Članstvo v mednarodnem združenju CIGRÉ Pariz

Članstvo CIGRÉ Pariz prihaja iz 89 držav. V 58 državah pa je CIGRÉ organiziran kot Nacionalni komite, ki deluje po pravilih mednarodnega združenja s sedežem v Parizu. CIGRÉ v Parizu ima štiri kategorije članov:

 • Individualni člani (za leto 2018 znaša letna članarina 80 EUR)
 • Individualni člani 2 (mladi do 35 leta starosti [1]; članarina znaša 40 EUR)
 • Kolektivni člani (so podjetja; v letu 2018 znaša letna članarina 538 EUR)
 • Kolektivni člani 2 (so univerze in izobraževalne ustanove; članarina znaša 269 EUR)

Od leta 2013 se upošteva ekvivalentno članstvo nacionalnega komiteja po naslednjem vrednotenju:

Za individualno članstvo nacionalni komite dobi 1 točko in za kolektivno 6 točk. Pri individualnem članu 2 (mladi) se upošteva 0,5 ekvivalentnih točk. Pri kolektivnem članu 2 pa se upošteva 3 ekvivalentne točke. Seštevek ekvivalentnih točk razvršča posamezne države v kategorije pravic do glasovanja, pravic do števila nacionalnih kvot za referate in pravic do udeležbe v vodstvenih strukturah.

Države s seštevkom manjšim od 40 nimajo pravice glasovanja in tudi nimajo člana v Administrativnem odboru. V letu 2016 je imela Slovenija 51 individualnih članov in 8 kolektivnih članov.

Na podlagi tega ima slovenski NC CIGRÉ pravico do dveh nacionalnih referatov na zasedanjih CIGRÉ v Parizu.

Seznam članov mednarodne CIGRÉ iz Slovenije v letu 2017

Bonitete članov pariške CIGRÉ

Individualni član pariške CIGRÉ ima naslednje bonitete iz članstva:

 • Strokovna revija ELECTRA, 6 krat na leto,
 • Brezplačen dostop do več kot 7000 dokumentov pariške CIGRÉ, ki so rezultat dela ekspertnih skupin, posebnih poročil, člankov iz Electre, člankov iz Simpozijev,…
 • Dostop do teh dokumentov je možen preko spletne strani www.e-cigre.org z uveljavitvijo registrske številke člana,
 • Popust 20-25% pri kotizacijah na bienalnih Zasedanjih CIGRÉ, simpozijih in drugih CIGRÉ srečanjih,
 • Sodelovanje v zelo kakovostnih študijskih komitejih (poleg članstva je pogoj, da ste izbrani s strani nacionalnega komiteja in tudi kakovostnih referenc iz preteklega dela).

Članstvo v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED

Skladno s statutom organizacije so člani združenja lahko:

 • Redni člani
 • Zaslužni člani 
 • Častni člani

Redni člani so vsi, ki skladno s statutom izpolnjujejo pogoje. Vsi člani ob koncu leta dobijo določeno število točk, glede na leta članskega staža in aktivnosti na nacionalnih in mednarodnih CIGRÉ-CIRED konferencah. Letna članarina (za leto 2015) znaša 14 Evrov. Upokojeni člani pa imajo 50% popust.

Zaslužni član postane član, ki doseže 36 točk;

Častni član postane član, ki je dolga leta aktiven in je opravljal vodilne funkcije v Slovenskem združenju CIGRÉ-CIRED. Častni član je izjemoma tudi nečlan, ki je s svojim delom veliko prispeval v prid ciljem delovanja Slovenskega nacionalnega komiteja CIGRÉ in CIRED.

Seznam individualnih članov v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v letu 2017

Seznam kolektivnih članov v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED v letu 2017

[1] Mladi strokovnjaki do 35 leta starosti imajo 50% popust za prve dve leti članstva. Za študente, ki študirajo magistrski ali doktorski študij s potrdilom fakultete ni omejitev v letih za koriščenje popusta.

Seznam mladih inženirjev in študentov do 33. leta starosti

Bonitete članov Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED

Član slovenskega Združenja CIGRÉ-CIRED ima naslednje bonitete iz članstva:

 • Letno vsaj dvakrat dobi informativno revijo Sporočila,
 • Vsakoletni tematski koledar,
 • Popust 20-25% pri kotizacijah za nacionalne konference CIGRÉ-CIRED ali pri delavnicah,
 • Od februarja 2013 lahko člani dostopajo preko svoje članske številke do vseh referatov, ki so bili objavljeni na slovenskih konferencah,
 • Občasno člani dobijo tudi druge publikacije, ki jih Združenje objavlja,
 • S članstvom pridobi vsako leto določene točke in možnost napredovanja v zaslužnega člana.

S podpiranjem stanovske strokovne nevladne organizacije se bo dvigoval tudi ugled stroke in znanja naših strokovnjakov.