ORGANI ZDRUŽENJA CIGRE-CIRED

Organi Združenja so:

  • Zbor članov: je najvišji organ Združenja, ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov sprejema delovni program, sklepa o finančnem načrtu, voli in razrešuje člane preostalih ogranov združenja ter odloča o ostalih ključnih zadevah Združenja.
  • Predsedstvo: je izvršilni organ, ki vodi delo Združenja po programu, ki ga je sprejel Zbor članov.
  • Nadzorni odbor: spremlja delo Predsedstva in drugih organov Združenja ter opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem.
  • Odbor za priznanja: pregleduje in ocenjuje predloge za podelitev priznanj Združenja in odloča o podelitvih priznanj, skladno s Pravilnikom o priznanjih.
  • Častno razsodišče: vodi postopke v primerih prekrškov članov in po potrebi izreka disciplinske postopke.
  • Tehnični komite CIGRE: nadzira delov študijskih komitejev CIGRE, izbira prednostne teme posvetovanj in konferenc ter sodeluje pri njihovi organizaciji. Člane TK CIGRE lahko vidite TUKAJ
  • Tehnični komite CIRED: nadzira delov študijskih komitejev CIRED, izbira prednostne teme posvetovanj in konferenc ter sodeluje pri njihovi organizaciji. Člane TK CIGRE lahko vidite TUKAJ

 

 

PREDSEDSTVO

WordPress Data Table Plugin

 

NADZORNI ODBOR

WordPress Data Table Plugin

 

ODBOR ZA PRIZNANJA

WordPress Data Table Plugin

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

WordPress Data Table Plugin