CIRED je kratica za Mednarodni kongres za distribucijske elektroenergetske sisteme

CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution) je mednarodni forum profesionalnih distributerjev električne energije. Vsaki dve leti sklicuje mednarodne konference. Ustanovitelj CIRED-a je združenje diplomiranih inženirjev Elektroinštituta Montefiore z Univerze v Lèige-u in britansko združenje elektroinženirjev (prej IEE in sedaj IET).

Prva konferenca je bila leta 1971, z udeležbo iz 29 držav. Slovenija, ki jo predstavlja Slovensko združenje elektroenergetikov je postala pridruženi član tega uglednega mednarodnega združenja distributerjev od leta 1999.

Tehnični program se izvaja v naslednjih študijskih komitejih:

ŠK 1:       Omrežne komponente distribucijskih omrežij
ŠK 2:       Kakovost električne energije in EMC
ŠK 3:       Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij
ŠK 4:       Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo
ŠK 5:       Načrtovanje distribucijskega omrežja
ŠK 6:       Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja

Po enakem vzorcu se izvaja tudi slovenska sekcija CIRED.