CIRED – Študijski komite 2 – KAKOVOST ELEKTRIČNE ENERGIJE IN EMC

Predsednik: Peter Bergant
Tajnik: Drago Bokal

Prednostne teme:

PT 1: Sistemski izzivi na področju kakovost električne energije (KEE)

 • Novosti na področju regulative (zakonski, podzakonski akti, standardizacija)
 • Upravljanje KEE (»PQ management«), strategije upravljanja napetostnih nivojev v razmerah razpršene proizvodnje, napredne sheme, avtomatizacija omrežja v smislu KEE, načrtovani nivoji, razmejitev odgovornosti za KEE
 • Sistemski vplivi na KEE ob zmanjševanju deleža sinhronih gradnikov omrežja v odnosu do večje prisotnosti asinhronih gradnikov (npr.
 • NSG – Non Synchronous Generation, hranilniki, pretvorniki …)
 • Dopustna integracija obnovljivih virov z vidika KEE in servisa, ki ga še zagotavljajo obstoječi sistemski sinhronski generatorji
 • Vplivi novih struktur distribucijskih omrežij na KEE: pametna omrežja, mikroomrežja, razpršena proizvodnja, začasna otočenja, hranilniki EE
 • KEE in nove tehnologije: razsvetljava, nove generacije napajalnikov, toplotne črpalke, e-mobilnost
 • Ekonomski vidik slabe KEE

PT 2: Tehnične značilnosti sistema v smislu KEE, izvori, širjenje, reševanje problemov slabe KEE

 • Izvori motenj in motenja, prenosne poti, načini širjenja
 • Konvencionalni in alternativni načini reševanja, aktivne/pasivne kompenzacije, napetostni stabilizatorji, regulatorji, odvodniki napetosti
 • Analize stanj pred/po sanaciji, učinkovitost izvedenih ukrepov
 • Nizkofrekvenčne značilnosti napetosti (harmoniki, flikerji), problematika, reševanje
 • Visokofrekvenčne značilnosti napetosti (2–150 kHz), EM interferenca, načini reševanja
 • Vplivi sistemov ozemljitev, galvanskih in el. povezav

PT 3: Merilno-tehnični nadzor KEE, analize, obdelava pridobljenih podatkov

 • Merilno-tehnični postopki zajemanja podatkov KEE, merilne metode
 • Monitoring KEE, analize stanja, primerjave s tujino
 • Delo z velikimi bazami podatkov, upravljanje podatkov velikih sistemov monitoringa KEE
 • Algoritmi, programska orodja, postopki in načini ovrednotenja značilnosti napetosti
 • Standardizacija podatkov kakovosti v smislu izmenjave

PT 4: Vpliv EE naprav in postrojev v smislu EMS, hrupa, EMC problematika v elektroenergetiki

 • Novosti na področju standardizacije, regulative EMC, EMS in hrupa
 • Okoljski vplivi EMS in hrupa: ukrepi, načini reševanja, monitoring
 • Elektromagnetna združljivost (EMC) v distribuciji, motnje in motenje, občutljivost, odpornost sekundarne (npr. numerične) opreme
 • Dobra inženirska praksa, načini reševanja, zaslonke, oklapljanje, odvodniki, zmanjševanje negativnih učinkov

 

 

Svoje povzetke, referate in predstavitve oddate na spodnjem obrazcu. Povzetek naj obsega max. 500 besed, referat naložite v docx formatu, predstavitev pa v pptx formatu, maksimalna velikost oddanih datotek je lahko 16MB.
Za oddajo morate biti prijavljeni. Če spodnji link za prijavo ne bi deloval se prijavite tukaj

OPOZORILO: Obrazec ne podpira oddaje vsebin z uporabo starejšega spletnega brskalnika Internet Explorer 10, za prijavo prosimo uporabite druge spletne brskalnike (Chrome, Firefox, itd.).

Pri oddaji vsebin v spletnem obrazcu prosimo navedite vse avtorje in njihove podatke (v obrazcu, kjer vpišete informacije avtorja kliknite moder plus (+) znak).

Avtorji, ki bodo referat predstavili na konferenci soglašajo z objavo njihovega referata in predstavitve na konferenčnem elektronskem mediju in na spletni strani https://www.cigre-cired.si

Za sodelovanje na konferenci se prosimo prijavite
Prijava
Pozabljeno geslo? Ponastavi
captcha
Remember Me
Nimate računa? Ustvari račun