PRIZNANJA

Seznam prejemnikov priznanj, plaket in pohval (od leta 2000-2021) dalje je dostopen: TUKAJ

Osvežen pravilnik o priznanjih si lahko ogledate (5.4.2022): TUKAJ

Priznanja mednarodnega združenja CIGRE

Mednarodno združenje CIGRE Paris podeljuje več vrst priznanj. Priznanja so razdeljena po odličnosti na naslednje nivoje::

 1. The CIGRE Medal: je najvišje priznanje mednarodnega združenja CIGRE, ki se je začelo podeljevati v letu 2008.
 2. The CIGRE Honorable Member: je priznanje za častno članstvo, ki se podeljuje posameznikom bienalno za dolgoletne aktivnosti v CIGRE. Običajno so prejemniki tega priznanja bivši predsedniki celotne organizacije ali predsedniki študijskih komitejev. Priznanje predlaga vodstvo pariške CIGRE. Slovenci, ki so prejeli priznanje The CIGRE Honorable Member:
  • 2018 – mag. Krešimir Bakič
 3. The CIGRE Technical Committee Award: je priznanje, ki se podeli članu posameznega študijskega komiteja za izjemno delo in prizadevanja na področju delovanja posameznega študijskega komiteja; podeljuje se bienalno na predlog Tehničnega komiteja mednarodnega združenja CIGRE. Slovenci, ki so prejeli priznanje The CIGRE Technical Committee Award:
  • 2004 – mag. Krešimir Bakič (za izjemno delo v mednarodnem študijskem komiteju SC C1 – Razvoj in ekonomika sistemov)
  • 2012 – Janez Zakonjšek (za izjemno delo v mednarodnem študijskem komiteju SC B5 – Zaščita in avtomatizacija)
  • 2020 –Tim Gradnik (za izjemno delo v mednarodnem študijskem komiteju SC  A2- Transformatorji in dušilke)
 4. The CIGRE Distinguished Member: oz. zaslužni član mednarodne CIGRE je priznanje, ki se dodeli na predlog nacionalnega komiteja pod pogojem, da član izpolnjuje pogoje, kot so: vsaj 10 let individualni član mednarodne CIGRE, aktivno sodelovanje v študijskih komitejih, na zasedanjih ali v nacionalnem komiteju, sodelovanje v delovnih skupinah, objave referatov na konferencah CIGRE. Priznanja The CIGRE Distinguished Member mednarodne CIGRE so do sedaj prejeli:
  • 1998 – prof. dr. Anton Ogorelec
  • 2000 – prof. dr. Ferdinand Gubina
  • 2002 – mag. Krešimir Bakič
  • 2004 – prof. dr. Maks Babuder in prof. dr. Franc Jakl
  • 2010 – mag. Maja Končan-Gradnik in Ivan Leban
  • 2012 – prof. dr. Jože Voršič
  • 2014 – mag. Ladislav Tomšič
  • 2016 – prof. dr. Rafael Mihalič
  • 2018 – prof. dr. Jože Pihler
  • 2020 – prof. dr. Igor Papič
  • 2022 – Tim Gradnik
 5. The CIGRE Fellow Member: naziv CIGRE Fellow je najvišje priznanje, ki ga podeljuje CIGRE posameznikom za izjemne usluge mednarodni organizaciji CIGRE. Priznanje podeljuje administrativni svet (AdCo) CIGRE bienalno od leta 2014. Kot častni člani (Honorary members) so člani “Fellow Members “oproščeni članarine, pristopnin na organizirane konference ter brezplačno prejemajo strokovno publikacijo ELECTRA.
  • 2020 – prof. dr. Maks Babuder

6. NGN – Next Generation Network Significant Contribution award je priznanje, ki ga CIGRE podeljuje od leta 2020 posameznikom v NGN sekciji (do 35. leta) za izjemne prispevke  mladih inženirjev

 • 2022 – Ana Lovrenčič, predstavnica študentske sekcije CIGRE v Sloveniji

Priznanja Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED podeljuje priznanja ob slovesnostih odprtja nacionalnih konferenc elektroenergetikov. Priznanja so razdeljena po odličnosti na naslednje nivoje:

 1. Priznanje za življenjsko delo: se podeljuje bienalno samo po eni osebi.
 2. Ambasador CIGRE: se podeljuje samo ob izjemnih dogodkih in srečanjih in je namenjeno osebam z mednarodnim slovesom, ki so veliko naredili za širjenje delovanja CIGRE v mednarodnih razsežnostih in prijateljstvo med narodi.
 3. Plaketa CIGRE in plaketa CIRED: za uspešno delo v slovenski elektroenergetiki se podeljuje bienalno (1-3 osebe).
 4. Pohvala: za uspešno delo v združenju CIGRE-CIRED, uspešno izveden projekt v zadnjih dveh letih, uspešno raziskavo ali uspešno zastopanje Slovenije v tujini v energetskih inštitucijah. Priznanje dobi lahko več oseb in tudi večkrat. Podeljuje se od leta 1999.
 5. Posebno priznanje: za dolgoletno uspešno delo v slovenski energetiki. Podeljuje se upokojenim energetikov, ki so veliko naredili za sistem. Podeljuje se od leta 2003.
 6. Priznanje za novinarsko delo: na področju energetike v Sloveniji. Podeljuje se od leta 2005.
 7. Diplome: za najbolj odmevne referate na konferencah po študijskih komitejih. Podeljuje se od leta 1995.
 8. Bedjaničeve nagrade: za odličnost pri izdelavi diplome, magisterija ali doktorata. Ta nagrada je bila podeljena v letih 2005 in 2007. Od leta 2009 se združi v že tradicionalno Nagrado prof. dr. V. Bedjaniča, ki se podeljuje vsako leto. CIGRE-CIRED je v sodelovanju z univerzama v Ljubljani in Mariboru prevzel sponzorstvo tega priznanja od Iskre.