DICTIONARIES

 1. BAKIĆ, Krešimir, GUBINA, Ferdinand, OGORELEC, Anton, SENČAR, Marko, UNK, Jože, VORŠIČ, Jože, PIRNAT, Rajko, RIBNIKAR, Ivan. Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo z razlagami v slovenskem in angleškem jeziku – (Glossary of terms used in the field of electricity market with Slovenian and English interpretations). Ljubljana : Slovensko društvo elektroenergetikov CIGRÉ – CIRED, 2003. ISBN 961-6265-13-X. COBISS.SI-ID 123655168.
 2. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Poglavje 321, Instrumentni transformatorji. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1999. ISBN 961-6265-10-5. COBISS.SI-ID 104518144.
 3. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Poglavje 411, Rotacijski stroji. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1999. ISBN 961-6265-05-9. COBISS.SI-ID 98972928.
 4. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Poglavje 421, Močnostni transformatorji in dušilke. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1999. ISBN 961-6265-04-0. COBISS.SI-ID 98972672.
 5. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Poglavje 436, Močnostni kondenzatorji. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1999. ISBN 961-6265-08-3. COBISS.SI-ID 104481536.
 6. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Poglavje 461, Električni kabli. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1999. ISBN 961-6265-09-1. COBISS.SI-ID 104481792.
 7. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Poglavje 471, Izolatorji. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1999. ISBN 961-6265-03-2. COBISS.SI-ID 98972416.
 8. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Skupina 371, Daljinsko vodenje. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1997. ISBN 961-6265-00-8. COBISS.SI-ID 70811392.
 9. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje elektroenergetika. Skupina 441, Stikalne naprave in varovalke. Ljubljana : Sloko CIGRÉ, 1995. ISBN 961-90028-2-2. COBISS.SI-ID 55815680.
 10. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Skupina 448, Zaščita elektroenergetskih sistemov. Ljubljana : Sloko CIGRÉ, 1995. ISBN 961-90028-4-9. COBISS.SI-ID 55976192.
 11. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Skupina 466, Nadzemni vodi. Ljubljana : Sloko CIGRÉ, 1995. ISBN 961-90028-3-0. COBISS.SI-ID 55975936.
 12. VORŠIČ, Jože. Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Skupina 601, Proizvodnja, prenos in razdelitev električne energije – splošno. Ljubljana : Sloko CIGRÉ, 1996. ISBN 961-90028-5-7. COBISS.SI-ID 61164288.
 13. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Skupina 602, Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije – proizvodnja. Ljubljana : Sloko CIGRÉ, 1996. ISBN 961-90028-6-5. COBISS.SI-ID 61165056.
 14. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Skupina 603, Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije, Načrtovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1997. ISBN 961-6265-02-4. COBISS.SI-ID 70813184.
 15. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Skupina 604, Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije, Obratovanje. Ljubljana : Sloko-CIGRÉ, 1997. ISBN 961-90028-9-X. COBISS.SI-ID 70810880.
 16. OGORELEC, Anton (ed.). Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika. Skupina 605, Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije – postaje. Ljubljana : Sloko CIGRÉ, 1996. ISBN 961-90028-7-3. COBISS.SI-ID 61165312.
 17. BAKIČ, Krešimir, GUBINA, Ferdinand, PIRNAT, Rajko, SENČAR, Marko, VORŠIČ, Jože. Slovenski elektrotehniški slovar, Področje Elektroenergetika, Slovar izrazov za trg z električno energijo – (Glossary of terms in the field of electricity market development). Ljubljana : SLOKO-CIGRÉ, 2001. ISBN 961-6265-11-3. COBISS.SI-ID 111209216.
 18. Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo. 2003.
 19. Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo s korekcijami. 2009.