5. mednarodni kolokvij “Transformer Research and Asset Management” v Opatiji

Hrvaški nacionalni komite CIGRE organizira 5. mednarodni kolokvij “Transformer Research and Asset Management”, ki bo potekal med 9.10.2019 in 12.10.2019 v Opatiji na Hrvaškem.

 

Za več informacij obiščite spletno stran http://www.hro-cigre.hr/5ct. Povzetke je potrebno poslati do 1. aprila 2019 na priloženi predlogi.

BEDJANIČEVE NAGRADE 2018 – VABILO ZA PRIJAVE

RAZPIS 

48. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike

Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2017 do 1. oktobra 2018.

Izbrane in podeljene bodo nagrade (bruto zneski):

 • ena nagrada za doktorsko disertacijo v višini 1000
 • do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra v višini 500

Predloge za razpisane nagrade posredujejo fakultete, in sicer le za tiste kandidate, ki so svoje delo zagovarjali v obdobju skladno z razpisom. Predlogu mora biti priložena doktorska disertacija oziroma magistrsko delo ter kratek povzetek dela, oboje v fizični in elektronski obliki.

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2018 do vključno 30. oktobra 2018.

Predlog mora vsebovati točen naslov kandidata, njegov e-naslov ter ime in priimek mentorja in somentorja, uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade. Nagrajenih del komisija ne vrača. Vrnejo se samo nenagrajena dela.

Nagrade bodo podeljene v decembru 2018. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Prijave oziroma predloge s prilogami posredujte na naslov:

Dr. Zvonko Toroš

Predsednik komisije za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED

Tehnološki park 20

1000 Ljubljana

Nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

 

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije se podeljujejo od leta 1970 dalje. V skoraj petih desetletjih podeljevanja je Nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre ter ljubljanske in mariborske univerze. V letu 2009 je sponzorstvo Nagrade prevzelo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED in v sodelovanju z obema slovenskima elektrotehniškima fakultetama, Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, ohranilo njeno kontinuiteto.

O prof. Vratislavu Bedjaniču

Med tehniškimi strokovnjaki uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču – ustanovitelju in direktorju prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani. Prof. Bedjanič je l. 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil nato l. 1940 imenovan za docenta na ljubljanski Univerzi. Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je že l. 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije: med drugim tudi Iskre v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov je osebno sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov – TELA v Ljubljani. Od ustanovitve 29. junija 1949 jo je vodil kot poslovni in strokovni direktor celo desetletje do njegove prezgodnje smrti, ki ga je doletela na poslovnem potovanju. Kot zaslužnemu Slovencu in uglednemu strokovnjaku mu je bil ob 29. podelitvi nagrade in 40-letnici njegove smrti, 15. decembra 1999 odkrit doprsni kip v parku Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Pomen in ugled strokovne nagrade

Z namenom, da se ohranja lik univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika in hkrati tudi vzpodbuja diplomante, magistrante in doktorante v uporabno usmerjene raziskave s področja avtomatizacije, je Iskra na predlog pobudnika memoriala in enega prvih Bedjaničevih sodelavcev, prof. dr. Antona Ogorelca, leta 1970 osnovala Nagrado in sklad. Njene identitete pa niso razvijali samo ustanovitelji, temveč tudi nagrajenci s svojimi deli in rezultati. Komisija, ki ji je v celotnem obdobju delovanja vse do leta 2012 predsedoval zaslužni profesor dr. Anton Ogorelec, je vsa obdobja ohranjala zahtevne in selektivne kriterije s ciljem, da vsa nagrajena dela poleg visoke raziskovalno strokovne relevantnosti, izkazujejo tudi dosledno naravnanost v gospodarsko uporabnost rezultatov. Z letom 2013 je vodenje komisije prevzel dr. Zvonko Toroš. Vključno z letom 2017 je bilo podeljenih 291 nagrad, od tega 165 nagrajencem iz ljubljanske, 62 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za 55 doktoratov znanosti, 90 magistrskih nalog in 146 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, ki nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, predvsem distribucijskega elektroenergetskega sistema, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

 

SPOMINSKI DAN OB 100. OBLETNICI ROJSTVA PROF. DR. MARJANA PLAPERJA

Spominski dan s konferenco »ŠE VEČ OMREŽJA« ob 100. obletnici rojstva prof. Plaperja je uspešno zaključen.

Vabljeni k prebiranju prispevkov, ki so nastali ob tej priložnosti, ki nazorno osvetlijo zgodovino razvoja električnega omrežja na področju Slovenije in čase, ko so strokovnjaki, med katerimi je bil ključen prof. dr. Plaper, odigrali pomembno vlogo za našo svetlo prihodnost.

Profesor Plaper v slikah in besedi

Profesor Plaper (prispevek prof. dr. Franca Jakla)

Profesor Plaper mislec in pedagog (prispevek prof. dr. Maksa Babudra)

Kako je prišlo do vključitve v UCPTE in vloga prof. Plaperja (prispevek mag. Vekoslava Korošca)

Kako je prišlo do vključitve v UCPTE in vloga prof. Plaperja – govor (prispevek mag. Vekoslava Korošca)

Sedanje stanje slovenskega prenosa električne energije in izzivi v prihodnje (prispevek Mirana Marinška)

Prehod energetike na nove vire in izzivi EES (prispevek prof. dr. Ferdinanda Gubine)

ŠE VEČ OMREŽJA – zaključki konference (prispevek dr. Draga Paplerja)

Galerijo slik dogodka, ki je potekal 19. septembra 2018, ob 10. uri, v veliki predavalnici Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, najdete na dnu strani.

 

NASLOV KONFERENCE »ŠE VEČ OMREŽJA«

 

IZ PROGRAMA KONFERENCE

 1. Spomin na zaslužnega profesorja bodo obudili
  • Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič
  • Dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Dolinar
  • Dekan Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, prof. dr. Borut Žalik
 2. Profesor Plaper kot pedagog, raziskovalec in mislec bosta predstavila dr. Maks Babuder in Silvo Balant
 3. Kako je prišlo do vključitve v evropsko elektroenergetsko interkonekcijo UCPTE 17 let pred osamosvojitvijo Slovenije in vloga profesorja Plaperja? bo predstavil mag. Vekoslav Korošec iz GZS.
 4. Sedanje stanje slovenskega Prenosa električne energije in izzive prihodnosti bo predstavil Miran Marinšek iz ELES-a.
 5. Prehod energetike na nove vire in izzive elektroenergetskega sistema bo predstavi prof. dr. Ferdinand Gubina iz Inženirske Akademije Slovenije.
 6. Zaključne misli in sporočilo javnosti

 

Moderator dogodka mag. Marko Hrast, predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE in CIRED.

Trajanje dogodka 130 minut.

 

Organizatorji srečanja: Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani, Elektrotehniška zveza Slovenije in Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED.

 

Vabljeni učenci profesorja Plaperja, študenti elektrotehnike, elektroenergetska podjetja, člani elektrotehniških združenj, mediji in drugi.

Dogodek je brezplačen.

 

 

Avtorja galerije slik sta dr. Drago Papler in Leon Maruša.

 

 


GALERIJA


MEDNARODNO PRIZNANJE KREŠIMIRJU BAKIČU

Naš član Krešimir Bakič je v Parizu prejel visoko priznanje Honorary member, ki ga podeljuje Mednarodno združenje CIGRE.

Priznanje mu je izročil predsednik CIGRE, Rob Stephen.

Častnemu članu Slovenskega Združenja CIGRE-CIRED iskreno čestitamo.

Prejem priznanja

VODSTVO SEERC PREVZELA AVSTRIJA

V okviru kongresa Mednarodnega združenja CIGRE v Parizu je potekal sestanek vodstva naše regije CIGRE – skupine SEERC. Sestanek je bil uspešen.

Vodstvo SEERC je prevzela Avstrija, novi predsedujoči je g. Klemens Reich.

Delavnica o zaledenitvah daljnovodov in metodah blažitev težav

Norveških CIGRE vljudno vabi na delavnico o zaledenitvah daljnovodov in metodah blažitev težav.

Podrobne informacije o delavnici najdete na sledeči povezavi: ICEBOX_information brochure.

Prijavni obrazec je dosegljiv na sledeči povezavi: ICEBOX_registration form.

Vljudno vabljeni.

Nove delovne skupine CIGRE potrjene avgusta 2018

Tehniški komite mednarodne CIGRE je avgusta 2018 potrdil odprtje novih delovnih skupin:

Slovenski predstavniki študijskih komitejev bodo v nadaljevanju lahko predlagali člane delovnih skupin ter mlade člane, ki bodo v svojim sodelovanjem lahko strokovno podprli razvoj omenjenih področij.

Nove delovne skupine CIGRE potrjene julija 2018

Tehniški komite mednarodne CIGRE je julija 2018 potrdil odprtje novih delovnih skupin:

Slovenski predstavniki študijskih komitejev bodo v nadaljevanju lahko predlagali člane delovnih skupin ter mlade člane, ki bodo v svojim sodelovanjem lahko strokovno podprli razvoj omenjenih področij.

PRIJAVA NA KONFERENCO ZA ŠTUDENTE IN MLADE INŽENIRJE CIGRE


MOSKOVSKI INŠTITUT ZA ELEKTROENERGETIKO IN SEKCIJA MLADIH NK CIGRE RUSIJA VABITA ŠTUDENTE IN MLADE INŽENIRJE NA MEDNARODNO ZNANSTVENO IN TEHNIČNO KONFERENCO NA TEMO

“RELAY PROTECTION AND AUTOMATION”


POMEMBNI DATUMI

PRIJAVE IN ODDAJA REFERATOV 15.5.2018
OBJAVA SPREJETJA REFERATOV 1.7.2018
ROK ZA PLAČILO KOTIZACIJE 1.8.2018
OTVORITEV KONFERENCE 27.9.2018

INFORMACIJE O KONFERENCI IN PRIJAVI IN ODDAJI REFERATA DOBITE TUKAJ.

STROKOVNI POSVET “INFORMACIJSKA VARNOST V ELEKTROENERGETIKI”, TEHNOLOŠKI PARK, 17. OKTOBRA 2018

Predavanja in galerija slik dogodka so dostopni na dnu te strani!

Strokovni posvet “Informacijska varnost v elektroenergetiki”, ki je potekal v sredo 17.10.2018 med 8:30 – 16:00 na lokaciji: Tehnološki park 19, v predavalnicah v stavbi B je uspešno zaključen.

Varnost informacijskih sistemov in z njim povezanih elementov v elektroenergetskem sektorju postaja vsak dan bolj pomembno področje. Zanimanje za to temo se je še posebej povečalo po dogodkih decembra 2015, ko so se zgodili kibernetski vdori v SCADA sisteme ukrajinskih elektrodistributerjev. Za zaščito pred neželjenimi vdori strokovnjaki vsak dan iščejo nove rešitve in pristope ne samo po svetu ampak tudi v Sloveniji. Na strokovnem posvetu “Informacijska varnost v elektroenergetiki” smo širši elektroenergetski javnosti predstavili vsakdanje grožnje s katerimi se srečujejo elektroenergetska podjetja, nove tehnologije na tem področju, prakse uporabnikov, vzpostavitve elementov kibernetske varnosti in še mnogo več.

Posvet je zajemal tri vsebinske sklope:

 • Predavanja s strani slovenskih inštitucij zadolženih za informacijsko varnost.
 • Predavanja iz vidika elektroenergetskih podjetij v povezavi s kibernetsko varnostjo in pametnimi omrežji.
 • Predavanja s strani podjetij, ki razvijajo in ponujajo rešitve s področja kibernetske varnosti.

Posvet smo sklenili z okroglo mizo, na kateri so sodelovali vodilni strokovnjaki s področja informacijske varnosti v Sloveniji.

Udeležba za člane Združenja CIGRE-CIRED Slovenija je brezplačna! Število mest je omejeno, za udeležence dogodka je prijava obvezna.

Kotizacija za dogodek (vključuje DDV):
–          Za člane brezplačna
–          Za nečlane 100 EUR
–          Za študente nečlane: 50 EUR

Kotizacija vsebuje:
–          Bogat strokovni program
–          Pogostitev med odmori in kosilo
–          Promocijski material sponzorjev

Parkiranje na kraju dogodka je možno v Tehnološkem parku pred stavbama B in C ter na makedamskem parkirišču nasproti Tehnološkega parka čez cesto.


PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA

8.00-8.30

Registracija udeležencev

8.30-8.35

Otvoritev in napoved vsebine

Peter Ceferin,
predsednik ŠK D2 CIGRE CIRED

8.35-8.40

Uvodni nagovor

mag. Marko Hrast,
Predsednik slovenskega združenja CIGRE CIRED

Uvodni nagovor predsednika slovenskega združenja CIGRE CIRED.

8.40-9.10

Pogled na kibernetsko varnost v elektroenergetiki z vidika vladnih institucij

Gorazd Božič,
SI CERT

9.10-9.40

Model za vrednotenje kibernetske (informacijske) varnosti

dr. Janez Stergar,
Agencija za energijo
Sektor za razvoj in monitoring trga

V vmesnem poročilu Evropski komisiji, decembra 2017, je delovna skupina za pametna omrežja (SGTF EG2) v okviru kibernetske varnosti identificirala tudi področje vrednotenja zrelosti kibernetske varnosti v elektroenergetiki. V tem kontekstu pripravlja SGTF EG2 evropski model za vrednotenje zrelosti kibernetske varnosti, ki bo zelo verjetno del novih omrežnih pravil v energetskem sektorju, ki bodo dopolnjevala direktivo NIS. Podoben model za vrednotenje zrelosti implementacije kibernetske varnosti (C2M2) se uporablja v sektorjih izvajalcev bistvenih storitev v Združenih državah. V tem prispevku bomo pregledno izpostavili bistvene značilnosti takega modela.

9.40-10.05

Obravnava kibernetske varnosti v elektroenergetskih sistemih v delovni skupini CIGRE WG D2.46

Janko Kersnik,
Smart Com d.o.o.

Predavanje bo podalo namen in smernice, ki jih obravnava delovna skupina WG D2.46 (Cybersecurity: future threats and impact on Electric Power Utility organizations and operations) v okviru študijskega komiteja D2 (Information systems and telecommunication) krovne organizacije CIGRE iz Pariza. Predstavljena bodo dosednja izhodišča in nadaljnje usmeritve, ki jih skupina obravnava.

10.05-10.30

Odmor

10.30-11.00

Koncepti zagotavljanja kibernetske varnosti v procesnih sistemih


Andrej Matko,
ELES

Predavanje bo usmerjeno v predstavitev ključnih konceptov delovanja procesnih sistemov in njihove kibernetske varnosti v informacijski dobi. Uvodoma bo predstavljenih nekaj dejanskih napadov, ki so se zgodili pred kratkim. Pojasnjeni bodo mehanizmi, ki so bili uporabljeni v napadih in kaj se je kibernetska skupnost iz njih naučila. Sledila bo razlaga kakšne koncepte varovanja je smiselno uporabiti za napade različnih izvorov, motivov in vektorjev.

11.00-11.30

IT/OT – izzivi na področju varnosti

dr. Alenka Kolar,
Elektro Ljubljana

Predavanje bo podalo značilnosti pristopov pri uvajanju informacijske varnosti v IT okoljih ter OT okoljih elektrodistribucijskih podjetij, izzive pri zagotavljanju varnosti v obeh segmentih ter kako se z vidika kibernetske varnosti odzvati pri povezovanju obeh segmentov.

11.30-12.00

Dostop do virov na podlagi vlog in upravljanje identitet

Janez Bartol, Andrej Souvent,
Elektroinštitut Milan Vidmar

Danes je praktično vsak aktiven deležnik elektroenergetskega sistema (EES) povezan v nek informacijski sistem. Vsi ti deležniki tudi aktivno sodelujejo v teh informacijskih sistemih, bodisi kot izvori bodisi ponori raznih informacij. Vsaka informacija predstavlja tudi določen nivo tveganja za informacijsko varnost in posledično kvaliteto storitev v okviru EES. Z druge strani, pa se iz neke centralne točke zagotavlja obratovanje, nadzor in vodenje elektroenergetskih sistemov, kjer posamezno funkcijo opravljajo drugi deležniki, bodisi ljudje ali pa zopet neki informacijski sistemi. Te funkcije lahko prav tako razdelimo na različne nivoje, ki na drugi strani prestavljajo različne nivoje tveganj za informacijsko varnost in posledično kvaliteto storitev v okviru EES, katerega deležniki so.

V upravljanju varnosti je priporočljivo vključiti standardizirane metodologije v vse procese izvajanja storitev EES. Ena od takih metodologij je nadzor dostopnih pravic z vlogami po standardu IEC 62351-8 (Role-Based Access Control – RBAC). Njej vzporedna pa je metodologija upravljanja z identitetami. Ta je standardizirana v standardu ISO/IEC 24760-1,2,3 (Identity Management – IdM).

Obe metodologiji bomo pojasnili in podprli s primeri iz prakse in pokazali njuno medsebojno povezanost ter povezanost z zagotavljanjem informacijske varnosti.

12.00-13.00

Odmor za kosilo

13.00-13.45

Specifike kibernetske varnosti v energetskih podjetjih

dr. Ciril Kafol, Marko Zavadlav, Uroš Majcen,
Informatika d.d., UnistarPro, S&T

Predavanje podaja ključne značilnosti zagotavljanja kibernetske varnosti, kako zagotoviti doseganje zaželjenega nivoja varnosti, opredeljuje metodologijo pristopa pri izgradnji varnostno operativnega centra za sektor energetike in opisuje VOC (Varnostno Operativni center) na Informatiki d.d.

13.45-14.15

Nokia’s view on cyber security in power utilities (predavanje bo v angleščini)

Dominique Verhulst,
Nokia

Nokia je eden vodilnih globalnih ponudnikov informacijsko komunikacijskih sistemov za elektroenergetske sisteme. Sodeluje pri oblikovanju vodilnih tehnoloških rešitev na področju komunikacijskih sistemov za elektroenergetiko ter integriranih rešitev kibernetske varnosti za IKT infrastrukturo elektroenergetskih podjetij. Predavanje bo podalo pregled najsodobnejših tehnologij in rešitev kibernetske varnosti v IKT sistemih elektroenergetskih podjetij.

14.15-14.45

Operativni center kibernetske varnosti – kaj smo se do sedaj naučili

Metod Platiše,
Telekom Slovenije

Predavanje bo osvetlilo izkušnje pridobljene v operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije, kjer se je po letu dni obratovanja nabralo kar nekaj izkušenj. Le-te se lahko s pridom prenesejo tudi na področje zagotavljanja kibernetske varnosti v elektroenergetiki, kjer pa jih je seveda potrebno postaviti v kontekst tega sektorja.

14.45-15.45 Okrogla miza Sodelujejo:
– dr. Alenka Kolar (Elektro Ljubljana),
– dr. Janez Stergar (AzE)
– dr. Ciril Kafol (Informatika d.d.)
– Venčeslav Radi (SDH)
– dr. Miran Rošer, Elektro CeljeOkroglo mizo vodi Peter Ceferin, predsednik ŠK D2 CIGRE CIRED

PREDSTAVITVE PREDAVATELJEV

Na dogodku so predavatelji predstavili svoje poglede na informacijsko varnost v elektroenergetiki. Njihova predavanja lahko dobite v PDF obliki na spodnjih povezavah:

Predavanja v inštitucionalnem sklopu:

Zakon o informacijski varnosti – naš pogled – Gorazd Božič (SI-CERT)

Model za vrednotenje kibernetske varnosti C2M2 – Janez Stergar (Agencija za energijo)

Obravnava kibernetske varnosti v elektroenergetskih sistemih v delovni skupini CIGRE WG D2.46 – Janko Kersnik (SmartCom)

Predavanja v elektroenergetskem sklopu:

IT/OT Skupaj varna in razpoložljiva – Alenka Kolar (Elektro Ljubljana)

Koncepti zagotavljanja kibernetske varnosti v procesnih sistemih – Andrej Matko (ELES)

Dostop do virov na podlagi vlog in upravljanje – Janez Bartol, Andrej Souvent (EIMV)

Predavanja v industrijskem sklopu:

Varnostno operativni center (VOC) za energetski sektor  – Ciril Kafol (Informatika d.d.)

Designing Networks towards safety & security – Dominique Verhulst (Nokia)

Specifike kibernetske varnosti v energetskih podjetjih del 2 – Marko Zavedlav (Unistar PRO), Uroš Majcen (S&T)

OCKV, kaj smo se do sedaj naučili – Metod Platiše (Telekom Slovenije)

Zaključki in povzetek dogodka:

Zaključki – Peter Ceferin (SmartCom)

 


GALERIJA SLIK

Avtorja slik sta Jakomin Miroslav (Naš Stik) in Leon Maruša (EIMV).


Zahvaljujemo se sponzorjem dogodka!