GLOBALNO PRIZNAN PROGRAM ZNANJA ZA ELEKTROENERGETSKE SISTEME

CIGRE razpolaga z enim izmed najboljših globalnih programov znanja o elektroenergetskih sistemih. Temelj učinkovitega programa znanja je njegova edinstvena struktura strokovnih skupin in širok nabor domen, ki jih program pokriva. Za več informacij si oglejte spodnji video.

STRATEŠKI ODZIV NA IZZIVE

CIGRE-jev program znanja vodijo strateške teme definirane s strani strokovnjakov globalnega združenja CIGRE. Te teme so osnovane na podlagi ključnih problematik, ki vplivajo na elektroenergetski sektor in se posodabljajo skupaj s trendi elektroenergetike.

MEDNARODNA STRUKTURA ZDRUŽENJA CIGRE

Mednarodno združenje CIGRE ima več organov skupnosti, ki so povezani v urejeno strukturo. Organi združenja zagotavljajo, da redno delo znotraj globalne CIGRE skupnosti poteka nemoteno in na najvišjem možnem nivoju kvalitete.

Organi upravljanja mednarodnega CIGRE so:

  • Zbor članov: je sestavljen iz individualnih in kolektivnih članov, ter članov administrativnega sveta
  • Administrativni svet: člani so vsi predsedniki nacionalnih komitejev, predsednik, generalni sekretar in zakladnik
  • Izvršilni odbor: predstavniki držav z največjim članstvom – po ključu, predsednik, predsednik TK in generalni sekretar
  • Tehnični komite: predstavlja najvišji strokovni organ organizacije. Sestavljajo ga predsedniki študijskih komitejev in dva predstavnika Administrativnega sveta
  • Centralni urad: je sestavljen iz osebja, ki skrbi za redno poslovanje, vključno z predsednikom in generalnim sekretarjem ter administrativnimi delavci.
  • Regijska združenja: sestavljajo skupine strokovnjakov in nacionalni komiteji, ki prihajajo iz iste geografske regije v svetu in se srečujejo s podobnimi izzivi v elektroenergetiki. Namen regijskih združenj je povezovanje in medsebojno sodelovanje regijskih strokovnjakov.

16 STROKOVNIH DOMEN

Strateške teme so porazdeljene v 16 strokovnih domen ali t. i. študijskih komitejev elektroenergetike. Vsako domeno raziskuje in spremlja študijski komite. Študijski komiteji so grupirani v 4 ključne skupine: opremo, tehnologije, sisteme ter materiale in IT. Spodnja slika kaže strukturo študijskih komitejev v mednarodnem združenju CIGRE.

 

 

Tehnični komite CIGRE v Slovenskem združenju elektroenergetikov ima precej podobno, a malo drugačno strukturo. Zaradi močnega razvoja distribucijskih sistemov v Sloveniji, njihovo delovanje in inžinirske izkušnje opisujejo študijski komiteji v slovenskem tehničnem komiteju CIRED. Zaradi tega, slovenski komite CIGRE ne vsebuje ŠK C6. Po drugi strani je v zadnjih letih na slovenskem elektroenergetskem področju močno povečan razvoj pametnih omrežij, zato slovenski komite CIGRE vsebuje dodaten študijski komite, ki podrobneje obravnava to tematiko ŠK D3. Spodnja slika kaže strukturo študijskih komitejev v slovenskem tehničnem komiteju CIGRE.

DELOVNE SKUPINE IN REZULTATI

V osrčju programa CIGRE je skupnost strokovnjakov in več kot 60 nacionalnih komitejev širom sveta. Ti komiteji spremljajo in spodbujajo lokalne strokovnjake v vsaki državi, da sodelujejo v CIGRE-jevih 250+ delovnih skupinah. Vsaka delovna skupina ima cilj raziskovanja specifičnega področja dela poda okriljem enega ali več študijskih komitejev. Vsako leto se ustvari približno 40 novih delovnih skupin, ki aktivno iščejo nove izzive in priložnosti v elektroenergetskih sistemih. Kot rezultat delovne skupine izdajajo podrobne tehnične publikacije (t. i. tehnične brošure), ki so dostopne članom in vsebujejo znanja pridobljena iz prakse.

EDINSTVEN PRISTOP

CIGRE-jev globalno razpršen, a centralno koordiniran način pridobivanja znanja, podaja nove priložnosti in metode za potrebne spremembe v elektroenergetskih sistemih. Ob tem globalna skupnost skozi lokalno delovanje skrbi, da so strokovnjaki medseboj povezani v vsaki državi in rešujejo realne izzive v lokalni elektroenergetski problematiki.

Ta edinstvena globalno-lokalna povezava pomeni, da so rezultati CIGRE koristni tako lokalnim strokovnjakom, kot tudi tistim na globalni ravni.

CIGRE STRUKTURA

  • 4 ključna področja
  • 16 študijskih komitejev
  • 250+ mednarodnih delovnih skupin

Za več informacij o CIGRE-jevih mednarodnih študijskih komitejih, si prenesite spodnjo brošuro.