Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED, je na zboru članov, 23. maja 2017
v Mariboru izvolilo novo vodstvo za štiriletni mandat (2017-2021) in dopolnilo statut Združenja.

STATUT ZDRUŽENJA

Predsedstvo – izvršni organ Združenja

Predsednik Marko Hrast (ELES)
Podpredsednik za distribucijo Matjaž Osvald (Elektro Ljubljana)
Podpredsednik za prenos Uroš Salobir (ELES)
Podpredsednik za proizvodnjo Andrej Tumpej (DEM)
Podpredsednik za trg in regulacijo Bojan Kuzmič (Agencija za energijo RS)
Podpredsednik za izobraževanje, industrijo in standarde Jože Pihler (Univerza v Mariboru, FERI)
Generalni sekretar Leon Maruša (EIMV)
Predsednik tehničnega komiteja CIGRE Boris Žitnik (EIMV)
Predsednik tehničnega komiteja CIRED Zvonko Toroš (Elektro Primorska)
Častni član 1 Vekoslav Korošec (GZS)
Častni član 2 Krešimir Bakič (ELES)
Častni član 3 Maks Babuder (EIMV)

Predstavniki sorodnih organizacij

Predstavnik Elektrotehniške Zveze Slovenije Ferdinand Gubina (predsednik EZS)
Predstavnik Nacionalnega komiteja WEC (World Energy Council) Franc Žlahtič, predsednik NK WEC (Plinovodi)
Predstavnik Eurelectric Djordje Žebeljan (HSE)

Nadzorni odbor

Član Namestnik
Predsednik Miloš Pantoš (Univerza v Ljubljani, FE) Drago Papler (Elektro Gorenjska)
Član Rudi Vončina (EIMV) Andrej Souvent (EIMV)
Član Radko Carli (Elektro Primorska) Jurij Bizjak (Energetika Ravne)

Odbor za priznanja

Predsednik Igor Papič (Univerza v Ljubljani)
Namestnik predsednika Dejan Paravan (GEN-I)
Član 1 Miran Marinšek (ELES)
Član 2 Miha Žumer (Elektro Gorenjska)
Član 3 Marko Senčar (Agencija za energijo RS)

Častno razsodišče

Predsednik Franc Jakl
Član Ivan Leban
Član Metod Brešan
Član Marjan Žumer