KMS – Knowledge Management System

KMS je spletna platforma od CIGRE Pariz, kjer je na voljo dokumentacija, materiali in mreženje z ostalimi CIGRE člani. V njem so na voljo dostopi prostori, vsak prostor je zaprta skupina sktrokovnjakov v katero morate biti povabljeni s strani lastnika prostora, da lahko sodelujete. Slovenija ima v KMS na voljo več prostorov, v glavnem gre za prostore posameznih slovenskih študijskih komitejev (namenjeni slovenskim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z dotično tematiko) in prostor predsedstva združenja CIGRE-CIRED (namenjen članom predsedstva).

Poleg KMS obstaja še sistem UMS (User Management System), v katerem upravljate s svojim uporabniškim računom (posodabljate vaš uporabniški profil, zahtevate dostop do prostorov, itd.)

 

KMS CIGRE je na voljo na sledečem naslovu: https://cigregroups.org/

UMS CIGRE je na voljo na sledečem naslovu: https://admin.cigregroups.org/

Podrobna navodila za uporabo KMS sistemaLINK