Članstvo v mednarodnem združenju CIGRÉ Pariz

Članstvo CIGRÉ Pariz prihaja iz 89 držav. V 58 državah pa je CIGRÉ organiziran kot Nacionalni komite, ki deluje po pravilih mednarodnega združenja s sedežem v Parizu. CIGRÉ v Parizu ima štiri kategorije članov:

 • Individualni člani (za leto 2018 znaša letna članarina 80 EUR)
 • Individualni člani 2 (mladi do 35 leta starosti [1]; članarina znaša 40 EUR)
 • Kolektivni člani (so podjetja; v letu 2018 znaša letna članarina 538 EUR)
 • Kolektivni člani 2 (so univerze in izobraževalne ustanove; članarina znaša 269 EUR)

Od leta 2013 dalje se upošteva enakovredno članstvo v nacionalnem odboru v skladu z naslednjo oceno:

Individualni člani Nacionalnih komitejev prejmejo 1 ekvivalentno točko, individualni člani 2 prejmejo 0,5 ekvivalentne točke, kolektivni člani prejmejo 6 ekvivalentnih točk in kolektivni člani 2 prejmejo 3 ekvivalentne točke. Vsota ekvivalentnih točk razvršča posamezne države v kategorije za glasovalne pravice, pravice do števila nacionalnih kvot za referate in pravice do sodelovanja v vodilnih strukturah Združenja CIGRE Paris.

Države z vsoto manjšo od 40 točk nimajo glasovalnih pravic in nimajo člana v upravnem odboru. V letu 2018 je imela Slovenija 51 posameznih članov in 8 kolektivnih članov. Na podlagi tega je slovenski NC CIGRÉ upravičen do dveh nacionalnih referatov na sejah CIGRÉ v Parizu.

Seznam članov mednarodne CIGRÉ iz Slovenije v letu 2017

PREDNOSTI ČLANSTVA V CIGRE PARIS

Individualni član CIGRE Paris je upravičen do sledečih ugodnosti:

 • Brezplačna članarina na strokovno revijo ELECTRA, izzide 6-krat na leto,
 • Brezplačen dostop do več kot 7000 dokumentov pariške CIGRÉ, ki so rezultat dela strokovnih skupin, posebnih poročil, člankov iz Electre, člankov iz Simpozijev …
 • Dostop do teh dokumentov je možen preko spletne strani www.e-cigre.org z uveljavitvijo registrske številke člana,
 • 20-25% popust pri kotizacijah na bienalnih zasedanjih CIGRÉ, simpozijih in drugih CIGRÉ srečanjih,
 • Sodelovanje v strokovnih študijskih komitejih (poleg članstva je pogoj, da ste izbrani s strani nacionalnega komiteja in imate kakovostne reference iz preteklega dela).

Članstvo v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED

Skladno s statutom organizacije so člani združenja lahko:

 • Redni člani
 • Zaslužni člani 
 • Častni člani

Redni člani so vsi, ki skladno s statutom izpolnjujejo pogoje. Vsi člani ob koncu leta dobijo določeno število točk, glede na leta članskega staža in aktivnosti na nacionalnih in mednarodnih CIGRÉ-CIRED konferencah. Letna članarina (za leto 2018) znaša 14 Evrov. Upokojeni člani pa imajo 50% popust.

Zaslužni član postane član, ki doseže 36 točk;

Častni član postane član, ki je dolga leta aktiven in je opravljal vodilne funkcije v Slovenskem združenju CIGRÉ-CIRED. Častni član je izjemoma tudi nečlan, ki je s svojim delom veliko prispeval v prid ciljem delovanja Slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ in CIRED.

Seznam individualnih članov v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v letu 2017

Seznam kolektivnih članov v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v letu 2017

[1] Mladi strokovnjaki do 35 leta starosti imajo 50% popust za prve dve leti članstva. Za študente, ki študirajo magistrski ali doktorski študij s potrdilom fakultete ni omejitev v letih za koriščenje popusta.

Seznam mladih inženirjev in študentov do 33. leta starosti

PREDNOSTI ČLANSTVA V SLOVENSKEM ZDRUŽENJU ELEKTROENERGETIKOV CIGRE-CIRED

Posamezni član slovenskega Združenja CIGRÉ-CIRED je upravičen do sledečih ugodnosti:

 • Naročnina na revijo Sporočila, izide predvidoma 2-krat na leto
 • Letni tematski koledar (teme koledarjev poudarjajo zgodovino in razvoj elektroenergetike na Slovenskem)
 • Popusti pri kotizacijah za nacionalne konference CIGRÉ-CIRED ali določene delavnice (popust se obračuna šele drugo leto vpisa med člane Združenja)
 • Dostop do referatov, ki so bili objavljeni na slovenskih konferencah
 • Občasno, tudi do drugih izrednih publikacij, ki jih izda Združenje CIGRE-CIRED
 • Član vsako leto pridobi določene točke in možnost napredovanja v zaslužnega člana

S podporo strokovni nevladni organizaciji se povečuje ugled poklica in znanje naših strokovnjakov.

 

Vabimo vas, da postanete član našega Združenja CIGRE-CIRED. Več informacij najdete na sledeči povezavi.