MEDNARODNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIGRE

 

Člani v mednarodnih študijskih komitejih (MŠK) CIGRE (stanje 2020-2022)

WordPress Data Table Plugin

 

Pravila za člane v MŠK CIGRE:

  1. Po pravilih mednarodne CIGRE je v sestavi mednarodnega študijskega komiteja (ŠK) poleg predsednika in njegovega sekretarja še 25 rednih članov in do 10 opazovalcev.
  2. Mandat posameznega člana/opazovalca traja 4 leta z možnostjo podaljšanja do 6 let. Enako velja za predsednika študijskega komiteja, ki ga izvoli Administrativni svet pariške CIGRE na predlog predsednika Tehničnega komiteja.
  3. Predsedniki študijskih komitejev za uspešno delo svojega ŠK lahko izberejo še določeno število ekspertov (do 10), ki so svetovno razpoznavni na tem delovnem področju ali so bili uspešni vodje delovnih skupin in nagrajeni za svoje izjemno delo.

SODELOVANJE V MEDNARODNIH DELOVNIH SKUPINAH

Koordinatorji za prijave v delovne skupine so predstavniki Slovenije v posameznih mednarodnih študijskih komitejih CIGRE. Samo preko njih je možna včlanitev v določeno delovno skupino (Working Group – WG). V kolikor država nima člana v mednarodnem ŠK, potem je Predsedstvo nacionalnega komiteja tisto, ki koordinira včlanitev v mednarodno delovno skupino.

Člani mednarodnih študijskih komitejev morajo biti tudi člani mednarodne CIGRE (individualni ali kolektivni). Samo s članstvom v mednarodne CIGRE-ju lahko dostopajo do vsebin v posameznem MŠK.

Člani delovnih skupin so lahko tudi nečlani mednarodne CIGRE in tudi ni nujno, da so člani nacionalnih CIGRE komitejev. Za člana delovne skupine je bistveno znanje in reference na področju delovanja delovne skupine. Ko postanejo člani delovne skupine bo vodja delovne skuine (convener) poskrbel, da član pridobi vse pravice dostopa na spletno stran delovne skupine preko portala KMS za čas delovanja delovne skuine (2-3 leta). Študenti doktorskih disertacij imajo poseben status in so vabljeni v delovne skupine ne glede na članstvo ali pripadnost določenem nacionalnem komiteju.

POSTOPEK VČLANITVE V WG CIGRE

  • Na spletni strani preverite seznam odprtih delovnih skupin in projektne naloge.
  • Če najdete WG, ki vas zanima in bi želeli sodelovati, se povežite s predstavnikom/-ki Slovenije v mednarodnem/-ih ŠK, kjer je delovna skupina registrirana (npr. WG D2.51 pripada študijskem komiteju D2, JWG B1D1.75 pa pripada študijskima komitejema B1 in D1).
  • Dolžnost slovenskega predstavnika v mednarodnem ŠK je, da vas kandidira, seveda če ustrezate po strokovnih referencah.
  • Za mednarodne delovne skupine niso primerni člani, ki bi samo odnašali informacije in ne bi aktivno sodelovali v ustvarjanju novih znanj!

Delo v delovni skupini traja dve do tri leta. Po zaključnem poročilu se delovna skupina razpusti. To je naloga Tehničnega komiteja mednarodne CIGRE.