Politika varstva osebnih podatkov

 

1.      Upravljavec

Uradno ime društva: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Sedež podjetja: Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana, Slovenija

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Marko Hrast

 

2.      Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s člani in zainteresiranimi strankami, obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja promocije dogodkov, storitev in produktov, razvrstitev članov glede na vsebino društvene dejavnosti v elektronski pošti in na spletnih straneh. Za boljšo in bolj usmerjeno obveščanje ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter po potrebi beležimo aktivnosti naših članov in zainteresiranih strank v poslanih sporočilih. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo

 • naslov elektronske pošte
 • ime
 • priimek
 • spol
 • naslov stalnega prebivališča
 • podjetje
 • letnik rojstva
 • člansko številko

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 

3.      Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

 

4.      Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

 

5.      Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

 • vpogled
 • popravek
 • popoln izbris
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.