Na tem mestu boste našli vse pomembnejše informacije o mednarodnih organizacijah CIGRE in CIRED, kot tudi o delovanju Slovenskega združenja CIGRE-CIRED.

 

KODEKS ETIKE

Člani Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE (Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme) in CIRED (Mednarodne konference distributerjev električne energije) se zavedamo pomembnosti električne energije v vsakodnevnem življenju in njenem vplivu na kakovost življenja v sodobni družbi, zato sprejemamo osebno odgovornost za svojo stroko in družbo, ki jo oskrbujemo z električno energijo, ter se po etičnih in profesionalnih načelih obvezujemo, da:

1. bomo odgovorno sprejemali strokovne odločitve v prid varnosti, zdravju in blaginji ljudi ter zavračali  vse odločitve, ki bi lahko škodovale  ali spravljale v nevarnost  ljudi ali okolje;

2. se bomo izogibali konfliktom interesov;

3. bomo pošteni in realni v navajanju strokovnih trditev ali ocen, ki temeljijo na razpoložljivih podatkih;

4. bomo zavrnili kakršno koli podkupovanje;

5. bomo izpopolnjevali razumevanje tehnologije, njeno uporabo in potencialne posledice njene uporabe;

6. bomo stalno vzdrževali in izboljševali svoje tehnično znanje in se lotevali tehnoloških nalog le v primeru, če bomo imeli za to potrebne izkušnje in izobrazbo;

7. bomo sprejemali in/ali izražali konstruktivno kritiko tehničnega dela, priznali in popravili napake ter ustrezno zaupali v prispevke drugih;

8. bomo pravično ravnali z vsemi osebami, ne glede na versko pripadnost, spol, starost, ali nacionalno pripadnost;

9. se bomo izogibali obrekovanju drugih, njihove lastnine, ugleda ali zaposlitve;

10. bomo kolegom in sodelavcem pomagali pri njihovem profesionalnem razvoju in jih spodbujali pri sledenju temu kodeksu etike.

Datum:  29. marec 2013

Po sklepu Predsedstva Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED na seji, dne 29. marca 2013, se vsi člani obvezujejo k spoštovanju KODEKSA ETIKE in se v primeru kršitve obravnavajo na Častnem razsodišču Združenja na predlog kateregakoli člana. Temu bo lahko sledila izključitev po postopkih, predvidenih v Statutu Združenja.