OBJAVLJENE KNJIGE

 

V juniju 2023 je izšla nova knjiga v založbi Združenja CIGRE-CIRED z naslovom »VLADIMIR ŠLEBINGER – Znameniti slovenski elektroenergetik«, ki sta jo pripravila dva avtorja Krešimir Bakič in Jasna Šlebinger, hči g. Šlebingerja. Knjiga predstavlja življenje elektroenergetika Vladimirja Šlebingerja v osebnem in javnem življenju.

Člani Združenja CIGRE-CIRED prejmejo knjigo kot darilo.

 

 

 

 

V decembru 2020 je izšla nova knjiga v založbi našega Združenja CIGRE-CIRED z naslovom »SEERC CIGRE HISTORY – Early electrification and empowerment of region where current electricity was born«, ki je plod sodelovanja vseh nacionalnih komitejev CIGRE v regiji. Knjiga prinaša odgovore na vprašanja o elektrifikaciji vsake od 17 držav, predstavlja zgodovino CIGRE v posameznih državah in aktivnosti nacionalnih komitejev CIGRE.

Cena knjige je 30 evrov. Za člane Združenja CIGRE-CIRED, ki so člani vsaj dve leti, pa bo cena s 40-odstotnim popustom 18 evrov (vključno z davkom).

Knjigo lahko naročite preko obrazca tukaj.


BAKIĆ, Krešimir, BABUDER, Maks. Milan Vidmar: a world-renowned electrical engineer. Ljubljana : Slovenian National Committee of Electric Power Engineers CIGRÉ-CIRED, 2014. ISBN 978-961-6265-25-6. COBISS.SI-ID 274976000.

BAKIĆ, Krešimir, BABUDER, Maks. Milan Vidmar, elektrotehnik svetovnega slovesa. Ljubljana : Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ – CIRED, 2012. ISBN 978-961-6265-22-5. COBISS.SI-ID 261369856.


MAUČEC, Matija, BAKIÆ, Krešimir, OTRIN, Andrej, JAKL, Franc, ŠKARJAK, Boštjan, BABUDER, Maks, JEGLIČ, Anton, JEREB, Peter, KOROŠEC, Vekoslav, LEBAN, Ivan, MIHELČIČ, Ivan, OGORELC, Anton, REJC, Matej, PANTOŠ, Miloš, PAPLER, Drago, LESJAK, Srečko. Zbornik koledarjev elektroenergetikov CIGRÉ – CIRED : 2000-2012. Ljubljana : Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ – CIRED, 2012. ISBN 978-961-6265-21-8. COBISS.SI-ID 261123072.


MIHALIČ, Rafael. Stabilnost in dinamični pojavi v elektroenergetskih sistemih : osnovni pojmi s primeri. Ljubljana : Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ – CIRED, 2013. ISBN 978-961-6265-23-2. COBISS.SI-ID 266825984.


AMBROŽIČ, Vanja and ZAJEC, Peter. Električni servo pogoni. Ljubljana : Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED, 2016. ISBN 978-961-6265-27-0. COBISS.SI-ID 283707392.

RAZPRODANO! ČAKAMO PONATIS!


BAKIČ, Krešimir. Življenje elektroenergetske stroke v samostojni Sloveniji : 65/25 : 65 let delovanja CIGRE v Sloveniji, 25 let Nacionalnega komiteja CIGRE, [avtorji Krešimir Bakič, Drago Papler ; tabele Barbara Kozamernik]. – Ljubljana : Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED, 2018. ISBN 978-961-6265-33-1. COBISS.SI-ID: 294962176.