CIRED – Študijski komite 4 – RAZPRŠENI VIRI IN UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

Predsednik: Dejan Matvoz
Tajnik: Gregor Skrt

Prednostne teme:

PT 1: Priključevanje in obratovanje ter upravljanje razpršenih virov v distribucijskih omrežjih

 • Vpliv in posledice evropske direktive RfG (Requirements for Generators) na priključevanje in obratovanje razpršenih virov v distribucijskem omrežju
 • Priključevanje in obratovanje razpršenih virov, še posebej mikrofotonapetostnih elektrarn (»balkonske elektrarne«) ter »naprav za samooskrbo«; zakonodajne podlage in pomanjkljivosti, tehnični pogoji, omejitve in praktične rešitve
 • Upravljanje s pretoki moči, napetostnim profilom, stabilnostjo in okvarami v distribucijskem omrežju s priključenimi razpršenimi viri
 • Otočno obratovanje omrežja končnega uporabnika omrežja in ponovna sinhronizacija (»Micro-Grids«)
 • Vpliv večjega obsega razpršenih virov na obratovanje in elemente distribucijskega omrežja
 • Vključevanje in vodenje hranilnikov energije ter njihov vpliv na profile odjema
 • Spodbude za aktivno vlogo razpršenih virov in odjemalcev za optimalno obratovanje omrežja

PT 2: Nove tehnologije in koncepti za razpršene vire

 • Nove tehnologije za razpršene vire, ki vključujejo tudi hranilnike energije in upravljanje odjema
 • Napredni telekomunikacijski sistemi za nadzor in prenos podatkov do razpršenih virov
 • Razvoj algoritmov in načinov vodenja razpršenih virov
 • Napredne tehnologije za nadzor razpršenih virov in stanja v distribucijskem omrežju
 • Tehnična zanesljivost in učinkovitost upravljanja odjema
 • Podatkovni protokoli za razpršene vire in profili za koordinacijo z upravljalcem omrežja
 • Otočno obratovanje distribucijskega omrežja in ponovna sinhronizacija
 • Lokalna enosmerna omrežja

PT 3: Vloga razpršenih virov v distribucijskem omrežju in obratovanju sistema

 • Upravljanje z razpršenimi viri in koordinacija končni uporabnik omrežja – operater distribucijskega omrežja – sistemski operater.
 • Aktivno vodenje razpršenih virov v smislu optimizacije distribucijskega omrežja in zanesljivega obratovanja
 • Upravljanje (rudarjenje) s podatki o razpršenih virih in analitika v smislu razvoja in vodenja distribucijskega omrežja
 • Modeliranje omrežja in metodologije za izračun vplivov razpršenih virov na omrežje v fazi načrtovanja in obratovanja omrežja
 • Zmanjšanje izgub in upravljanje z jalovo energijo v distribucijskih omrežjih
 • Prednosti shranjevanja električne energije in upravljanja hranilnikov
 • Električna vozila kot porabniki/hranilniki električne energije
 • Energetska optimizacija razpršenih virov v širšem smislu (transport, plin in ogrevanje)

 

 

Svoje povzetke, referate in predstavitve oddate na spodnjem obrazcu. Povzetek naj obsega max. 500 besed, referat naložite v docx formatu, predstavitev pa v pptx formatu, maksimalna velikost oddanih datotek je lahko 16MB.
Za oddajo morate biti prijavljeni. Če spodnji link za prijavo ne bi deloval se prijavite tukaj

OPOZORILO: Obrazec ne podpira oddaje vsebin z uporabo starejšega spletnega brskalnika Internet Explorer 10, za prijavo prosimo uporabite druge spletne brskalnike (Chrome, Firefox, itd.).

Pri oddaji vsebin v spletnem obrazcu prosimo navedite vse avtorje in njihove podatke (v obrazcu, kjer vpišete informacije avtorja kliknite moder plus (+) znak).

Avtorji, ki bodo referat predstavili na konferenci soglašajo z objavo njihovega referata in predstavitve na konferenčnem elektronskem mediju in na spletni strani https://www.cigre-cired.si

Za sodelovanje na konferenci se prosimo prijavite
Prijava
Pozabljeno geslo? Ponastavi
captcha
Remember Me
Nimate računa? Ustvari račun