Sestanek SEERC v SPLITU

V Splitu je potekal 5. sestanek Tehničnega sveta SEERC.

Na sestanku so bile določene teme za 3. konferenco SEERC 2020 na Dunaju.

SEERC Split

Poročilo s sestanka študijskega komiteja B2 in C3 dne 8. 3. 2019

21. redni skupni sestanek Študijskih komitejev CIGRE ŠK B2 – NADZEMNI VODI in CIGRE ŠK C3 – OKOLJSKA PROBLEMATIKA je potekal v petek, dne 8. marca 2019 s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih ELES-a, sejna soba 104,  TSEB Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani.

 

Zapisnik sestanka najdete TUKAJ.

V predstavitvah najdete več informacij na temo:

 • Poročilo o delu ŠK B2 v letih 2017 in 2018
 • Predstavitev aktivnosti mednarodnega ŠK B2
 • Poročilo s 47. konference CIGRE Pariz 2018
 • Poročilo rednih mednarodnih sestankov delovnih skupin
 • Poročilo in zaključki s 13. konference slovenskih energetikov
 • Predstavitev aktivnosti mednarodnega ŠK C3
 • Poročilo s 47. konference CIGRE Pariz 2018
 • Poročilo rednih mednarodnih sestankov delovnih skupin
 • Priprave za 14. konferenco slovenskih elektroenergetikov CIGRECIRED v letu 2019 s prednostnimi temami ŠK CIGRE C3

Predstavitve si lahko ogledate v naslednjih povezavah:

1.1_UVOD

1.2_SREČKO LESJAK

2._VIKTOR LOVRENČIČ

3_ANA LOVRENČIČ

4_VIKTOR LOVRENČIČ – KREŠIMIR BAKIČ

5_VIKTOR LOVRENČIČ – KREŠIMIR BAKIČ

6_ALEŠ KREGAR

 

 

IZŠLA SO SPOROČILA ŠT. 41 Z PODROBNIM PROGRAMOM ZA 14. KONFERENCO

Izšla so Sporočila št. 41. V sporočilih je opisan podrobni program 14. konference slovenskih elektroenergetikov v Laškem, sprejeti referati, informacije o nastanitvi in kako podati predloge za priznanja, ki bodo podeljena na konferenci.

Objavljene so tudi prednostne teme za referate, ki bodo poslani na konferenco CIGRE Pariz 2020 in ostale dejavnosti nacionalnega komiteja.

Sporočila najdete tukaj.

PODAJTE SVOJE PREDLOGE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE, KI BODO PODELJENE NA 14. KONFERENCI SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV

PREDLOGI ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Na letošnji 14. konferenci slovenskih elektroenergetikov bomo podelili priznanja za dosežke v elektroenergetiki. Vse člane združenja CIGRE-CIRED vabimo, da podajo predloge tako, da izpolnijo spodnje obrazce.

 

Individualna priznanja:

 • Priznanje za življenjsko delo
 • Plaketa CIGRE ali Plaketa CIRED (za delo v slovenskem elektrogospodarstvu, v Združenju CIGRE-CIRED in mednarodnih organizacijah CIGRE oz. CIRED)
 • Priznanje za dolgoletno uspešno delo v slovenskem elektrogospodarstvu
 • Pohvale za uspešno izvedene projekte in delo v Združenju CIGRE-CIRED v zadnjih 2 letih
 • Pohvala za novinarja, ki je dejavno prispeval h promociji elektroenergetike v medijih

Kako podati predlog za priznanje:

 • Predlagatelji priznanj so lahko le člani strokovnega Združenja CIGRE‐CIRED, kolektivni (podjetja) in individualni člani.
 • Predlagatelji morajo podati kratko obrazložitev, zakaj predlagajo določeno osebo in za katero priznanje.
 • Oseba predlagana za priznanje je lahko kdorkoli, ki izpolnjuje kriterije po Pravilniku za priznanja. Članstvo v združenju CIGRE-CIRED ni pogoj!
 • Do 15. aprila 2019 izpolnite spodnji obrazec z naslovom “Predlog za individualno priznanje” in ga pošljite na info@cigre-cired.si

 

Priznanje za kolektivnega člana: Nagrada za trajnostni razvoj “LIPA”

(Letos se podeljuje prvič!) Priznanje dobi podjetje (kolektivni član), ki je v zadnjih 2 letih uspešno izvedlo projekt na področju elektroenergetike, ki je prispeval h trajnostnemu razvoju in zmanjšanju izpustov CO2.

Pogoji, ki jih mora predlagano podjetje izpolnjevati:

 • Podjetje, ki je predlagano, mora biti kolektivni član Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE in CIRED vsaj zadnji dve leti pred kandidaturo. Seznam podjetij, ki so kolektivni člani združenja zadnji dve leti najdete tukaj
 • Podjetje pri svojem delu sodeluje pri proizvodnji, prenosu, distribuciji, oskrbi, trgovanju z električno energijo ali pri svojem delu trži nove tehnologije, orodja in metode za trajnostni razvoj.

Kdo lahko predlaga podjetje:

 • Podjetje – kolektivni član Združenja ali tudi kateri koli član Združenja CIGRE-CIRED, ki lahko predlaga svoje ali neko drugo podjetje.

Kaj so ključni elementi pri vrednotenju kandidatov:

 • V predloženem projektu ali več projektov, ki kandidirajo za nagrado, je pomembno, da je zaključen pred zaključkom tekočega natečaja in da ima čim več prispevkov izboljšanja trajnostnega razvoja. Ti prispevki izboljšanja so npr.:
  • zmanjševanje izgub novega DV, TR in drugih elementov ter s tem zmanjševanje TGP (ali CO2), kar naj bo eksplicitno navedeno za vsak projekt;
  • povečanje učinkovitosti procesa proizvodnje električne energije z eksplicitno navedbo podatkov o prihrankih;
  • izbor nove tehnologije, ki zmanjšuje hrup, ali druge okolju prijazne trajnostno naravnane tehnologije.

Kako predlagati podjetje:

 • Do 15. aprila 2019 izpolnite spodnji obrazec z naslovom “Predlog za priznanje LIPA” in ga pošljite na info@cigre-cired.si

 

Dokumenti – predlogi za priznanja:

Predlog za individualno priznanje

Predlog za priznanje LIPA

 

Več o priznanjih Združenja in pravilih podeljevanja si lahko preberete v statutu Združenja CIGRE-CIRED (sekcija IV. PRIZNANJA, 12. člen) in v Pravilniku o priznanjih. Statut združenja CIGRE-CIRED

REPORTAŽA O 14. KONFERENCI SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV

Predsednik slovenskega združenja CIGRE-CIRED mag. Marko Hrast je za radio Zeleni Val opravil reportažo na temo prihajajoče 14. konference slovenskih elektroenergetikov, ki bo potekala v Laškem med 21. in 13. 5. 2019.

V reportaži boste izvedeli podrobnosti o konferenci, strokovnih panelih in še mnogo več.

Reportaža je dostopna tukaj:

 

BLOCKCHAIN IN NOVE TEHNOLOGIJE V ENERGETIKI

Ker so nove tehnologije digitalizacije (internet stvari, veriženje blokov, strojno učenje, itd.) tiste, ki že danes revolucionarno krojijo energetiko prihodnosti in vaše poslovne modele tako, da v središče postavljajo odjemalca, vas vabimo, da se udeležite edine tovrstne specializirane konference v Sloveniji:

Druga konferenca o novosti digitalnih tehnologij na področju energetike
Blockchain in nove tehnologije ’19, Kristalna dvorana (BTC), Ljubljana, 20. marca, od 9. ure do 15. ure

Spodaj si oglejte program konference in ujemite cenejšo prijavo,do petka, 8. marca 2019.

Za več informacij pokličite ga. Bernardo na 031 717 599 ali nam pišite na info@prosperia.si za več informacij.

RAZPIS 49. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA 2019

RAZPIS

49. NATEČAJA ZA NAGRADE PROF. DR. VRATISLAVA BEDJANIČA

 

za doktorsko disertacijo in magistrska dela s področij elektroenergetskih sistemov, naprav, avtomatizacije v elektroenergetiki, vodenja sistemov in stikalne tehnike.

 

 

Nagrade se podeljujejo doktorjem in magistrom elektrotehniških fakultet na območju Slovenije, ki so ali bodo svoja dela zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2018 do 1. oktobra 2019.

 

Izbrane in podeljene bodo nagrade (bruto zneski):

 • ena nagrada za doktorsko disertacijo v višini 1000 €,
 • do dve nagradi za delo za pridobitev naslova magistra v višini 500 €.

 

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča bo sprejemala predloge za podelitev nagrad v letu 2019 do vključno 30. oktobra 2019.

Predloge za razpisane nagrade posredujejo fakultete, in sicer le za tiste kandidate, ki so svoje delo zagovarjali v obdobju skladno z razpisom.

Predlog mora vsebovati:

 • točen naslov kandidata
 • njegov elektronski naslov
 • ime in priimek mentorja in somentorja
 • uvrstitev predloga v eno izmed skupin za nagrade
 • spletno mesto, kjer je delo objavljeno (le v primeru, da je delo javno objavljeno)

Predlogu mora biti priloženo:

 • doktorska disertacija ali magistrsko delo (v fizični in elektronski obliki)
 • kratek povzetek dela

Nagrajenih del komisija ne vrača. Vrnejo se samo nenagrajena dela, po slovesni podelitvi nagrad, predlagatelju-pristojni fakulteti.

Nagrade bodo podeljene v decembru 2019. Gostitelj slovesne podelitve bo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.

 

Predloge pošljite na naslov:

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Tehnološki park 20

1000 Ljubljana

 

 

 

 

O PROFESORJU BEDJANIČU IN NAGRADAH

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije se podeljujejo od leta 1970 dalje. V oseminštiridesetih letih podeljevanja je Nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre, ljubljanske in mariborske univerze ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED. V letu 2009 je sponzorstvo Nagrade prevzelo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED in v sodelovanju z obema slovenskima elektrotehniškima fakultetama ohranilo njeno kontinuiteto.

Med tehniškimi strokovnjaki uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču-ustanovitelju in direktorju prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani. Prof. Bedjanič je l. 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil nato l. 1940 imenovan za docenta na ljubljanski Univerzi. Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je že l. 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije: med drugim tudi Iskre v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov je osebno sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov-TELA v Ljubljani. Od ustanovitve 29. junija 1949 jo je vodil kot poslovni in strokovni direktor celo desetletje do njegove prezgodnje smrti, ki ga je doletela na službeni poti. Kot zaslužnemu Slovencu in uglednemu strokovnjaku, mu je bil ob 29. podelitvi nagrade in 40-letnici njegove smrti, 15. decembra 1999 odkrit doprsni kip v parku Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Z namenom, da se ohranja lik univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika in hkrati tudi vzpodbuja diplomante, magistrante in doktorante v uporabno usmerjene raziskave s področja avtomatizacije, je Iskra na predlog pobudnika memoriala in enega prvih Bedjaničevih sodelavcev, prof. dr. Antona Ogorelca, leta 1970 osnovala Nagrado in sklad. Njene identitete pa niso razvijali samo ustanovitelji, temveč tudi nagrajenci s svojimi deli in rezultati. Komisija, ki ji je v obdobju delovanja vse do l. 2012 predsedoval zaslužni profesor dr. Anton Ogorelec, je vsa obdobja ohranjala zahtevne in selektivne kriterije s ciljem, da vsa nagrajena dela poleg visoke raziskovalno strokovne relevantnosti, izkazujejo tudi dosledno naravnanost v gospodarsko uporabnost rezultatov. Z letom 2013 je vodenje komisije prevzel dr. Zvonko Toroš. Vključno z letom 2018 je bilo podeljenih 294 nagrad-od tega 166 nagrajencem iz ljubljanske, 64 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za: 56 doktoratov znanosti, 90 magistrskih del (znanstveni magisterij), 9 magistrskih del po bolonjskem programu in 139 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

 

 

 

 

 

Energetika in regulativa ’19

Kot moralni partner dogodka vas vabimo k udeležbi na dogodku Energetika in regulativa ’19, ki bo 30. januarja v Kristalni palači.

Organizator dogodka podjetje Prosperia d.o.o. pripravlja aktualne vsebine:

 • TRG PROŽNOSTI IN ODJEMALEC PRIHODNOSTI
 • ENERGETIKA PRIHODNOSTI IN REGULATIVA
 • NOVOSTI ENERGETSKE REGULATIVE IN OMREŽIJ V SLOVENIJI

Prijava na dogodek je mogoča preko prijavnice TUKAJ.

Več o dogodku izveste na spletni strani dogodka.  

PRIJAVITE SVOJ REFERAT ZA 48. ZASEDANJE CIGRE V PARIZU

Mednarodni CIGRE je objavil vabilo za sinopsise 48. zasedanja CIGRE v Parizu, ki bo od 23. do 28. avgusta 2020, v Palais des Congrès de Paris, ki se nahaja nasproti vhoda v znameniti Bolonjski gozd ali pri Porte Maillot.

Po standardizirani metodologiji bo izbranih okrog 600 referatov. Ti se izbirajo na osnovi predloženih kratkih vsebin (sinopsisa) po prednostnih temah in kriterijih v naslednjih treh kategorijah:

 1. Nacionalna kvota – okrog 360 referatov (maksimalno 60 % od vseh referatov)
 2. Mednarodna kvota – okrog 140 referatov
 3. Dodatna kvota 16 predsednikov študijskih komitejev – okrog 100 referatov

 

Rok za oddajo predloga kratke vsebine (sinopsisa po vzorcu s spletne strani pariške CIGRE) referata v Nacionalni komite CIGRE, Tehnološki park 20, Ljubljana:  28 . junij 2019. Poslati po e-pošti na info@cigre-cired.si.

 

Pri oddaji uporabite to predlogo: 2020 Synopses Sample page.

 

Rok za oddajo sinopsisov v Centralni urad Cigre, v Pariz, je 28. junij 2019.

Rok za obvestilo avtorjem o sprejetju referata je 15. oktober 2019.

Rok za oddajo končnega referata v Centralni urad Cigre v Pariz je 14. februar 2020.

Podrobne informacije dobite v priponki TUKAJ ali na spletni strani dogodka.

K sodelovanju vabimo start-up podjetja s področja elektroenergetike

Mednarodna organizacija distributerjev električne energije CIRED naslednje leto organizira 25. mednarodno konferenco CIRED 2019 v Madridu. Za nadaljevanje nenehnega razvoja in praznovanja organizacije ob 25. letnici konferenc CIRED, bo uvedla več novosti. Ena od njih je paviljon, posvečen novim start-up družbam, v začetni fazi (pet let). Ta podjetja bodo imela priložnost predstaviti svoje izkušnje in izdelke. Poleg tega bodo podeljeni dve nagradi najboljšima novoustanovljenima podjetjema iz področja delovanja CIRED. Dodatne informacije so na voljo na http://www.cired2019.org/page/start-up.

Vabimo vas, da se zainteresirani povežete z nami do 7. januarja 2019.