PREJEMNIKI PRIZNANJ, PLAKET IN POHVAL CIGRE IN CIRED PO LETU 2000

A. Priznanja CIGRE – Pariz

Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme CIGRE podeljuje več vrst priznaj po nivojih:

1. The CIGRE Medal je najvišje priznanje te mednarodne organizacije, ki se je začelo podeljevati v letu 2008.

2. The CIGRE Honorable Member je priznanje za častno članstvo, ki se dodeljuje posameznikom bienalno za dolgoletne aktivnosti v CIGRE; običajno so prejemniki tega priznanja bivši predsedniki celotne organizacije ali predsedniki študijskih komitejev; priznanje predlaga vodstvo pariške CIGRE.

2018 – mag. Krešimir Bakič

3. The CIGRE Technical Committee Award je priznanje, ki se podeli članu posameznega študijskega komiteja za izjemno delo in prizadevanja na področju delovanja posameznega študijskega komiteja; podeljuje se bienalno na predlog Tehničnega komiteja pariške CIGRE (v letu 2004 je na predlog Tehničnega komiteja pariške CIGRE to priznanje dobil naš član KREŠIMIR BAKIČ za izjemno delo na področju Razvoja in ekonomije elektroenergetskih sistemov (SC C1).

4. The CIGRE Distinguished Member oz. zaslužni član mednarodne CIGRE je priznanje, ki se dodeli na predlog nacionalnega komiteja pod pogojem, da član izpolnjuje pogoje, kot so npr. vsaj 10 let individualni član mednarodne CIGRE, aktivno sodelovanje v študijskih komitejih, na zasedanjih ali v nacionalnem komiteju, sodelovanje v delovnih skupinah, objave referatov na konferencah CIGRE. Priznanja zaslužnih članov mednarodne CIGRE so do sedaj prejeli:

1998 – prof. dr. Anton Ogorelec

2000 – prof. dr. Ferdinand Gubina

2002 – mag. Krešimir Bakič

2004 – prof. dr. Maks Babuder, prof. dr. Franc Jakl

2010 – mag. Maja Končan-Gradnik in Ivan Leban

2012 – prof. dr. Jože Voršič

2014 – mag. Ladislav Tomšič

2016 – prof.dr. Rafael Mihalič

2018 – prof.dr. Jože Pihler

B. Priznanja Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED podeljuje priznanja ob slovesnostih odprtja nacionalnih konferenc elektroenergetikov. Priznanja so razdeljena po odličnosti na naslednje nivoje:

1. PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO se podeljuje bienalno samo po eni osebi.

2. AMBASADOR CIGRE se podeljuje samo ob izjemnih dogodkih in srečanjih in je namenjeno osebam z mednarodnim slovesom, ki so veliko naredili za širjenje delovanja CIGRÉ v mednarodnih razsežnostih in prijateljstvo med narodi.

3. PLAKETA CIGRE in PLAKETA CIRED za uspešno delo v slovenski elektroenergetiki se podeljuje bienalno (1-3 osebe).

4. POHVALA za uspešno delo v združenju CIGRE-CIRED, uspešno izveden projekt v zadnjih dveh letih, uspešno raziskavo ali uspešno zastopanje Slovenije v tujini v energetskih inštitucijah. Priznanje dobi lahko več oseb in tudi večkrat. Podeljuje se od leta 1999.

5. POSEBNO PRIZNANJE za dolgoletno uspešno delo v slovenski energetiki. Podeljuje se upokojenim energetikov, ki so veliko naredili za sistem. Podeljuje se od leta 2003.

6. PRIZNANJE za novinarsko delo na področju energetike v Sloveniji. Podeljuje se od leta 2005.

7. DIPLOME za najbolj odmevne referate na konferencah po študijskih komitejih. Podeljuje se od leta 1995.

8. NAGRADE
za odličnost pri izdelavi diplome, magisterija ali doktorata. Ta nagrada je bila podeljena v letih 2005 in 2007. Od leta 2009 se združi v že tradicionalno Nagrado prof. dr. V. Bedajniča, ki se podeljuje vsako leto. CIGRE-CIRED je v sodelovanju z univerzama v Ljubljani in Mariboru prevzel sponzorstvo tega priznanja od Iskre.