivega obratovanja.

Potrjeni referati:

4-01 Miha Kržišnik, Rajko Hribar, Jernej Dittrich, Tone Mestnik, Aleš Resnik: Vključevanje proizvodnih virov na omrežje Elektro Ljubljana, d.d. Recenzija
4-03 Dejan Matvoz, Tomaž Mohar, Matjaž Miklavčič: Primeri analize priključljivosti elektrarn v SN in NN omrežje v skladu z navodili SONDO Recenzija
4-04 Dejan Matvoz, Rok Leskovec, Miloš Maksić: Prednosti uporabe optimalne karakteristike jalove moči elektrarn priključenih v NN omrežje Recenzija
4-05 Dejan Matvoz, Rok Leskovec, Primož Bergoč: Preverjanje karakteristike jalove moči elektrarne med obratovanjem Recenzija
4-06 Mitja Antončič, Boštjan Blažič, Igor Papič: Uporaba shranjevalnikov energije v NN omrežjih Recenzija
4-07 František Vybiralik, Linda Vybiralikova: Integracija obnovljivih virov energije v distribucijska omrežja povečuje potrebo po hranilnikih energije Recenzija
4-08 Gorazd Štumberger, Miran Rošer, Franc Toplak, Katarina Dežan, Nevena Srećković, Mislav Trbušić, Ernest Belič, Marjan Zorman: Analiza vpliva neto samozadostnosti pri oskrbi z električno energijo na razdeljevalno omrežje Recenzija
4-09 Rok Obreza: Električna vozila kot aktivno breme in hranilnik električne energije Recenzija

ŠK 5 – Načrtovanje in Razvoj distribucijskih sistemov

Predsednik: Miha Žumer
Tajnik: Tomaž Mohar
Strokovni poročevalec: Rok Leskovec, Miha Grabner

Prednostne teme:

 1. Prognoza porabe in proizvodnje.
  • Izdelava modelov karakteristik porabe in proizvodnje.
  • Razvoj metodologij za prognozo porabe na določenem območju.
  • Vpliv električnih vozil na porabo.
  • Načini regulacije vpliva električnih vozil na porabo.
  • Prognoza proizvodnje iz obnovljivih virov.
 2. Učinkovitost delovanja in primerjalne analize.
  • Tehnične zahteve proti ekonomičnosti.
  • Zanesljivost obratovanja in zadostnost sistema.
  • Metode za ocenitev učinkovitosti delovanja.
  • Rezultati ocen delovanja in primerjalne analize.
  • Zadovoljstvo uporabnikov in lastnikov.
  • Napoved ocene kakovosti električne energije.
  • Ocena zanesljivosti pametnih omrežij.
 3. Sheme omrežja in kriteriji projektiranja.
  • Napredne omrežne sheme za čim boljši izkoristek distribuirane proizvodnje, shranjevanje energije in električna vozila.
  • Zmanjšanje izgub v omrežju.
  • Odvisnost lokalnega okolja.
  • Koeksistenca in sinergija z ostalo infrastrukturo.
  • Sheme priključevanja električnih vozil na parkiriščih, javnih ali privatnih zgradbah in regulatorna pravila.
 4. Načrtovanje omrežja.
  • Kriteriji načrtovanja omrežja z razpršenimi viri.
  • Kriteriji načrtovanja za območja z nizko porabo in upoštevanje kvalitete napajanja.
  • Prilagoditev kriterijev načrtovanja za zmanjšanje tveganj ob izjemnih dogodkih.
  • Napredni kriteriji načrtovanja za uporabo novih tehnologij.
  • Načrtovanje aktivnih in pametnih omrežij.
  • Načrtovanje hranilnikov energije in kompenzatorjev.
  • Izboljšanje učinkovitosti distribucijskega omrežja.
  • Optimalna integracija razpršenih virov.
  • Integracija hitrih polnilnic električnih vozil v omrežje.
 5. Strategije investiranja.
  • Stroškovno optimalni investicijski načrti.
  • Načrtovanje financiranja in denarni tok investicij.
  • Staranje omrežja.
  • Analiza tveganj in upravljanje s premoženjem.
  • Ne-omrežne rešitve za sistemske storitve.

Potrjeni referati:

5-01 Drago Bokal, Matic Tajnik: Taksonomija primerjav tehnik za napovedovanje porabe električne energije Recenzija
5-02 David Arh: Določitev tipov odjemalcev električne energije, faktorja istočasnosti in faktorja prekrivanja Recenzija
5-03 Miha Grabner, Zvonko Bregar, Štefan Ivanjko, Leon Valenčič: Nadgradnja analiz SN in NN omrežij s podatki AMI števcev Recenzija
5-04 Stanislav Vojsk: Vpliv nekaterih dejavnikov na razvojni načrt distribucijskega omrežja električne energije za desetletno obdobje Recenzija
5-05 Tomaž Mohar, Miha Grabner, Brane Hlebčar, Miha Noč, Miha Žumer, Jernej Dittrich, Rajko Hribar: Tehnični in ekonomski vidik gradnje SN povezav med distribucijskimi podjetji Recenzija
5-06 Leon Valenčič: Načrtovanje NN omrežja, ali bo potrebna ponovna elektrifikacija Recenzija
5-07 Miha Noč: Uvoz modela NN omrežja v GREDOS Recenzija
5-08 Miha Noč: Rezervno napajanje radialnega SN omrežja z vmesno transformacijo 0,4/20/0,4 kV in dizel agregatom Recenzija
5-09 Aleš Resnik, Jernej Dittrich, Rajko Hribar, Miha Kržišnik, Tone Mestnik: Obnova in širitev ali gradnja nadomestne RTP Recenzija
5-10 Tone Mestnik, Rajko Hribar, Jernej Dittrich, Miha Kržišnik, Aleš Resnik: Vključevanje novih RTP 110/20 kV v distribucijsko omrežje Recenzija
5-11 Sreten Davidov, Miloš Pantoš: Stohastična metoda za ocenjevanje in vrednotenje naložb v elektroenergetsko omrežje Recenzija

ŠK 6 – Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja

Predsednik: Matjaž Osvald
Tajnik: Radko Carli
Strokovni poročevalec: Igor Volf

Prednostne teme:

 1. Informacijski sistemi.
  • Koristi uvedbe novih informacijskih sistemov.
  • Informacijska varnost in zaščita podatkov.
  • Upravljanje podatkov (dostop do podatkov, podatkovna vozlišča, izmenjava podatkov) in analitika (angl. big data).
 2. Uvedba naprednih sistemov merjenja električne energija.
 3. Regulacija.
  • Razvoj tarif za vzpodbujanje aktivne vloge uporabnikov omrežja.

Potrjeni referati:

6-01 Ivan Namar, Tomaž Slokar: Metoda za izračun izgub na transformatorski postaji s pomočjo letnih odčitkov števcev ter že nameščenih merilnih centrov za kakovost električne energije Recenzija
6-02 Ivan Dovnik, Tomaž Buh, Igor Podbelšek: Zajem merilnih podatkov iz sistemskih števcev električne energije z uporabo naprednih spletnih storitev Recenzija
6-03 Nejc Petrovič, Boštjan Rožič, Andrej Souvent: Uvedba CIM integracijske platforme in integracija prvih dveh tehničnih informacijskih sistemov v Elektro Gorenjska - rezultati projekta Recenzija
6-04 Andreja Veber Horvat, Matjaž Miklavčič, Drago Bokal: Implementacija procesa za napovedovanje proizvodnje razpršenih virov električne energije v distribucijskem omrežju Recenzija
6-05 Danijel Davidović, Tadej Šinkovec: Dogodki z naprednih števcev in njihova uporabnost Recenzija
6-06 Jure Sambol, Tadej Šinkovec: Platforma za masovno obvladovanje napredne merilne infrastrukture v distribucijskem podjetju Recenzija
6-08 Jože Bizjak, Attila Barta, Zoltan Solga, Željko Schreiner: Integracija IT in OT sistemov Recenzija


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution