PRIZNANJA

Seznam prejemnikov priznanj, plaket in pohval (od leta 2000) dalje je dostopen: TUKAJ

Osvežen pravilnik o priznanjih si lahko ogledate: TUKAJ

Priznanja mednarodnega združenja CIGRE

Mednarodno združenje CIGRE Paris podeljuje več vrst priznanj. Priznanja so razdeljena po odličnosti na naslednje nivoje::

 1. The CIGRE Medal: je najvišje priznanje mednarodnega združenja CIGRE, ki se je začelo podeljevati v letu 2008.
 2. The CIGRE Honorable Member: je priznanje za častno članstvo, ki se podeljuje posameznikom bienalno za dolgoletne aktivnosti v CIGRE. Običajno so prejemniki tega priznanja bivši predsedniki celotne organizacije ali predsedniki študijskih komitejev. Priznanje predlaga vodstvo pariške CIGRE. Slovenci, ki so prejeli priznanje The CIGRE Honorable Member:
  • 2018 – mag. Krešimir Bakič
 3. The CIGRE Technical Committee Award: je priznanje, ki se podeli članu posameznega študijskega komiteja za izjemno delo in prizadevanja na področju delovanja posameznega študijskega komiteja; podeljuje se bienalno na predlog Tehničnega komiteja mednarodnega združenja CIGRE. Slovenci, ki so prejeli priznanje The CIGRE Technical Committee Award:
  • 2004 – mag. Krešimir Bakič (za izjemno delo v mednarodnem študijskem komiteju SC C1 – Razvoj in ekonomika sistemov)
 4. The CIGRE Distinguished Member: oz. zaslužni član mednarodne CIGRE je priznanje, ki se dodeli na predlog nacionalnega komiteja pod pogojem, da član izpolnjuje pogoje, kot so: vsaj 10 let individualni član mednarodne CIGRE, aktivno sodelovanje v študijskih komitejih, na zasedanjih ali v nacionalnem komiteju, sodelovanje v delovnih skupinah, objave referatov na konferencah CIGRE. Priznanja The CIGRE Distinguished Member mednarodne CIGRE so do sedaj prejeli:
  • 1998 – prof. dr. Anton Ogorelec
  • 2000 – prof. dr. Ferdinand Gubina
  • 2002 – mag. Krešimir Bakič
  • 2004 – prof. dr. Maks Babuder in prof. dr. Franc Jakl
  • 2010 – mag. Maja Končan-Gradnik in Ivan Leban
  • 2012 – prof. dr. Jože Voršič
  • 2014 – mag. Ladislav Tomšič
  • 2016 – prof.dr. Rafael Mihalič
  • 2018 – prof.dr. Jože Pihler
  • 2020 – prof. dr. Igor Papič

Priznanja Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED podeljuje priznanja ob slovesnostih odprtja nacionalnih konferenc elektroenergetikov. Priznanja so razdeljena po odličnosti na naslednje nivoje:

 1. Priznanje za življenjsko delo: se podeljuje bienalno samo po eni osebi.
 2. Ambasador CIGRE: se podeljuje samo ob izjemnih dogodkih in srečanjih in je namenjeno osebam z mednarodnim slovesom, ki so veliko naredili za širjenje delovanja CIGRE v mednarodnih razsežnostih in prijateljstvo med narodi.
 3. Plaketa CIGRE in plaketa CIRED: za uspešno delo v slovenski elektroenergetiki se podeljuje bienalno (1-3 osebe).
 4. Pohvala: za uspešno delo v združenju CIGRE-CIRED, uspešno izveden projekt v zadnjih dveh letih, uspešno raziskavo ali uspešno zastopanje Slovenije v tujini v energetskih inštitucijah. Priznanje dobi lahko več oseb in tudi večkrat. Podeljuje se od leta 1999.
 5. Posebno priznanje: za dolgoletno uspešno delo v slovenski energetiki. Podeljuje se upokojenim energetikov, ki so veliko naredili za sistem. Podeljuje se od leta 2003.
 6. Priznanje za novinarsko delo: na področju energetike v Sloveniji. Podeljuje se od leta 2005.
 7. Diplome: za najbolj odmevne referate na konferencah po študijskih komitejih. Podeljuje se od leta 1995.
 8. Bedjaničeve nagrade: za odličnost pri izdelavi diplome, magisterija ali doktorata. Ta nagrada je bila podeljena v letih 2005 in 2007. Od leta 2009 se združi v že tradicionalno Nagrado prof. dr. V. Bedjaniča, ki se podeljuje vsako leto. CIGRE-CIRED je v sodelovanju z univerzama v Ljubljani in Mariboru prevzel sponzorstvo tega priznanja od Iskre.