Loading Dogodki

« All Events

 • Gledate pretekli dogodek.

RAZPIS ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV DOBITNIKOV PRIZNANJ SLOVENSKIM ELEKTROENERGETIKOM ZA LETO 2023

30. aprila, 2023

Vabimo vas, da predlagate kandidate za priznanja strokovne organizacije Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED, ki jih bomo podelili na 16. konferenci na Bledu (30.5.-1.6.2023). Zagotovo je med vami nekdo, ki si zasluži posebno priznanje za svoja prizadevanja pri napredku slovenske elektrotehniške stroke. Predlagate lahko naslednje kategorije priznanj:

 1. Priznanje za življenjsko delo na področju energetike je najvišje priznanje naše stroke članu za njegovo delo v slovenskem elektrogospodarstvu. To so običajno že upokojeni slovenski elektroenergetiki, ki zaslužijo posebno mesto v zgodovini slovenskega elektrogospodarstva. Dodeli se samo eno priznanje ob slovesnem odprtju bienalnih konferenc.
 2. Plaketa CIGRE za dolgoletno delo in sodelovanje pri razvoju stroke je priznanje za izjemno delo v stroki, v mednarodnem CIGRE ali našem nacionalnem Združenju CIGRE-CIRED. Dodelijo se največ tri plakete na dve leti, ki se podelijo ob slovesnem odprtju konference.
 3. Plaketa CIRED za dolgoletno delo in sodelovanje pri razvoju stroke je priznanje za izjemno delo v stroki, mednarodni organizaciji CIRED ali našem nacionalnem Združenju CIGRE-CIRED (največ tri plakete na dve leti, ki se podelijo ob slovesnem odprtju konference).
 4. Priznanje za dolgoletno uspešno delo v slovenskem elektrogospodarstvu je priznanje za naše člane, ki so že upokojeni in je bil njihov prispevek v razvoju slovenskega elektrogospodarstva viden. V tej skupini nagrajencev so uvrščeni imenitni direktorji elektrogospodarskih podjetij. Dodelita se do največ dve priznanji na dve leti.
 5. Pohvala za uspešno izveden projekt ali izjemen mednarodni referat ali delo v slovenskem Združenju CIGRE-CIRED (posameznik ga lahko dobi večkrat). V to skupino nagrajencev sodijo tisti, ki so v zadnjih dveh letih s svojim delom zaslužili posebno pohvalo. Dodeli se največ petim nominirancem na dve leti.
 6. Priznanje novinarju za kakovostno, korektno in profesionalno poročanje s področja energetike.
 7. Priznanje LIPA podjetjem za najbolj kvalitetne in odmevne projekte na področju trajnostnega razvoja in okoljsko naravnanega delovanja energetike. Nagrada se podeljuje ob bienalnih nacionalnih konferencah slovenskih elektroenergetikov.

  Rok za oddajo predlogov je 30. april 2023!  


Komisija za priznanja bo vse predloge tehtno analizirala in določila nagrajence za leto 2021. Predlog za dodelitev priznanj mora vsebovati kratko obrazložitev, zakaj predlagate določeno osebo za priznanje.   Vzorec obrazca za predlaganje kandidatov za priznanja:  

Do 30. aprila 2023 izpolnite spodnji obrazec z naslovom “Predlog za individualno priznanje” in ga pošljite na info@cigre-cired.si

Priznanje dobi podjetje, ki je v zadnjih 2 letih uspešno izvedlo projekt na področju elektroenergetike, ki je prispeval h trajnostnemu razvoju in zmanjšanju izpustov CO2. Do 30. aprila 2023 izpolnite spodnji obrazec z naslovom “Predlog za priznanje LIPA” in ga pošljite na info@cigre-cired.si   Kaj so ključni elementi pri vrednotenju kandidatov: V predloženem projektu ali več projektov, ki kandidirajo za nagrado, je pomembno, da je zaključen pred zaključkom tekočega natečaja in da ima čim več prispevkov izboljšanja trajnostnega razvoja. Ti prispevki izboljšanja so npr.:

  • zmanjševanje izgub novega DV, TR in drugih elementov ter s tem zmanjševanje TGP (ali CO2), kar naj bo eksplicitno navedeno za vsak projekt;
  • povečanje učinkovitosti procesa proizvodnje električne energije z eksplicitno navedbo podatkov o prihrankih;
  • izbor nove tehnologije, ki zmanjšuje hrup, ali druge okolju prijazne trajnostno naravnane tehnologije.

 


Na osnovi predlogov članstva priznanja podeli Komisija za priznanja, ki jo v tem mandatnem obdobju (2017–2021) sestavljajo:

 • Predsednik komisije: dr. Boris Žitnik, EIMV
 • Namestnik predsednika: prof. dr. Boštjan BLAŽIČ, UL FE
 • Član 1: Miran MARINŠEK, ELES
 • Član 2: Miran ROŠER, Elektro Celje
 • Član 3: Peter CEFERIN, SMART COM

Seznam vseh dosedanjih nagrajencev do leta 2021 je objavljen na sledeči povezavi.

Podrobnosti

Datum:
30. aprila, 2023
Kategorije dogodka:
, ,