Komite CIGRE CIRED ::
Povezave | Poisci študijski komite
Slovensko
English
Moj račun
Email
članska st.
Postani član
Slovenski forum elektroenergetikov

   Vabilo sponzorjem in razstavljalcem

Sponzorji in razstavljavci so zelo pomembni za uspešnost konference. Konferenca je odlična priložnost za predstavitev izdelkov oz. storitev vsem, ki delujejo v slovenskem elektrogospodarstvu. Na podlagi dosedanjih izkušenj ocenjujemo, da bo v Mariboru prisotnih več kot 500 strokovnjakov in drugih, ki delujejo v našem elektroenergetskem sistemu. Zato je to idealno mesto za srečanje s potencialnimi strankami.

Na tridnevni razstavi v Mariboru (22. - 24. 5. 2017) bo v konferenčnem delu hotela Habakuk pripravljenih najmanj 20 razstavnih prostorov različnih dimenzij. Vse cene za prostore in druge oblike sponzoriranja bodo podobne, kot so bile leta 2015 v Portorožu. Tudi vsi pogoji bodo ostali enaki. Prednost za izbiro razstavnih prostorov bodo imeli tisti, ki prej podpišejo pogodbe o najemu razstavnega prostora.

S trženjem razstavnih prostorov bomo začeli v decembru 2016. S 1. 12. 2016 pričakujemo, da bomo imeli natančno shemo razstavnih prostorov. Sponzorji, ki so že sodelovali pri sponzoriranju prejšnjih konferenc, bodo dobili v decembru po elektronski pošti posebno vabilo z natančnejšimi informacijami o razstavnih prostorih, vrstah sponzoriranja in cenami.

V Mariboru vam bomo ponudili naslednje oblike sponzorstva:

  • glavni sponzor, zlati sponzor, srebrni sponzor, sponzor razstavljavec, sponzor predstavljalec in sponzor oglaševalec ter pokroviteljstvo določenega študijskega komiteja;
  • razstavne prostore in prostore za postavitev razstavnih panojev (pingvinov) v preddverju konferenčnih dvoran;
  • oglaševanje v konferenlnih dokumentih, naposebnem predstavitvenem displaju (video wall) in oglaševanje na panojih;
  • možnost najema manjše dvorane za predstavitve sponzorjev svojim povabljenim strankam.

Vsi sodelujoči sponzorji bodo dobili svoje mesto v pokonferenčnem CD, ki bo vseboval vse referate, predstavitve in druge zanimive dogodke s konference. Glavni, zlati in srebrni sponzor pa pridobijo možnost oglasa - logotip s kontaktnimi podatki v vsakih Sporočilih združenja do naslednje konference v letu 2019.

CIGRE in CIRED konference so pravo mesto za oglaševanje in razstavljanje izdelkov ter storitev za elektroenergetski sistem. Na zadnjem, 46. zasedanju pariške CIGRE v Parizu 2016, je tako sodelovalo rekordno število 242 razstavljavcev v treh etažah pariškega kongresnega centra. Razstavljanja in srečanja s potencialnimi strankami na naših konferencah so postala že tradicionalna.

Priložnost, da vas kot razstavljavca opazijo na srečanjih CIGRE - CIRED, je mnogo večja, kot je na drugih srečanjih v Sloveniji.

Za informacije in dogovor o sponzoriranju kontaktirajte:

Aleš Peršin
Telefon: 041/761-162
E-mail: ales.persin@gmail.comConseil International des
Grands Réseaux Electriques
Naslov
Tehnološki park 20,
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki

Telefon: 05 997 28 42
E-pošta: info@cigre-cired.si

Uradne ure: pon-pet, 8h-12h
Congres International des
Réseaux Electriques de Distribution