ORGANI ZDRUŽENJA CIGRE-CIRED

Organi Združenja so:

  • Zbor članov: je najvišji organ Združenja, ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov sprejema delovni program, sklepa o finančnem načrtu, voli in razrešuje člane preostalih ogranov združenja ter odloča o ostalih ključnih zadevah Združenja.
  • Predsedstvo: je izvršilni organ, ki vodi delo Združenja po programu, ki ga je sprejel Zbor članov.
  • Nadzorni odbor: spremlja delo Predsedstva in drugih organov Združenja ter opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem.
  • Odbor za priznanja: pregleduje in ocenjuje predloge za podelitev priznanj Združenja in odloča o podelitvih priznanj, skladno s Pravilnikom o priznanjih.
  • Častno razsodišče: vodi postopke v primerih prekrškov članov in po potrebi izreka disciplinske postopke.
  • Tehnični komite CIGRE: nadzira delov študijskih komitejev CIGRE, izbira prednostne teme posvetovanj in konferenc ter sodeluje pri njihovi organizaciji. Člane TK CIGRE lahko vidite TUKAJ
  • Tehnični komite CIRED: nadzira delov študijskih komitejev CIRED, izbira prednostne teme posvetovanj in konferenc ter sodeluje pri njihovi organizaciji. Člane TK CIGRE lahko vidite TUKAJ

 

 

PREDSEDSTVO

 

NADZORNI ODBOR

 

ODBOR ZA PRIZNANJA

 

ČASTNO RAZSODIŠČE