Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Študentsko tekmovanje

Študente elektroenergetike slovenskih univerz vabimo k sodelovanju na tekmovanje za najboljši študentski referat 13. konference slovenskih elektroenergetikov v Mariboru. Vse sprejete referate bodo avtorji predstavili v Študentskem panelu, ki bo v torek, 23. maja 2017, ob 10. 30 uri v eni od dvoran v hotelu Habakuk v Mariboru. Vsi sprejeti referati bodo nagrajeni s knjigo in objavljeni v zborniku konference. Najboljši referat pa bo nagrajen s tabličnim računalnikom.

Na tekmovanju študentov iščemo nove ideje, poglede na elektroenergetiko in želimo izvedeti kako naši študentje razmišljajo o prihodnosti elektroenergetike v Sloveniji in svetu.

Tekmujejo lahko študenti dodiplomskega študija bolonjskega programa 1. in 2. stopnje.

Referati morajo ustrezati vzorcu referatov. Povzetke referatov je treba oddati do 3. 3. 2017. Referate je treba oddati najkasneje do 14. 4. 2017.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku konference.

Študentski referati

Predsednik komisije: dr. Zvonko Toroš , univ. dipl. inž. el.
Člana komisije: prof. dr. Jože Pihler, univ. dipl. inž. el., prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el.

Teme:

  1. Proizvodnja električne energije (obnovljivi viri energije, konvencionalni viri z novimi idejami, novi naravni viri za oskrbo z energijo, …)
  2. Elektroenergetska omrežja (elementi omrežij, Smart Grids ideje, shranjevanje električne energije, …)
  3. Uporaba Informacijskih tehnologij v elektroenergetiki (Cyber varnost, trg električne energije, internet/energetika, zanesljivost, …)
  4. Uporaba električne energije(učinkovita raba energije, električni promet, …).

Teme tekmovanja so le okvirne in lahko pokrivajo vse dele elektroenergetskega sistema.

Referati:

Š-01

Dolenc Janja, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; 2.
letnik 2. stopnje: Analiza zakasnitev povezave dveh simulatorjev za izvajanje simulacij v realnem času

Š-02 Knežič Jernej, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru; 2. letnik 2. stopnje: Algoritmi numerične distančne zaščite na osnovi diferencialnih enačb
Š-03 Ledinek Gorazd, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Mariboru; 2. letnik 1. stopnje: Samooskrba z električno energijo in energetska samozadostnost
Š-04 Malariæ Martin, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru; 1. letnik, 2. stopnje: KOMBI - kogeneracijske biometanske elektrarne
Š-05 Sagmeister Primož, Gejo Staša, Maurič Amadej, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru: Vizualizacija električnih polj v realnem času
Š-06 Smešnik Mitja, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani ;
1. letnik 2. stopnje: Vpliv hidrologije reke Save na proizvodnjo hidroelektrarne Krško
Š-07

Škrjanc Tadej, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani; 2. letnik 2. stopnje: Pridobivanje električne energije s pomočjo osmozeConseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution