Loading Dogodki

« All Events

RAZPIS 53. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

1. oktobra, 2022 - 30. septembra, 2023

 

za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike   Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.   Izbrane in podeljene bodo nagrade (v bruto zneskih):

  • ena nagrada za doktorsko disertacijo             v višini 1000 €,
  • do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra v višini 500 €.

Predloge za razpisane nagrade posredujejo fakultete, in sicer le za tiste kandidate, ki so svoje delo zagovarjali v obdobju skladno z razpisom. Predlogu mora biti priložena doktorska disertacija oziroma magistrsko delo ter kratek povzetek dela v elektronski obliki.   Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2023 do vključno 15. oktobra 2023.  

Predlog mora vsebovati točen naslov kandidata, njegov e-naslov ter ime in priimek mentorja in somentorja, uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade, spletno mesto, kjer je delo objavljeno (le v primeru, da je delo javno objavljeno). Predlogu mora biti priloženo:

  • doktorska disertacija ali magistrsko delo (v elektronski obliki)
  • kratek povzetek dela

Nagrade bodo podeljene v decembru 2023. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.   Prijave oziroma predloge s prilogami posredujte na uraden e-naslov Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED: info@cigre-cired.si do 15. oktobra 2023.  


O PROFESORJU BEDJANIČU IN NAGRADAH

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije se podeljujejo od leta 1970 dalje. V oseminštiridesetih letih podeljevanja je Nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre, ljubljanske in mariborske univerze ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED. V letu 2009 je sponzorstvo Nagrade prevzelo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED in v sodelovanju z obema slovenskima elektrotehniškima fakultetama ohranilo njeno kontinuiteto. Med tehniškimi strokovnjaki uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču-ustanovitelju in direktorju prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani.

Prof. Bedjanič je l. 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil nato l. 1940 imenovan za docenta na ljubljanski Univerzi. Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je že l. 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije: med drugim tudi Iskre v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov je osebno sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov-TELA v Ljubljani. Od ustanovitve 29. junija 1949 jo je vodil kot poslovni in strokovni direktor celo desetletje do njegove prezgodnje smrti, ki ga je doletela na službeni poti. Kot zaslužnemu Slovencu in uglednemu strokovnjaku, mu je bil ob 29. podelitvi nagrade in 40-letnici njegove smrti, 15. decembra 1999 odkrit doprsni kip v parku Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Z namenom, da se ohranja lik univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika in hkrati tudi vzpodbuja magistrante in doktorante v uporabno usmerjene raziskave s področja avtomatizacije, je Iskra na predlog pobudnika memoriala in enega prvih Bedjaničevih sodelavcev, prof. dr. Antona Ogorelca, leta 1970 osnovala Nagrado in sklad. Njene identitete pa niso razvijali samo ustanovitelji, temveč tudi nagrajenci s svojimi deli in rezultati. Komisija, ki ji je v obdobju delovanja vse do l. 2012 predsedoval zaslužni profesor dr. Anton Ogorelec, je vsa obdobja ohranjala zahtevne in selektivne kriterije s ciljem, da vsa nagrajena dela poleg visoke raziskovalno strokovne relevantnosti, izkazujejo tudi dosledno naravnanost v gospodarsko uporabnost rezultatov.

Z letom 2023 je vodenje komisije prevzel dr. Uroš Kerin, tudi sam nekdanji prejemnik Bedjaničeve nagrade. 52. podelitev  nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije  je bila organizirana 14. decembra 2022. Vključno z letom 2022 je bilo podeljenih 306 nagrad-od tega 170 nagrajencem iz ljubljanske, 72 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za: 60 doktoratov znanosti, 90 magistrskih del (znanstveni magisterij), 17 magistrskih del po bolonjskem programu in 139 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.  

 


       

 

Podrobnosti

Začetek:
1. oktobra, 2022
Konec:
30. septembra
Kategorije dogodka:
, ,