RAZPIS ZA ŠTUDENTSKO TEKMOVANJE

Študente slovenskih univerz vabimo k sodelovanju na tekmovanje za najboljši študentski referat 14. konference slovenskih elektroenergetikov, ki bo v Laškem. Teme referatov lahko obravnavajo katerokoli problematiko na področju elektroenergetike. Iščemo nove teoretične, aplikativne in poslovne ideje, povezane s spremembami elektroenergetike (obnovljivi viri energije, de-karbonizacija, digitalizacija).

Tekmujejo lahko študenti bolonjskega programa 1. in 2. stopnje, z ali brez mentorjev.

Želimo izvedeti, kako naši študentje razmišljajo o prihodnosti energetike v Sloveniji in svetu.

Okvirne teme tekmovanja:

  • Proizvodnja električne energije (obnovljivi viri energije, konvencionalni viri z novimi idejami, novi naravni viri za oskrbo z energijo, zmanjševanje toplogrednih plinov, novi modeli uvajanja obnovljivih virov brez subvencij, ideje digitalizacije proizvodnje, ideje digitalizacije upravljanja z viri, …)
  • Elektroenergetska omrežja (elementi omrežij, ideje za pametna omrežja, shranjevanje električne energije v energetiki in prometu, …)
  • Uporaba informacijskih tehnologij v elektroenergetiki (kibernetska varnost, trg električne energije, internet/energetika, zanesljivost IT, …)
  • Uporaba električne energije (učinkovita raba energije, električni promet, …).

Referati lahko pokrivajo vse dele elektroenergetskega sistema.

Predsednik komisije: dr. Zvonko Toroš, Elektro Primorska

Člana komisije: prof. dr. Jože Pihler, Univerza v Mariboru, FERI, prof dr. Rafael Mihalič, Univerza v Ljubljani, FE

Referati morajo ustrezati vzorcu referatov, objavljenem na spletni strani. Obseg referata je lahko od 2 do 10 strani. Komisija bo sprejela 6 referatov za javno predstavitev, ki bodo nagrajeni s knjigo. Najboljši referat bo nagrajen s tabličnim računalnikom Samsung.

 

Povzetke izpolnite v dokument, ki ga dobite na spodnji povezavi, ko boste pisali referat ga pišite v isti dokument. Metorja v referatu ne navajamo.

Vzorec povzetka/referata za študentsko tekmovanje

Povzetek naj bo napisan v slovenščini in angleščini, obsega naj max. 500 besed.

Dokument z povzetkom pošljite najkasneje do 15. marca 2019, na e-mail: info@cigre-cired.si

Dokument s celotnim referatom pošljite najkasneje do 15. aprila 2019, na e-mail: info@cigre-cired.si

 

Referate bodo avtorji predstavili v Študentskem panelu, ki bo v sredo, 22. maja 2019, ob 10. uri v eni od dvoran v hotelu Thermana v Laškem.

Za dodatna pojasnila smo na voljo preko e-maila: info@cigre-cired.si

 

Avtorji, ki bodo referat predstavili na konferenci soglašajo z objavo njihovega referata in predstavitve na konferenčnem elektronskem mediju in na spletni strani https://www.cigre-cired.si