Koristi za člane – inžinerje

  1. Člani v mednarodni CIGRE ostajajo na tekočem z tehnologijo v elektroenergetiki tako na lokalni ravni skozi lokalne dogodke in konference, kot tudi na globalni ravni skozi izobraževanja v sklopu mednarodnih srečanj.
  2. Vsak kolokvij, simpozij, dogodek nacionalnega komiteja in CIGRE Session Paris je priložnost za izmenjavo informacij z strokovnjaki priznanimi po celem svetu.
  3. Večina CIGRE dogodkov vključuje tudi seminarje, ki so namenjeni širokemu izobraževanju na določene tematike.
  4. CIGRE zagotavlja dostop do programa znanja, ki je objektiven, strokoven in ni komercialno usmerjen.
  5. CIGRE dogodki in srečanja nudijo priložnost za mreženje s strokovnjaki, ki imajo različne poglede na tematike a si vsi delijo isti interes po spoznavanju elektroenergetske stroke. Grajenje mreže poznanstev je pomembno za uspeh v katerikoli industriji, saj posamezniki tako spremljajo najnovejše trende, ki se dogajajo. CIGRE skupnost omogoča povezovanje različnih strokovnjakov in deljenje skupnih interesov do elektroenergetskih tematik.

Koristi za člane – podjetja

  1. Dostop do zadnjih informacij in dokumentacije iz globalne elektroenergetike. Na ta način lahko podjetja sledijo najnovejšim trendom in tehnologijam, ki v praksi dokazujejo svojo uporabnost.
  2. Priložnost za sodelovanje pri pripravi ključnih poročil in brošur za elektroenergetsko industrijo, ki omogoča podjetjem vsakodnevno poslovanje. S tem lahko podjetja, ki uporabljajo elektroenergetske produkte in storitve vplivajo na smer razvoja industrije ter tako zagotovijo ustrezne spremembe.
  3. Stalno izobraževanje zaposlenih v podjetju. Dobro izobražen kader je dandanes vse pomembnejši, zato CIGRE v svojem programu znanja ponuja tudi širok nabor izobraževalnih programov od osnov elektroenergetike do najnaprednejših tehnologij, ki se pojavljajo na današnjem trgu. “Ko podjetje vloži v izobraževanje zaposlenih, pametno vloži v svojo prihodnost”.
  4. Karierni razvoj zaposlenih. Mednarodni člani v CIGRE komitejih in delovnih skupinah poleg pridobivanja znanja in novih poznanstev prav tako pridobijo kompetence organizacije, javnega nastopanja, komuniciranja, in vodenja skupin.
  5. Zaposleni pridobijo na strokovni uglednosti. S spodbujanjem zaposlenih podjetje skrbi za njihovo aktivn sodelovanje z udeležbo na konferencah in strokovnih srečanjih. S tem podjetje pokaže cenjenje razvoja strokovnega znanja zaposlenih. Rezultat je izobražen in visoko stimuliran kader, ki se je pripravljen spoprijeti z vsakodnevnimi strokovnimi izzivi in doseči željene rezultate.

Člani v CIGRE skupnosti so v edinstveni poziciji, saj lahko v študijskih komitejih najdejo rešitve na pogoste probleme, ki so povezani z tematikami študijskih komitejev. Če rešitve na določen problem ne morejo najti so jim na voljo strokovnjaki v študijskih komitejih na katere se lahko kadarkoli obrnejo in skupaj z njimi najdejo ustrezno rešitev.

Ko član izkoristi vse koristi, ki jih CIGRE ponuja in pridobljeno znanje prenese v podjetje hkrati tudi prispeva h razvoju lokalne in globalne elektroenergetike.