Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Predlogi za priznanja slovenskim elektroenergetikom za letom 2017

Vabilo za priznanja

Spoštovani člani Slovenskega zdruzenja CIGRE - CIRED!

Vabimo vas, da predlagate kandidate za priznanja naše strokovne organizacije. V vaši delovni organizaciji ali morda v partnerski drugi delovni organizaciji je nekdo, ki si zasluži posebno priznanje za svoja prizadevanja pri napredku slovenske elektrotehniške stroke. Predlog lahko podajo individualni člani ali podporni člani - podjetja, ki so del Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE - CIRED.

Predlagate lahko naslednje kategorije priznanj:

  1. Priznanje za življenjsko delo je najvišje priznanje naše stroke nekemu članu za njegovo minulo delo v slovenskem elektrogospodarstvu.
  2. Plaketa CIGRE je priznanje za izjemno delo v stroki, mednarodnem CIGRE ali našem nacionalnem združenju CIGRE - CIRED.
  3. Priznanje za dolgoletno uspešno delo v slovenskem elektrogospodarstvu je priznanje za naše člane, ki so že upokojeni in se je bil njihov prispevek v razvoju slovenskega elektrogospodarstva zelo viden.
  4. Pohvala za uspešno izveden projekt ali izjemen mednarodni referat ali delo v Slovenskem združenju elektrotehnikov CIGRE - CIRED (posameznik lahko dobi ve.krat).
  5. Pohvala za novinarja na področju poročanja o slovenski energetski problematiki.

Rok za oddajo predlogov je do 31. 3. 2017.

Komisija v sestavi prof. dr. Jože Voršič, predsednik in člani prof. dr. Franc Jakl, mag. Vekoslav Korošec, dr. Stane Vižintin in dr. Dejan Paravan, bo vse predloge tehtno analizirala in določila nagrajence za leto 2017.

Predlog za dodelitev priznanj mora vsebovati kratko obrazložitev zakaj predlagate določeno osebo za priznanje.

Vzorec formularja za predlaganje kandidatov za priznanja izpolnite in ga pošljite na info@cigre-cired.si (od 1. 12. 2016 do 30. 3. 2017).Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution