Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Program konference

 
DVORANA 1
CIGRE
DVORANA 2 CIGRE DVORANA 3 CIRED DVORANA 4
PANELI
Ponedeljek, 22. maja 2017 08.45–10.30 CIGRE ŠK B5
Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES
CIGRE ŠK D2
IT in TK v elektroenergetiki
CIRED ŠK 1
Omrežne komponente

10.30–11.00 ODMOR in OSVEŽITEV
11.00–13.00 CIGRE ŠK C3
Okoljska problematika
Odprto za javnost!
CIGRE ŠK D2
IT in TK v elektroenergetiki
CIRED ŠK 5
Razvoj distribucijskih omrežij
11.00–13.00

PANEL 1

Novi tehnološki izzivi v prenosu
13.00–13.30 PRIREDITEV ZLATEGA SPONZORJA
13.30–15.00 ČAS ZA KOSILO
15.00–17.00 SLOVESNO ODPRTJE KONFERENCE
VABLJENI PREDAVATELJI IN PODELITEV PRIZNANJ
17.00–17.30 ODMOR in OSVEŽITEV - KOKTAJL
17.30–19.30 Mednarodni panel SEERC
»Izzivi v električnih omrežjih po vključitvi velikega števila obnovljivih virov energije«
19.30–22.00 POZDRAVNI KOKTAJL IN DRUŽENJE S SPONZORJI NA RAZSTAVNIH PROSTORIH
 
Torek, 23. maja 2017 08.30–10.30 CIGRE ŠK B2 Nadzemni vodi CIGRE ŠK C2
Obratovanje in vodenje sistemov
CIRED ŠK 2
Kakovost električne energije in EMC
CIGRE ŠK B4 Enosmerni prenosi in energetska elektronika
10.30–11.00 ODMOR in OSVEŽITEV
PRIREDITEV ZLATEGA SPONZORJA
11.00–12.00 CIGRE ŠK B2 Nadzemni vodi CIGRE ŠK C2
Obratovanje in vodenje sistemov
CIRED ŠK 2
Kakovost električne energije in EMC
10:30–13:00

PANEL 2

Študentsko tekmovanje za najboljši referat
12.00–13.00 CIRED ŠK 5
Razvoj distribucijskih omrežij
13.00–14.30 ČAS ZA KOSILO
14.30–16.30 CIGRE ŠK C1
Razvoj in ekonomija sistemov
CIGRE ŠK B3
Razdelilne transformatorske postaje
CIRED ŠK 3
Obratovanje vodenje in zaščita distribucijskih omrežij
15.00-16:30

PANEL 3

Aktivni EU projekti v elektro energetiki

ELES/EL/SODO
16.30–17.00 ODMOR in OSVEŽITEV
PRIREDITEV ZLATEGA SPONZORJA
17.00–19.00 CIGRE ŠK C1 Razvoj in ekonomija sistemov CIGRE ŠK B1
Elektroenergetski kabli
CIRED ŠK 3
Obratovanje vodenje in zaščita distribucijskih omrežij

19.00–20.00 ZBOR ČLANSTVA - Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE - CIRED
Samo za člane!
20.30 GALA VEČERJA Z GLASBO (Duo Petras)
 
Sreda, 24. maja 2017 08.30–09.30 CIGRE ŠK C5
Elektroenergetskih trg in regulacija
CIGRE ŠK B1
Elektroenergetski kabli
CIRED ŠK 4
Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo
CIGRE ŠK A2/D1/A3
Transformatorji, materiali, VN oprema
09.30–10.30 CIGRE ŠK A1
Rotacijski stroji in problematika elektrarn
10.30–11.00 ODMOR in OSVEŽITEV
PRIREDITEV ZLATEGA SPONZORJA
11.00–12.00 CIGRE ŠK C5
Elektroenergetskih trg in regulacija
CIGRE ŠK A1
Rotacijski stroji in problematika elektrarn
CIRED ŠK 4
Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo
CIGRE ŠK C4
Tehniške značilnosti sistemov
12.00–13.00 CIRED ŠK 6
Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja
13.00–14.30 ČAS KOSILA
14.30–16.30 CIGRE ŠK D3
SMART GRIDS (Pametna omrežja)
CIGRE ŠK A1
Rotacijski stroji in problematika elektrarn
CIRED ŠK 6
Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja
 
16.30–19.00 ZAKLJUČKI KONFERENCE OB PRIGRIZKU


Conseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution