INFORMACIJE ZA AVTORJE

Avtorji, ki želite na 14. konferenci slovenskih elektroenergetikov aktivno sodelovati pri nastanku vsebin in referatov ter svoje delo predstaviti širšemu krogu strokovnjakov slovenske elektroenergetike, na tej strani najdete pomembne informacije.

Oddaja vsebine poteka izključno preko spletnega portala za oddajo referatov, ki se nahaja na vsaki strani posameznega študijskega komiteja. Svoj povzetek oddajte v enega izmed študijskih komitejev, ki so našteti v spodnji tabeli, pri tem si lahko pomagate s prednostnimi temami, ki so naštete na spletni strani posameznega študijskega komiteja. Povzetek bodo pregledali in ocenili recenzenti ter sporočili svoja priporočila in komentarje. Po pregledu in odobritvi povzetka oddajte še referat v docx formatu, kateri bo prav tako pregledan in ocenjen s strani recenzentov. Po sprejetju vašega referata še obvezno oddajte prezentacijo v pptx formatu, katero boste predstavili na konferenci. Referat in predstavitev morata biti oblikovana skladno z vzorcem, ki je objavljen na tej strani. Oddana prezentacija in referat na spletni portal sta pogoj za predstavitev vašega dela na konferenci. 

Pomembni datumi:

  • Prijave oz. povzetke referatov je potrebno oddati najkasneje do: 25. januarja 2019.
  • Odgovor na predloge sprejetja referatov bodo avtorji (kontaktna oseba, ki je navedena na prijavi) prejeli do: 10. februarja 2019
  • Zadnjo verzijo referatov je potrebno oddati najkasneje do: 15. aprila 2019
  • Vse dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: info@cigre-cired.si

Avtorji, ki bodo referat predstavili na konferenci soglašajo z objavo njihovega referata in predstavitve na konferenčnem elektronskem mediju in na spletni strani https://www.cigre-cired.si

 

Vzorec referata in predstavitve: Bosta objavljena kmalu! Hvala za razumevanje.

 

 

Kliknite na željen študijski komite za ogled prednostnih tem ter oddajte svoj prispevek.

Študijski komiteji CIGRE

ŠK A1 – Rotacijski stroji in problematika elektrarn

ŠK A2 – Transformatorji in dušilke

ŠK A3 – Oprema za prenos in distribucijo

ŠK B1 – Elektroenergetski kabli

ŠK B2 – Nadzemni vodi

ŠK B3 – Razdelilne transformatorske postaje in postroji

ŠK B4 – Enosmerni prenosi in energetska elektronika

ŠK B5 – Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES

ŠK C1 – Razvoj in ekonomika sistemov

ŠK C2 – Obratovanje in vodenje sistemov

ŠK C3 – Okoljska problematika

ŠK C4 – Tehniške značilnosti sistemov

ŠK C5 – Elektroenergetski trg in regulacija

ŠK D1 – Materiali in nove preiskovalne metode

ŠK D2 – Informacijsko komunikacijske tehnologije

ŠK D3 – Pametna omrežja

Študijski komiteji CIRED

ŠK 1 – Omrežne komponente

ŠK 2 – Kakovost električne energije  in EMC

ŠK 3 – Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij

ŠK 4 – Razpršeni viri in upravljanje z energijo

ŠK 5 – Razvoj distribucijskih omrežij

ŠK 6 – Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja