• Energija in okolje = Energy and environment?: 18. tematski koledar [za leto 2016].
 • Večkratnost odkritij iz elektrotehnike = Multiplicity of discoveries in electrical engineering?: 17. tematski koledar [za leto 2015].
 • Obetajoče tehnologije za elektroenergetski sistem = Promising technologies for electric power system?: 16. tematski koledar [za leto 2014].
 • BAKIĆ, Krešimir, JAKL, Franc. Pomembni slovenski elektroenergetiki – graditelji slovenskega elektroenergetskega sistema?: 14. tematski koledar [za leto 2012]. . 2012. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 16582166.
 • BAKIĆ, Krešimir. Mejniki v razvoju slovenskega elektroenergetskega sistema?: 11. tematski koledar [za leto 2010]. . 2009. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 13765398.
 • BAKIĆ, Krešimir. Pionirji elektroenergetskih sistemov?: 10. tematski koledar [za leto 2009]. . 2008. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 6829140.
 • REJC, Matej, PANTOŠ, Miloš. Znameniti Slovenci s področja naravoslovja, tehnike in matematike?: osmi unikatni koledar [za leto 2008]. . 2007. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 6828884.
 • JAKL, Franc, BAKIĆ, Krešimir. Obnovljivi viri energije?: sedmi unikatni koledar [za leto 2007]. . 2006. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 11049494.
 • BIZJAK, Nina (ed.). Znameniti slovenski elektroenergetiki?: [koledar za leto 2006]?: šesti unikatni koledar. BIZJAK, Nina (ed.). 2006. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 6828628.
 • BAKIĆ, Krešimir. Slovenski komite CIGRÉ – CIRED?: 2005?: začetki raziskav, projektiranja in proizvodnje naprav za elektroenergetski sistem Slovenije. OTRIN, Andrej (ed.). 2004. P. 1 koledar (15 str.). COBISS.SI-ID 219573504.
 • BAKIĆ, Krešimir (ed.). Reorganizirano elektrogospodarstvo v karikaturah?: [koledar za leto 2004]. BAKIÆ, Krešimir (ed.). 2003. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 6828372.
 • JAKL, Franc. Stebri za nadzemne visokonapetostne vode?: [koledar za leto 2003]. BAKIĆ, Krešimir (ed.). 2002. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 7637014.
 • BAKIĆ, Krešimir (ed.). Ortofoto posnetki energetskih objektov?: [koledar za leto 2002]. BAKIĆ, Krešimir (ed.). 2001. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 6828116.
 • OTRIN, Andrej. Prve slovenske elektrarne, namenjene splošni porabi = First Slovenian public electric power plants. . 2000. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 6827860.
 • MAUČEC, Matija. Enote, ki se uporabljajo v elektroenergetiki, poimenovane po znamenitih raziskovalcih?: [koledar za leto 2000]. . 1999. P. 1 nam. koledar (14 listov). COBISS.SI-ID 6827604.