ZAGOTAVLJAMO NAJBOLJŠO STROKOVNO IZKUŠNJO

Slovensko združenje elektroenergetikov redno organizira konference, delavnice, posvete in ostala srečanja, kjer se zberejo slovenski in tuji strokovnjaki iz vseh podorčij elektroenergetike. Z namenom, da bi našim članom zagotovili najboljšo možno izkušnjo in dobre pogoje za strokovni razvoj njihovih strokovnih kompetenc Združenje CIGRE-CIRED pri organizaciji vsakega dogodka skliče poseben organizacijski odbor, katerega sestavljajo strokovnjaki slovenske elektroenergetske stroke. Člani organizacijskih odborov predlagajo strokovnjake za vabljena predavanja, usklajujejo urnike, in izdelujejo strokovne programe dogodkov tako, da ti sledijo najnovejšim trendom v elektroenergetskih področjih.

Udeleženci imajo na dogodkih veliko koristi saj si medsebojno delijo znanje, predstavljajo svoje delo, z ostalimi strokovnjaki razvijejo strokovne debate, iščejo poslovne priložnosti in prispevajo h razvoju znanja slovenske elektroenergetike.

KONFERENCE SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV

Vsako liho leto Združenje CIGRE-CIRED organizira največji elektroenergetski dogodek v Sloveniji imenovan Konferenca slovenskih elektroenergetikov. Na tem dogodku udeleženci predstavijo svoje delo v zadnjih dveh letih skozi predstavitve strokovnih referatov v posameznih študijskih komitejih. Po predstavitvi vsakega referata ostane še nekaj minut za odprto debato na temo predstavljenega dela, kjer se strokovnjaki resnično povežejo saj imajo možnost medsebojnega deljenja znanja in pridobljenih izkušenj. Strog postopek recenziranja prijavljenih referatov udeležencem zagotavlja, da so predstavljeni referati na visokem strokovnem nivoju in vsebujejo preverjene avtentične informacije. Konferenca traja 3 dni, vsako drugo leto na drugi lokaciji v Sloveniji. Tekom konference so poleg predstavitev referatov na voljo tudi druge aktivnosti, kot na primer:

 • Predstavitve na panelih (vabljena predavanja slovenskih in tujih strokovnjakov na izbrano tematiko)
 • Strokovne predstavitve referatov v študentski sekciji CIGRE-CIRED (odlična priložnost za delodajalce in podjetja, ki želijo zaposliti nov in mlad kader)
 • Bogata tehnična razstava slovenskih in mednarodnih podjetij
 • Podelitve priznanj
 • Strokovni in turistični izleti v bližnje kraje
 • Gala večerja in drugi dogodki za mreženje ter druženje udeležencev
 • Pester konferenčni program
 • Aktivnosti na turistični lokaciji, ki jih ponuja tamkajšnji hotel (bazeni, savne, izleti, itd.)

 

Konference slovenskih elektroenergetike v številkah (tipična konferenca):

 • 500+ udeležencev
 • 200+ predstavljenih refatov
 • 3-4 paneli
 • 3 dni
 • 20+ podjetij s tehnično razstavo

 

Spodaj je nekaj utrinkov iz slovenskih konferenc elektroenergetike

 

Tukaj si lahko ogledate seznam do sedaj izvedenih konferenc in statistiko predstavljenih referatov

OSTALI DOGODKI

Združenje CIGRE-CIRED redno organizira tudi manjše dogodke, ki so namenjeni izobraževanju, strokovnim predstavitvam in povezovanju udeležencev slovenske elektroenergetike.

Konferenca o vzdrževanju v elektroenergetiki

Vsaki dve leti (na soda leta) Združenje organizira slovensko konferenco o vzdrževanju v elektroenergetiki, kjer se zberejo strokovnjaki iz področja vzdrževanja elektroenergetskih naprav in objektov, za prenos, distribucijo in proizvodnjo električne energije. Konferenca traja en dan, v hotelu Perla v Novi Gorici. Strokovnjaki skozi predstavitve referatov podajajo svoje izkušenje pri vzdrževanju elektroenergetske opreme v zadnjih dveh letih.

Delavnice, posveti in ostali dogodki

Združenje CIGRE-CIRED organizira manjše enodnevne dogodke, saj s tem skrbi za stalno strokovno izobraževanje svojih članov in jim nudi dostop do kvalitetnih in visoko strokovnih vsebin v živo in na spletu. Z izobraževanjem in povezovanjem slovenskih strokovnjakov Združenje CIGRE-CIRED ne skrbi le za razvoj kompetenc posameznikov ampak si prizadeva tudi za izboljšanje celotne slovenske elektroenergetike. Nekateri izmed najodmevnejših enodnevnih dogodkov, ki jih je Združenje v zadnjem času organiziralo so:

 • Delavnica o uporabi umetne inteligence v elektroenergetiki
 • Posvet o informacijski varnosti v elektroenergetiki
 • Bedjaničeve nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela
 • 25. letnica Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED

Mednarodni CIGRE Simpozij 2021

Združenje CIGRE-CIRED bo leta 2021 prvič v zgodovini imelo čast organizirati mednarodni CIGRE Simpozij. Na simpozij bodo prišli največji elektroenergetski strokovnjaki iz celotnega sveta saj pričakujemo cca. 600 udeležencev. Simpozij bo potekal na 100. obletnico mednarodnega združenja CIGRE in predstavlja veliko prelomnico v svetu elektroenergetike.