ČLANSTVO V MEDNARODNEM IN SLOVENSKEM ZDRUŽENJU

1. Članstvo v mednarodnem združenju CIGRE Paris

CIGRE Paris ima 89 držav članic. V 58 državah je CIGRE organiziran v Nacionalne komiteje, ki delujejo pod okriljem Mednarodnega združenja v Parizu. Članstvo v CIGRE Paris je razdeljeno v štiti kategorije:

 • Individualni člani (v letu 2018 je članarina 80 €)
 • Individualni člani 2 (osebe pod 35 let, v letu 2018 je članarina 40 €)
 • Kolektivni član (podjetje, v letu 2018 je članarina 538 €)
 • Kolektivni član 2 (univerze in izobraževalne ustanove, v letu 2018 je članarina 269 €)

Od leta 2013 dalje se upošteva enakovredno članstvo v nacionalnem odboru v skladu z naslednjo oceno:

Individualni člani Nacionalnih komitejev prejmejo 1 ekvivalentno točko, individualni člani 2 prejmejo 0,5 ekvivalentne točke, kolektivni člani prejmejo 6 ekvivalentnih točk in kolektivni člani 2 prejmejo 3 ekvivalentne točke. Vsota ekvivalentnih točk razvršča posamezne države v kategorije za glasovalne pravice, pravice do števila nacionalnih kvot za referate in pravice do sodelovanja v vodilnih strukturah Združenja CIGRE Paris.

Države z vsoto manjšo od 40 točk nimajo glasovalnih pravic in nimajo člana v upravnem odboru. V letu 2018 je imela Slovenija 51 posameznih članov in 8 kolektivnih članov. Na podlagi tega je slovenski NC CIGRÉ upravičen do dveh nacionalnih referatov na sejah CIGRÉ v Parizu.

 

PREDNOSTI ČLANSTVA V CIGRE PARIS

Posamezni član CIGRE Paris je upravičen do sledečih ugodnosti:

1. Naročnina na revijo Electra, izide 6-krat na leto
2. Brezplačen dostop do več kot 7.000 dokumentov CIGRÉ Paris, ki so rezultat dela strokovnih skupin, posebnih poročil, člankov iz Electra, prispevkov iz simpozijev …
3. Dostop do teh dokumentov je mogoč prek spletne strani www.e-cigre.org s člansko številko člana
4. Popust v višini 20-25% za udeležbe na sejah CIGRÉ, simpozijih in drugih sestankih CIGRÉ
5. Sodelovanje v visokokakovostnih študijskih odborih (poleg članstva je pogoj, da vas izbere Nacionalni odbor ter imate kakovostne reference iz preteklega dela)

 

2. Članstvo v Slovenskem združenju elektroenergetikov CIGRE-CIRED

 

V skladu s pravili organizacije so člani združenja lahko:
• Redni člani
• Zaslužni člani
• Častni člani

Redni član je vsakdo, ki izpolnjuje pogoje v skladu s statutom Združenja. Ob koncu leta vsi člani prejmejo določeno število točk, odvisno od trajanja članstva in aktivnosti na nacionalnih in mednarodnih konferencah CIGRÉ-CIRED.

Zaslužni član Združenja CIGRÉ-CIRED postane član, ki prejme vsaj 36 točk.

Častni član Združenja CIGRÉ-CIRED postane član, ki že vrsto let deluje in opravlja vodilne funkcije v Slovenskem društvu CIGRÉ-CIRED. Častni član je izjemoma tudi nečlan, katerega delo je veliko prispevalo k ciljem delovanja Slovenskega nacionalnega odbora CIGRÉ-CIRED.

POSTANI ČLAN

Članarina za Slovensko združenje CIGRE-CIRED za leto 2018:

 • Individualna članarina 14,00 € (za upokojene člane 7 €)
 • Kolektivna članarina za podjetja 500,00 € (do 20 zaposlenih) in 750 € (20 ali več zaposlenih)

Mladi strokovnjaki do 35 let imajo 50% popusta v prvih dveh letih članstva. Študenti, ki študirajo na doktorski stopnji, status potrdijo s potrdilom fakultete. V letih za uporabo popusta ni omejitev.

 

Ugodnosti za člane Združenja CIGRE-CIRED:

 • Brezplačni izvod revije SPOROČILA, ki izide 2-krat letno
 • Letni tematski koledar (teme koledarjev poudarjajo zgodovino in razvoj elektroenergetike na Slovenskem)
 • Popust na delavnicah in konferencah, ki jih organizira Združenje CIGRE-CIRED (popust se obračuna šele drugo leto vpisa med člane Združenja)
 • Dostop do referatov, ki so bili objavljeni na slovenskih konferencah
 • Občasno, tudi do drugih izrednih publikacij, ki jih izda Združenje CIGRE-CIRED
 • Vsako leto članstva se pretvori v točke, ki lahko člana promovirajo v zaslužnega člana

 

S podporo strokovni nevladni organizaciji se povečuje ugled poklica in znanje naših strokovnjakov.

 

Vabimo vas, da postanete član našega Združenja CIGRE-CIRED. Član postanete, ko izpolnete pristopno izjavi in plačate letno članarino.

PRISTOPNA IZJAVA ZA INDIVIDUALNE ČLANE

PRISTOPNA IZJAVA ZA KOLEKTIVNE ČLANE

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V MEDNARODNEM ZDRUŽENJU CIGRE PARIS

 

Članarino lahko uredite s plačilom na TRR Združenja CIGRE-CIRED. Račun za članarino vam pošljemo naknadno.

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana

Davčna številka: SI83061991
IBAN: SI56 020100015857817 pri NLB
SWIFT: LJBASI2X
Namen: plačilo članarine 2017
Referenca: 00 (+datum plačila)
Koda namena plačila: ADMG