Loading Dogodki

« All Events

6. SLOVENSKA KONFERENCA O VZDRŽEVANJU V ELEKTROENERGETIKI

22. maja @ 8:00 - 23. maja @ 17:00

- Brezplačno

6. SLOVENSKA KONFERENCA O VZDRŽEVANJU V ELEKTROENERGETIKI

Vljudno vabljeni na 6. slovensko konferenco o vzdrževanju v elektroenergetiki, kjer bodo predstavljeni najnovejši domači in mednarodni trendi ter prakse vzdrževanja elektroenergetskih naprav, objektov in opreme. Strokovnjaki iz elektroenergetskega sektorja bodo v strokovnih referatih in vabljenih predavanjih predstavili uveljavljene prakse in novosti vezane na vzdrževanje v prenosu, distribuciji in proizvodnji električne energije. Konferenca bo prvič izvedena v dvodnevnem formatu, kjer bo en dan namenjen predstavitvam strokovnih referatov domačih strokovnjakov, drugi dan pa bo namenjen vabljenim predavanjem strokovnjakov na področju vzdrževanja iz tujine. Konferenca bo potekala med 22. in 23. majem 2024 v hotelu Habakuk v Mariboru.


ODDAJA POVZETKOV/REFERATOV

Želite predstaviti svoje strokovno delo? Oddaje povzetkov so odprte! Pomembni roki:

Oddaja povzetkov 24.12.2023 (podaljšan rok do 10.1.2024)
Recenzije povzetkov in obvestilo o njihovem o sprejetju/zavrnitvi 14.1.2024

(podaljšan rok do 31.1.2024)

Oddaja referatov 11.3.2024

(podaljšan rok do 20.3.2024)

Recenzije referatov in obvestilo o njihovem o sprejetju/zavrnitvi 11.4.2024
Oddaja predstavitev na info@cigre-cired.si 17.5.2024

Povzetke pošljite na sledeči naslov: info@cigre-cired.si

V nadaljevanju najdete vzorce (dokumente) za:

Vaš povzetek referat umestite v enega izmed programskih sklopov konference (glede na prednostno temo, ki jo bo vaš referat obravnaval):

  • Za SK-1 (Vzdrževanje – teorija, zakonodaja, optimizacija in terminologija), predsedujoči: Jože Pihler (joze.pihler@um.si), sopredsedujoči: Drago Bokal
  • Za SK-2 (Vzdrževanje distribucijskih elektroenergetskih naprav), predsedujoči: Silvo Ropoša (silvo.roposa@elektro-maribor.si), sopredsedujoči: Martin Podlogar
  • Za SK-3 (Vzdrževanje proizvodnih elektroenergetskih naprav), predsedujoči: Andrej Kovač (andrej.kovac@dem.si), sopredsedujoči: Ivan Zagožen
  • Za SK-4 (Vzdrževanje prenosnih elektroenergetskih naprav), predsedujoči: Rado Ferlič (rado.ferlic@eles.si), sopredsedujoči: Stane Vižintin

PROGRAMSKI SKLOPI, PREDNOSTNE TEME IN SPREJETI REFERATI

SK-1 – VZDRŽEVANJE – TEORIJA, ZAKONODAJA, OPTIMIZACIJA, TERMINOLOGIJA

  • teorija vzdrževanja: vpeljava in izvajanje metod vzdrževanja;
  • vpliv zakonodaje (standardov) na razvoj vzdrževanja;
  • optimizacija vzdrževanja – primeri iz prakse za posamezne vrste naprav;
  • tehnološke spremembe ter njihov vpliv na izvajanje vzdrževanja in izrazoslovje;

Sprejeti referati:

SK 1-1 Bokal D., Ferlič R., Ribič J., Belak L.
Izbira metode vzdrževanja – vplivni dejavniki
SK 1-2 Ribič J., Kitak P., Ferlič R., Bokal D., Šketa A.
Izvajanje vzdrževanja po stanju naprav v VN stikalnem polju
SK 1-3 Šajn M., Kotnik M., Dragić P.
Uporaba BIM metodologije v vzdrževanju
SK 1-4 Pihler J., Zupanc A., Ferlič R., Maruša R., Ribič J.
Pregled prevedenih standardov na področju vzdrževanja
SK 1-5 Lovrenčić V., Androjna A., Lovrenčič A., Grubeljak N.
Cilj nič nezgod pri vzdrževanju EEP in vpliv novih standardov prEN 17975 in SIST EN 50110-1:2023 na metode varnega vzdrževanja
SK 1-6 Hribar A. Ojsteršek P.
Zastarela zakonodaja, spremembe v prostoru in kako izvajati sodobno vzdrževanje

SK-2 – VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKIH ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

  • sanacija distribucijskega omrežja ob izrednih razmerah in havarijah;
  • analitične rešitve kot podpora planiranju in vzdrževanju;
  • novosti pri diagnostiki in spremljanju stanja SN kablov;
  • izzivi merilno krmilnih naprav;

Sprejeti referati:

SK 2-1 Strmec J., Hrobat P.
Izkušnje pri meritvah globalnih ozemljitvenih sistemov
SK 2-2 Brodej J., Šišernik M.
Primerjava različnih sistemov brezprekinitvenega napajanja RTP
SK 2-3 Bonča V.
Kabelska omrežja – odpornost, zanesljivost, trajnost
SK 2-4 Lončar D., Jordan J., Bošnik B., Coklin M., Jankovič M., Rojc A., Sitar D.
Stanje elektroenergetskih naprav v času vremenskih ujm v letu 2023 (snegolom, vetrolom, poplave) na področju Elektra Celje in predvidena sanacija elektroenergetske infrastrukture
SK 2-5 Keršnik M., Hribovšek B., Trontelj M.
Izzivi na področju prenosa merilnih podatkov NMS s PLC tehnologijo
SK 2-6 Savinek M., Šinkovec T.
Optimizacije procesov vzdrževanja s pomočjo podatkovno vodenih odločitev
SK 2-7 Podlogar M., Kožar A.
Pogled v uporabo generativne umetne inteligence za pomoč pri analizi podatkov: Izzivi in praktična primera

SK-3 – VZDRŽEVANJE PROIZVODNIH ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

  • vzdrževanje razpršenih OVE – regulativa, dosedanje izkušnje, izzivi;
  • digitalizacija podpore vzdrževanju proizvodnih naprav in upravljanje s sredstvi;
  • vzdrževanje in nadomestitve velikih proizvodnih enot;
  • aktualni primeri vzdrževanja iz prakse;

Sprejeti referati:

SK 3-1 Hribar A.
GIS kot digitalna platforma za podporo pri vzdrževanju in upravljanju
SK 3-2 Kranjčič D., Tumprej A., Vujanović V., Dukarič D., Ojsteršek P., Markelj T., Preglau A., Andrejek P., Stich D., Miklošič D., Brkič D., Urbas S., Habjan G., Horvat J.
Uvajanje diagnostičnega centra za napredno prediktivno analitiko v DEM
SK 3-3 Frangež M.
Pregled in meritve na sončnih elektrarnah
SK 3-4 Zagožen I., Lovrenčić V., Leban G.
Vzdrževanje proizvodnih naprav v okviru obvladovanja premoženja v družbi SENG v skladu z zahtevami certificikata SIST ISO 55001
SK 3-5 Pavlič M., Meža B.
Pregledi in vzdrževanje fotonapetostnih sistemov, priključenih na omrežje v skladu z zahtevami predpisov in standardov v RS

SK-4 – VZDRŽEVANJE PRENOSNIH ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

  • sanacija prenosnega omrežja ob izrednih razmerah in havarijah;
  • vpliv modernizacije prenosnega omrežja na obseg vzdrževanja v prenosu;
  • smeri nadaljnje informatizacije vzdrževanja v prenosu (uporaba interneta, mobilna podpora vzdrževanju idr.);
  • ocena ustreznosti podatkovne podpore vzdrževanju;

Sprejeti referati:

SK 4-1 Starašinič M., Volk B., Ribič P.
Montaža ACCC vodnika na DV 110 kV Kidričevo-Ptuj-Formin
SK 4-2 Zajc Ž., Praznik J., Polajner A., Majcen J., Jeretina R., Odlazek P.
Vzdrževanje in diagnostika statičnega sinhronskega kompenzatorja
SK 4-3 Vidović T., Klobas Z., Antunović M., Lagator D.
Iskustva sa zaštitom od korozije dalekovoda u prijenosnoj mreži Republike Hrvatske
SK 4-4 Kranjc G., Maruša R., Malek D., Oder D., Vrbovšek A., Resanović I.
Odprava posledic havarij po poplavah in plazovih na infrastrukturi prenosnega elektroenergetskega omrežja
SK 4-5 Oder D., Pungartnik T., Lukačević I., Vinter S., Lovrenčič A, Lovrenčič V.
Uporaba montažnih stebrov pri obvladovanju havarijskih stanj v regiji
SK 4-6 Bokal D., Tič K., Trtinek Š., Šketa A., Čokor N., Antončič M., Bečan M.
Primerjava optimiziranih politik vzdrževanja skupin številnih naprav prenosnega elektroenergetskega sistema

PROGRAM DOGODKA

SREDA – 22.5.2024

8.00 – 9.00 Registracija
9.00 – 9.05 Uvodni pozdrav in otvoritev
9.05  – 10.20 Predstavitve referatov SK 3
10:20 – 10.50 Odmor
10:50 – 12.35 Predstavitve referatov SK 2
12.40 – 14.00 Kosilo
14.00 – 15.45 Vabljena predavanja
15.45 – 16.00 Odmor
16.00 – 17.30 Omizje
17.30 – 18.15 Zbor članov
19.00 Gala večerja

 

ČETRTEK – 23.5.2024

 

9.00 – 10.30 Predstavitve referatov SK 1
10.30 – 11:00 Odmor
11:30 – 13:00 Predstavitve referatov SK 4
13:00 – 14.00 Zaključki (in zaključna pogostitev)


POSEBNA PONUDBA HOTELA HABAKUK ZA NAMESTITVE

Ponudba je na voljo do zapolnitve kapacitet!

Hotel Habakuk ****

  • Dvoposteljna soba – single use: 120,00 EUR na osebo na noč
  • Dvoposteljna soba: 70,00 EUR na osebo na noč

ali

Hotel Habakuk **** superior

  • Dvoposteljna soba – single use: 150,00 EUR na osebo na noč
  • Dvoposteljna soba: 120,00 EUR na osebo na noč

Cena vključuje:

  • Nočitev
  • Samopostrežni zajtrk
  • Parkiranje v garaži (do zapolnitve kapacitet)
  • Vstop v fitnes
  • WiFi
  • DDV

Obvezno doplačilo:

  • Turistična taksa: 3,13 EUR na osebo na dan
  • Enkratna prijavnina za odraslo osebo: 1,00 EUR

Rezervacije sob se opravijo preko elektronske pošte s pripisom CIGRE, Niki Gabor (nika.gabor@hotel-habakuk.si)


KOTIZACIJA ZA DOGODEK

Kotizacija za dogodek:

  • Za individualne člane in člane-študente: brezplačna (pogoj: individualni član mora imeti plačano članarino za leti 2022 in 2023!)
  • Za nečlane: 250€ + DDV

PRIJAVE SO NA DNU STRANI IN BODO ODPRTE DO 10.5.2024!

  • Bogat strokovni program
  • Pogostitev med odmori in kosilo
  • Promocijski material sponzorjev

Vljudno vabljeni!


ZAHVALJUJEMO SE SPONZORJEM

DIAMANTNI SPONZOR

GLAVNI ZLATI SPONZOR

ZLATI SPONZOR

 

 

SREBRNI SPONZOR

SPONZOR

 

SPONZOR OGLAŠEVALEC

PRIJAVE NA KONFERENCO


Člani

12 Pride
RSVP

Nečlani

6 Pride
RSVP

Študenti

1 Pride
RSVP

Podrobnosti

Začetek:
22. maja @ 8:00
Konec:
23. maja @ 17:00
Cena:
Brezplačno
Kategorije dogodka:
, ,

Organizator

CIGRE-CIRED Slovenija
Telefon:
05 997 28 42
Email:
info@cigre-cired.si
Spletna stran:
https://www.cigre-cired.si

Prizorišče

Habakuk, Maribor
Pohorska ulica 59
Maribor, 2000 Slovenija
+ Google Map
Telefon:
(02) 300 81 00
Spletna stran:
https://habakuk-hotel.com/