GLOBALNI PROGRAM DOGODKOV V ŽIVO IN NA SPLETU

CIGRE-jev edinstvani program znanja zaživi skozi niz svetovno znanih dogodkov, konferenc in srečanj tako v živo, kot tudi preko spleta. Mednarodno sodelovanje olajša prosti pretok znanja znotraj CIGRE skupnosti. Za boljšo predstavo si oglejte spodnji video.

CIGRE SESSION PARIS – GLOBALNI DOGODEK ZA STROKOVNJAKE

Vsako sodo leto se strokovnjaki iz celega sveta srečajo v Parizu, Franciji na enem izmed največjih dogodkov v elektroenergetiki – CIGRE Session Paris. Dogodek privabi strokovnjake iz celotne CIGRE skupnosti in predstavlja vrhunec znanja pridobljenega v preteklih dveh letih. CIGRE Session Paris je edinstven dogodek, saj avtorji predstavijo svoje delo skozi skupinsko konstruktivno debato in ne samo s standardnimi predstavitvami člankov.

CIGRE Session Paris v številkah

  • 3200+ delegatov
  • 5000 udeležencev iz industrije
  • 90+ držav
  • Tehnična razstava globalnih podjetij
  • 160+ delovnih sestankov
  • 30+ sej študijskih komitejev

CIGER Paris Session ima edinstveno vlogo v CIGRE-jevem programu znanja,

OSTALI CIGRE DOGODKI

Simpoziji

Na liha leta CIGRE organizira dva mednarodna simpozija v različnih državah, kjer je CIGRE prisoten. Simpoziji so koordinirani s strani CIGRE centralne pisarne (Pariz, Francija), ki preuči dela mednarodnih strokovnjakov. Simpoziji so organizirani s poudarkom na določenih strokovnih temah v sodelovanju z 4 do 6 študijskimi komiteji.

Članki oddani na simpozije so vnaprej recenzirani s strani mednarodno priznanih strokovnjakov v študijskih komitejih. Po predstavitvah člankov so vedno organizirane zaključne diskusije, ki podajajo strokovne zaključke. Za razliko od CIGRE Session Paris Simpoziji so simpoziji organizirani bolj v smislu konferenc s strani elektroenergetske industrije, kjer avtorji predstavijo svoje delo delegatom v 15-20 minutnih predstavitvah.

Simpoziji so tipično dvo dnevni dogodki, kjer se sreča približno 500 do 800 delegatov.

Kolokviji

Kolokviji so enodnevni dogodki organizirani s strani enega študijskega komiteja in nacionalnega komiteja, ki gosti kolokvij. Ti dogodki so osredotočeni na točno specifične teme, obišče pa jih približno 100 do 150 delegatov. Čeprav so kolokviji bolj fokusirani na ozke tematike se predstavljeni članki prav tako recenzirajo s strani mednarodno priznanih strokovnjakov v študijskih komitejih.

Načeloma CIGRE letno organizira 16 kolokvijev (enega za vsak študijski komite), vendar se dva ali trije študijski komiteji občasno odločijo organizirati skupni kolokvij, kjer imajo poleg predstavitev referatov potekajo tudi skupni delovni sestanki.

MAKRO-REGIJE IN NACIONALNI DOGODKI

Makro-regijske skupine in nacionalni komiteji prav tako organizirajo strokovne dogodke. Ti zajemajo konference, posvete in delavnice v posameznih državah. Za razliko od CIGRE Session Paris so ti lokalni dogodki fokusirani bolj na lokalno ali regijsko problematiko. Kljub temu so članki oddani na te dogodke še zmeraj strokovno recenzirani s strani lokalnih strokovnjakov.

Za več informacij o CIGRE Session Paris in ostalih dogodkih si prenesite spodnjo brošuro.