STRUKTURA MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA CIRED

Mednarodno združenje CIRED ima več ogranov skupnosti, ki so povezani v urejeno strukturo. Organi združenja zagotavljajo, da redno delo znotraj globalne CIRED skupnosti poteka na nemoteno in na najvišjem možnem nivoju kvalitete.

Organi mednarodnega CIRED so:

 • Glavni organi upravljanja združenja:
  • Upravni komite: ki skrbi za redno delovanje mednarodnega združenja CIRED
  • Izvršilni komite: pripravlja sestanke za upravni komite in izvršuje naloge, ki mu jih upravni komite zada
  • Tehnični komite: upravlja z tehničnimi aktivnostmi kot so organizacija konferenc, recenziranje referatov, itd.
 • Pomožni organi združenja:
  • Nacionalni komiteji: nudijo podporo lokalnim članom in povezujejo lokalni nivo z mednarodnim CIRED
  • Svetovalne skupine za študijske komiteje: svetujejo predsedujočim na študijskih komitejih pri doseganju tehničnih ciljev

 

Člani organov CIRED so izvoljeni vsako liho leto na rednih sestankih za obdobja dveh let. V splošnem obdobje aktivnosti posameznika ne sme presegati štirih let oz. dveh mandatov.

6 STROKOVNIH DOMEN

Strateške teme, ki raziskujejo ključna podorčja distribucijskih elektroenergetskih sistemov so porazdeljene v 6 strokovnih domen oz. študijskih komitejev:

 

Ti študijski komiteji se izvajajo tudi v slovenskem nacionalnem komiteju CIRED.

DELOVNE SKUPINE IN POVEZOVANJE S STROKOVNJAKI

Združenje CIRED se zavzema za raziskave in pridobivanje praktičnih izkušenj na ključnih področjih v posameznih distribucijskih domenah na globalni ravni. Gonilna sila rezultatov na teh področjih so CIRED mednarodne delovne skupine in združene delovne skupine, v katerih so eksperti združenja CIGRE in CIRED. S povezovanjem mednarodnih strokovnjakov, deljenjem praktičnih izkušenj in raziskovanjem tehnične problematike delovne skupine uspešno premagujejo izzive, ki se pojavljajo v distribucijskih elektroenergetskih sistemih. Seznam mednarodnih CIRED delovnih skupin najdete tukaj, seznam združenih CIGRE-CIRED delovnih skupin pa najdete tukaj.