Koristi za člane – mlade inžinerje in študente

V spoznanju, da bodo mlade generacije inžinerjev imele vodilno vlogo v razvoju elektroenergetskih sistemov prihodnosti pod orkiljem CIGRE-jevih nacionalnih komitejev delujejo tudi Sekcije maldih inžinerjev/študentov oz. t. i. Next Generation Network (NGN). Te sekcije so ustanovljene z namenom, da povezujejo mlade inžinerje na področju elektroenergetike in jim pomagajo pri reševanju njihovih strokovnih izzivov.

Ključne koristi članstva v sekciji mladih inžinerjev, ki so jih prepoznali člani so možnost mreženja z bodočimi delodajalci, pridobivanje novih poznanstev in strokovnih kontaktov ter pridobivanje praktičnega znanja na področju elektroenergetike, ki jih zanima. S sodelovanjem v CIGRE delovnih skupinah lahko mladi inžinerji že zelo zgodaj pridobijo izkušnje svetovnega kova, saj se povežejo z vodilnimi globalnimi strokovnjaki iz elektroenergetske stroke. Mladi lahko izkušnje in znanja pridobljena v delovnih skupinah prenesejo direktno v svoja vsakodnevna službena opravila ali pa na trg dela, kjer iščejo zaposlitev v elektroenergetiki.

Sekcije mladih inžinerjev po celotnem svetu so tesno medsebojno povezane skozi različne dogodke, konference in srečanja. Na ta način si mladi inžinerji delijo medsebojne izkušnje in poznanstva različnih strokovnjakov po svetu, kar razširi njihova obzorja in jim olajša nadaljnjo karierno pot v svetu elektroenergetike.

Vsako sodo leto imajo predstavniki sekcije mladih tudi možnost predstavitev svojih del skozi strokovne članke na konferenci CIGRE Session Paris. To je priložnost, da predstavijo svoja dela in pritegnejo pozornost strokovnjakov, avtorje najboljših del pa včasih že kar povabijo v delovne skupine.

Sekcija mladih inžinerjev je namenjena predvsem povezovanju, pridobivanju znanja in mreženju. Člani prav tako dobijo dostop do CIGRE programa znanja preko portala e-CIGRE, ki je eden izmed najboljših virov izboraževanja v CIGRE skupnosti.