VABILA ZA SODELOVANJE V MEDNARODNIH DELOVNIH SKUPINAH

MŠK CIGRE – Mednarodni študijski komiteji – Pariz (stanje 2018-2020)

 

Oznaka Študijski komite Ime Redni član/ opazovalec/ ekspert E-pošta
MŠK A1 Rotacijski stroji in problematika elektrarn Ivan Zagožen opazovalec ivan.zagozen@seng.si
MŠK A2 Transformatorji in dušilke Istok Jerman Kuželicki opazovalec istok.jermankuzelicki@kolektor.com
MŠK A2 Transformatorji in dušilke Tim Gradnik tajnik MŠK tim.gradnik@eimv.si
MŠK A3 Visokonapetostne naprave Simon Podkoritnik opazovalec simon.podkoritnik@eimv.si
MŠK B1 Energetski kabli Samo Štojs opazovalec samo.stojs@elektro-gorenjska.si
MŠK B2 Nadzemni vodi Viktor Lovrenčić redni član viktor.lovrencic@c-g.si
MŠK B3 Razdelilne transformatorske postaje Marko Testen opazovalec marko.testen@ibe.si
MŠK B4 Enosmerni prenosi in energetska elektronika
MŠK B5 Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES Tadeja Babnik redni član tadeja.babnik@elpros.si
MŠK C1 Razvoj in ekonomika sistemov Saša Jamšek opazovalec sasa.jamsek@eles.si
MŠK C2 Obratovanje in vodenje sistemov Uroš Kerin opazovalec uros.kerin@eles.si
MŠK C3 Okoljska problematika Darija Rus Jamnik opazovalec darija.rus-jamnik@elektro-ljubljana.si
MŠK C4 Tehniške značilnosti sistemov Jože Pihler redni član joze.pihler@um.si
MŠK C5 Elektroenergetski trg in regulacija Miloš Pantoš opazovalec milos.pantos@fe.uni-lj.si
MŠK C6 Distributivni sistemi in razpršena proizvodnja Uršula Krisper opazovalec ursula.krisper@elektro-ljubljana.si
MŠK D1 Materiali in nove preiskovalne metode
MŠK D2 IT in telekomunikacije v elektroenergetiki Alenka Kolar opazovalec alenka.kolar@elektro-ljubljana.si
  1. Po pravilih pariške CIGRE je v sestavi mednarodnega študijskega komiteja (ŠK) poleg predsednika in njegovega sekretarja še 25 rednih članov in do 10 opazovalcev.
  2. Mandat posameznega člana/opazovalca traja 4 leta z možnostjo podaljšanja do 6 let. Enako velja za predsednika študijskega komiteja, ki ga izvoli Administrativni svet pariške CIGRE na predlog predsednika Tehničnega komiteja.
  3. Predsedniki študijskih komitejev za uspešno delo svojega ŠK lahko izberejo še določeno število ekspertov (do 10), ki so svetovno razpoznavni na tem delovnem področju ali so bili uspešni vodje delovnih skupin in nagrajeni za svoje izjemno delo.