Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED, je na zboru članov, 23. maja 2017
v Mariboru izvolilo novo vodstvo za štiriletni mandat (2017-2021) in dopolnilo statut Združenja.

STATUT ZDRUŽENJA

Predsedstvo – izvršni organ Združenja

Predsednik mag. Marko Hrast (ELES)
Podpredsednik za distribucijo Matjaž Osvald (Elektro Ljubljana)
Podpredsednik za prenos mag. Uroš Salobir (ELES)
Podpredsednik za proizvodnjo Andrej Tumpej (DEM)
Podpredsednik za trg in regulacijo Bojan Kuzmič (Agencija za energijo RS)
Podpredsednik za izobraževanje, industrijo in standarde Dr. Jože Pihler (Univerza v Mariboru, UM FERI)
Generalni sekretar Leon Maruša (EIMV)
Predsednik tehničnega komiteja CIGRÉ dr. Boris Žitnik (EIMV)
Predsednik tehničnega komiteja CIRED dr. Zvonko Toroš (Elektro Primorska)
Častni član 1 mag. Vekoslav Korošec (GZS)
Častni član 2 mag. Krešimir Bakič (ELES)
Častni član 3 Dr. Maks Babuder (EIMV)
Predstavnik Elektrotehniške Zveze Slovenije prof. dr. Ferdinand Gubina (predsednik EZS)
Predstavnik Nacionalnega komiteja WEC (World Energy Council) dr. Franc Žlahtič, predsednik NK WEC (Plinovodi)

 

Nadzorni odbor

Član Namestnik
Predsednik prof. dr. Miloš PANTOŠ (Univerza v Ljubljani, FE) dr. Drago PAPLER (Elektro Gorenjska)
Član mag. Rudi VONČINA (EIMV) mag. Andrej SOUVENT (EIMV)
Član Radko CARLI Jurij Bizjak, Energetika Ravne

 

Komisija za priznanja

Predsednik prof. dr. Igor PAPIČ (Univerza v Ljubljani)
Namestnik predsednika dr. Dejan PARAVAN, Nova Gorica
Član 1 Miran MARINŠEK, Ljubljana
Član 2 Miha ŽUMER, Kranj
Član 3 mag. Marko SENČAR, Novo mesto

 

Častno razsodišče

Predsednik prof. dr. Franc JAKL, Maribor
Član Ivan LEBAN
Član Metod BREŠAN, Nova Gorica
Član Peter FLAJŠER, Kranj
Član Marjan ŽUMER, Celje