VIRI AVTENTIČNIH IN OBJEKTIVNIH INFORMACIJ S STROKOVNO PODLAGO IN REFERENCAMI

CIGRE-jev program znanja je najobširnejši vir informacij in tehničnih dokumentov s področja elektroenergetike. Na tisoče tehničnih publikacij, ki so bile objavljene v CIGRE-jevem programu znanja je prispevalo h razvoju in oblikovalo sodobne prakse v današnjih elektroenergetskih sistemih. CIGRE-jevi viri informacij so objektivni, strogo preverjeni in bazirani na praktičnih izkušnjah strokovnjakov.

PRIMARNE TEHNIČNE PUBLIKACIJE

Tehnične brošure: So rezultati CIGER-jevih 16 študijskih komitejev in njihovih 250+ delovnih skupin. Tehnične brošure so celovite strokovne publikacije, ki obdelujejo problematiko določenega elektroenergetskega področja, nakazujejo preizkušene rešitve in opisujejo prakse izvedene po svetu. Trenutno CIGRE-jev program znanja obsega preko 700 publikacij, vsako leto pa se doda cca. 40 novih. Vsaka publikacija je pred izdajo strogo pregledana in recenzirana, da se bralcem zagotovijo objektivne in avtentične informacije.

Zelene knjige (t. i. Green Books): Zelene knjige so CIGRE-jeve ključne publikacije, ki povzemajo več isto tematskih tehničnih brošur v eno celovito publikacijo.

Konferenčni članki, predavanja in seminarji: So publikacije predstavljena na konferencah, delavnicah in posvetih, vključno z publikacijami predstavljenimi na/v:

  • CIGRE Session Paris
  • CIGRE delovnih skupinah
  • CIGRE simpozijih
  • CIGRE kolokvijih

Referenčni članki: So publikacije, ki obravnavajo trenutno zanimive tematike, za katere se zanimajo številni elektroenergetski strokovnjaki. Te publikacije predstavljajo referenčne raziskave in prakse določenega področja.

Revije: CIGRE redno izdaja dve reviji:

  • ELECTRA: Je dvomesečna revija z aktivnostmi v CIGRE skupnosti.
  • CIGRE Science & Engineering (CSE): Je revija z izbranimi najboljšimi CIGRE članki. Revija izzide 3x letno.

Vse publikacije so dostopne članom na portalu: e-cigre

CIGRE publikacije bazirajo na praktičnih izkušnjah in analizah na podlagi realnih podatkov.

PUBLIKACIJE V ŠTEVILKAH

  • 14000 objavljenih tehničnih dokumentov in publikacij
  • nekaj 1000 vsakomesečnih prenosov vsebine iz portala e-cigre
  • nekaj 100 vsakoletnih novih tehničnih publikacij