VEČ KOT LE DISTRIBUCIJSKI ELEKTROENERGETSKI SISTEMI

CIRED je mednarodno združenje strokovnjakov na področju distribucije električne energije. Vsako liho leto CIRED organizira mednarodne konference z namenom, da strokovnjaki medsebojno delijo znanje in izkušnje ter spoznavanjo ključne prakse, ki so pomembne za strokovno delo v distribucijskih elektroenergetskih sistemih.

Združenje CIRED je močno povezano z distribucijskimi operaterji, raziskovalnimi institucijami, proizvajalci opreme in organizacijami za standardizacijo na področju distribucijskih omrežij.

Namen CIRED-a je povezovati strokovnjake, inžinerje in ostale elektroenergetske partnerje za razvoj ter napredek elektrodistribucijskih sistemov širom sveta.

ZGODOVINA MEDNARODNEGA ZRUŽENJA CIRED

Ustanovitelj CIRED-a je združenje diplomiranih inženirjev Elektroinštituta Montefiore (AIM) z Univerze v Lèige-u in britansko združenje elektroinženirjev (prej IEE in sedaj IET).

Prva CIRED konferenca je bila leta 1971, z udeležbo iz 29 držav. Nadaljnje konference so potekale izmenično v Lèige-u v Belgiji in v Veliki Britaniji. Zaradi vse večjega mednarodnega interesa v CIRED aktivnosti so se organizatorji leta 1999 odločili, da bodo konferenco organizirali nekje drugje v Evropi. Tako je 15. mednarodna konferenca CIRED prvič bila izvedena na novi lokaciji v Nici, Francija. Od tedaj naprej je CIRED konferenca vsaki dve leti organizirana na drugi lokaciji v Evropi.

Od leta 2014 dalje je združenje evropskih distribucijskih operaterjev E.DSO pričelo tesno sodelovati z CIRED-om z namenom izobraževanja distribucijskih strokovnjakov skozi mednarodne konference in dogodke.

VLOGA SLOVENIJE

Takratno združenje Sloko CIGRE je postalo pridružena članica mednarodnega združenja CIRED leta 1999, takrat se je združenje preimenovalo v Sloko CIGRE-CIRED. Leta 2001 je bila na Bledu organizirana 5. konferenca slovenskih elektroenergetikov, ki je takrat prvič izvedla predstavitve strokovnih referatov v sklopu slovenske sekcije CIRED.

Danes je CIRED močno povezan s Slovenskim združenjem elektroenergetikov. Vsako liho leto se mednarodne konference CIRED udeleži mnogo slovenskih strokovnjakov, ki predstavljajo svoje delo vezano na distribucijske sisteme.

PRIDOBIVANJE POZNANSTEV NA MEDNARODNI RAVNI

Mednarodno združenje CIRED povezuje strokovnjake za distribucijske sisteme iz celotnega sveta. Znanje in izkušnje, ki so jih člani prispevali v obsežen repozitorij znanja z referati in predstavitvami so neprecenljive tako za operaterje distribucijskih sistemov, kot tudi za snovalce, raziskovalce in proizvajalce opreme. Z udeležbo na CIRED konferencah imajo posamezniki možnost stopiti v stik z avtorji mednarodno priznanih referatov in jih osebno povprašati o podrobnostih njihovega dela. To je ključnega pomena, saj se distribucijski sistemi po svetu močno razlikujejo in je v namen reševanja lokalne problematike po navadi potrebno stopiti v stik z izkušenimi strokovnjaki na globalni ravni, ki so podobne problematike uspešno rešili. Slovensko združenje elektroenergetikov svojim članom, ki so aktivni v CIRED komitejih pomaga pri povezovanju z mednarodnimi strokovnjaki z udeležbo članov na mednarodnih CIRED konferencah.