POSTANITE ČLAN

Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Letna članarina za Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED za leto 2023:

 • Individualna članarina (za posameznike):
  • redna: 25,00 €
  • za upokojene člane: 10,00 €
  • študenti: brezplačno
  • mladi inženirji do 33. leta starosti prvi dve leti: 10,00 €, nato velja redna članska cena20,00 €
 • Kolektivna članarina (za podjetja, univerze in izobraževalne ustanove):
  • za podjetja do 20 zaposlenih: 500,00 €
  • za podjetja nad 20 zaposlenih: 750,00 €

* Mladi strokovnjaki do 33. leta starosti imajo 50% popust za prvi dve leti članstva. Za študente, ki študirajo dodiplomski, magistrski ali doktorski študij s potrdilom fakultete ni omejitev v letih za koriščenje popusta.

Mednarodnega združenja CIGRE

Letna članarina za mednarodno združenje CIGRE za leto 2023:

 • Individualna članarina (za posameznike):
  • Individualni člani I: 94,00 €
  • Individualni člani II (mladi do 35. leta starosti): 47,00 €

Kolektivna članarina (za podjetja):

  • Kolektivni člani I (podjetja): 1000€
  • Kolektivni člani II (univerze in izobraževalne ustanove): 310,00 €

PRISTOPNE IZJAVE 2023

Vabimo vas, da postanete član slovenskega Združenja CIGRE-CIRED ali mednarodnega Združenja CIGRE! Član postanete, ko izpolnite in pošljete pristopno izjavo ter plačate letno članarino.

PRISTOPNA IZJAVA ZA INDIVIDUALNE ČLANE CIGRE-CIRED SLOVENIJA 2023

PRISTOPNA IZJAVA ZA KOLEKTIVNE ČLANE CIGRE-CIRED SLOVENIJA 2023

PRISTOPNA_IZJAVA_ZA ČLANSTVO V MEDNARODNEM ZDRUŽENJU CIGRE_PARIZ_2023

PRISTOPNA IZJAVA ZA ŠTUDENTE IN MLADE INŽENIRJE V SLOVENSKO ZDRUŽENJE CIGRE-CIRED

Članarino lahko uredite s plačilom na TRR Združenja CIGRE-CIRED. Račun za članarino vam naknadno pošljemo po pošti. Podatki za plačilo članarine:

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana

Davčna številka: SI83061991
IBAN: SI56 020100015857817 pri NLB
SWIFT: LJBASI2X
Namen: plačilo članarine 2023
Referenca: 00 (+datum plačila)
Koda namena plačila: ADMG

 


Preberite si prednosti članstva


 

Tipi članstev

Skladno s statutom združenja CIGRE-CIRED so člani združenja lahko:

 • Redni člani
 • Zaslužni člani 
 • Častni člani

Redni člani so vsi, ki skladno s statutom izpolnjujejo pogoje. Vsi člani ob koncu leta dobijo določeno število točk, glede na leta članskega staža in aktivnosti na nacionalnih in mednarodnih CIGRE-CIRED konferencah.

Zaslužni član postane član, ki doseže 36 točk;

Častni član postane član, ki je dolga leta aktiven in je opravljal vodilne funkcije v Slovenskem združenju CIGRE-CIRED. Častni član je izjemoma lahko tudi nečlan, ki je s svojim delom veliko prispeval v prid delovanja Slovenskem združenju CIGRE-CIRED.

SEZNAM INDIVIDUALNIH ČLANOV V SLOVENSKEM ZDRUŽENJU ELEKTROENERGETIKOV CIGRE-CIRED 2020

SEZNAM KOLEKTIVNIH ČLANOV V SLOVENSKEM ZDRUŽENJU ELEKTROENERGETIKOV CIGRE-CIRED 2022

SEKCIJA MLADIH INŽENIRJEV IN ŠTUDENTOV DO 33 LET 2020

 

Pojasnilo o ekvivalentnih točkah

Od leta 2013 dalje se v mednarodnem združenju CIGRE upošteva enakovredno članstvo v namene glasovalnih pravic, pravice do števila nacionalnih kvot za referate, ki so predstavljeni na mednarodni konferenci CIGRE Session Pariz in pravice do sodelovanja v vodilnih strukturah Združenja CIGRE Pariz. Vsak slovenski član v mednarodnem združenju CIGRE za slovenski nacionalni komite prispeva določeno število ekvivalentnih točk. Člani prispevajo sledeče število ekvivalentnih točk:

 • Individualni člani I prispevajo 1 ekvivalentno točko
 • Individualni člani II prispevajo 0,5 ekvivalentne točke
 • Kolektivni člani I prispevajo 6 ekvivalentnih točk
 • Kolektivni člani II prispevajo 3 ekvivalentne točke.

Nacionalni komiteji z vsoto manjšo od 40 točk nimajo glasovnih pravic in nimajo članov v upravnem odboru. V letu 2022 je imela Slovenija 107 ekvivalentnih članov. Na podlagi tega je slovenski nacionalni komite CIGRE lahko na mednarodno konferenco CIGRE Session Pariz 2022 poslal 2 referata, ki sta bila predstavljena v mednarodnem okolju pred svetovnimi strokovnjaki v elektroenergetiki.

Seznam članov mednarodnega združenja CIGRE PARIZ iz Slovenije 2022