VABILA ZA SODELOVANJE V MEDNARODNIH DELOVNIH SKUPINAH

MŠK CIGRE – Mednarodni študijski komiteji – Pariz (stanje 2018-2020)

 

Oznaka Študijski komite Ime Redni član/ opazovalec/ ekspert E-pošta
ŠK A1 Rotacijski stroji in problematika elektrarn Ivan Zagožen opazovalec ivan.zagozen@hse.si
ŠK A2 Transformatorji Istok Jerman Kuželicki opazovalec istok.jermankuzelicki@kolektor.com
ŠK A3 Visokonapetostne naprave Simon Podkoritnik opazovalec simon.podkoritnik@eimv.si
ŠK B1 Energetski kabli Samo Štojs opazovalec samo.stojs@elektro-gorenjska.si
ŠK B2 Nadzemni vodi Viktor Lovrenčić redni član viktor.lovrencic@c-g.si
ŠK B3 Razdelilne transformatorske postaje Marko Testen opazovalec marko.testen@ibe.si
ŠK B4 Enosmerni prenosi in energetska elektronika
ŠK B5 Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES Tadeja Babnik redni član tadeja.babnik@elpros.si
ŠK C1 Razvoj in ekonomika sistemov Saša Jamšek opazovalec sasa.jamsek@eles.si
ŠK C2 Obratovanje in vodenje sistemov Uroš Kerin opazovalec uros.kerin@eles.si
ŠK C3 Okoljska problematika Darija Rus Jamnik opazovalec darija.rus-jamnik@elektro-ljubljana.si
ŠK C4 Tehniške značilnosti sistemov Jože Pihler redni član joze.pihler@um.si
ŠK C5 Elektroenergetski trg in regulacija Miloš Pantoš opazovalec milos.pantos@fe.uni-lj.si
ŠK C6 Distributivni sistemi in razpršena proizvodnja Uršula Krisper opazovalec ursula.krisper@elektro-ljubljana.si
ŠK D1 Materiali in nove preiskovalne metode
ŠK D2 IT in telekomunikacije v elektroenergetiki Alenka Kolar opazovalec alenka.kolar@elektro-ljubljana.si

 

  1. Po pravilih pariške CIGRÉ je v sestavi mednarodnega študijskega komiteja (ŠK) poleg predsednika in njegovega sekretarja še 25 rednih članov in do 10 opazovalcev.
  2. Mandat posameznega člana/opazovalca traja 4 leta z možnostjo podaljšanja do 6 let. Enako velja za predsednika študijskega komiteja, ki ga izvoli Administrativni svet pariške CIGRÉ na predlog predsednika Tehničnega komiteja.
  3. Predsedniki študijskih komitejev za uspešno delo svojega ŠK lahko izberejo še določeno število ekspertov (do 10), ki so svetovno razpoznavni na tem delovnem področju ali so bili uspešni vodje delovnih skupin in nagrajeni za svoje izjemno delo.