Omizja na dosedanjih desetih konferencah so obravnavala najaktualnejše teme v slovenskem in svetovnem elektrogospodarstvu. V naslednji tabeli so predstavljene teme in predavatelji na omizjih. Dokumentirana so omizja od leta 2000 naprej.

KONFERENCA IN LOKACIJA TEMA OMIZJA

1. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Ljubljana, Cankarjev dom,
25. maj 1993   

Elektroenergetika Slovenije v novih razmerah

Vabljena predavanja:

 1. M.Tajnikar: Vloga elektroenergetike v razvoju državnega gospodarstva
 2. O.Kristan: Strategija razvoja slovenske elektroenergetike
 3. J.Hrovatin: Stanje slovenske elektroenergetike
 4. S.Zagoričnik: Varstvo okolja in elektroenergetika pri nas

Poleg uvodnih je bilo še 9 vabljenih razprav.

2. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Maribor, Slovensko narodno gledališče,
7. junij 1995
Kako uspešno organizirati slovensko elektrogospodarstvo?

Vabljena predavanja:

 1. B. Sovič: Organizacija in privatizacija elektrogospodarstva
 2. F. Gubina: Elektrogospodarstvo in njegova organizacija s tehničnega vidika
 3. I. Banič: Gospodarski vidiki prenosa in vodenja EES ter njegova organizacija
 4. S Rožman: Jederska elektrarna in tehnični vidiki organiziranosti
 5. J. Vrtačnik: Termoenergetika v organizaciji elektrogospodarstva
 6. V. Golob, I.Kralj: Vloga verige HE v organizaciji elektrogospodarstva
 7. L. Sotošek: Organizacija distribucije in EES

3. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Nova Gorica, Primorsko narodno gledališče,
3. junij 1997

Kakovost električne energije za Slovenijo

Vabljena predavanja:

 1. A. Kovše: Nacionalni energetski program in vključevanje Slovenije v evropsko tržišče
 2. I. Banič: Oskrba z električno energijo, stroški in izgradnja slovenskega EES
 3. D. Štefe: Stroški v oskrbi z električno energijo
 4. S. Rožman: Vloga jedrske energije v energetskem programu Slovenije
 5. L. Sotošek: Zanesljivost dobave električne energije v večjih mestih
 6. F. Žerdin: Vloga domačih premogov v energetski preskrbi Slovenije
 7. J. Debeljak, J.Vrtačnik: TE in toplarne v slovenski elektroenergetiki
 8. B. Miklavčič: Perspektive izgradnje HE v Sloveniji
 9. P. Novak, M. Tuma: Ocene realnih možnosti in stopnje uvajanja ukrepov smotrne rabe električne energije
 10. M. Babuder: Kakovost in cena električne energije z vidika novih tehnologij in omejitev okolja
 11. F. Gubina: Raziskave in izobraževanje strokovnjakov za izvedbo nacionalnega energetskega programa

4. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Rogaška Slatina, Velika dvorana nad kristalno dvorano,
24. maj 1999

Odpiranje trga električne energije

Vabljena predavanja:

 1. J. Stamer: Liberalization of the German electricity market – state and preview
 2. K. Lindstrom: Introduction of an Energy Market in Finland and impact on the industry
 3. A. Invernizzi: Opening of the electricity market in Italy
 4. I. Banič: Nastajajoč trg električne energije v Evropi in vpliv trga  energije na slovensko elektrogospodarstvo
 5. J. Perne: Odziv slovenske elektroindustrije na odpiranje trga električne energije
 6. M. Senčar: Vloga regulatorja v energetskem tržišču

5. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Bled, Festivalna dvorana,
30. maj 2001

Nacionalni energetski program

Vabljena predavanja:

 1. M. Babuder: Predstavitev tez za razpravo
 2. R. Pirnat: NEP med trgom in javnim interesom
 3. V. Korošec: NEP – konflikt prostorskih problemov in problemov elektroenergetike
 4. M. Porenta: Hidroenergija, obnovljiv okolju prijazen vir energije in njegov pomen za narodno gospodarstvo
 5. P. Novak: Nove tehnologije energetskih virov
6. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Portorož, kongresni Center Hotela Slovenija,
26. maj  2003

Privatizacija slovenskega elektrogospodarstva

Vabljena predavanja:

 1. Rajko Pirnat: Strategija privatizacije  elektrodistribucije Slovenije
 2. Djordje Žebeljan:  Preoblikovanje lastništva podjetij elektrogospodarstva in uveljavljanje slovenskih nacionalnih interesov
 3. France Križanič: Vplivi oblik lastništva podjetij energetskih dejavnosti na družbeni in gospodarski razvoj Slovenije
 4. Peter Petrovič: Pogledi distributerjev električne energije na privatizacijo distribucijskih podjetij
 5. Krešimir Bakič: Pregled procesa privatizacije elektroenergetskih podjetij po svetu in interakcija z reformo elektroenergetskega sektorja
 6. Henrik Meier (RWE): Experiences in Germany with privatization process of Power sector
 7. Gabor Tari (MVM): Hungarian Electric Power sector privatization case
 8. Igino Chelini (ENEL): Privatization of ENEL and experiences in Italy
 9. Bruno Berggren (ABB): Some aspects of privatiziation
7. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Velenje, Hotel Paka, Velika dvorana
30. maj 2005

Razvojne možnosti slovenskega elektrogospodarstva po vstopu v Evropsko unijo

Vabljena predavanja:

 1. predstavnik EU DG TREN
 2. priznani slovenski makroekonomist
 3. predstavnik proizvodnje električne energije mag. Uroš Rotnik, direktor TE Šoštanj
 4. predstavnik distribucije električne energije Jože Knavs, direktor Elektro Gorenjska
8. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Čatež
2007

Vpliv klimatskih sprememb na delovanje slovenskega elektrenergetskega sistema

Vabljena predavanja:

 1. dr. Pavel Omahen, Zoran Marčenko, ELES
 2. mag. Djordje Žebeljan, HSE
 3. Franc Leskovec, Elektro Ljubljana
 4. mag. Zvonko Toroš, Elektro Primorska

9. konferenca slovenskih elektroenergetikov
Kranjska Gora, Hotel Kompas
2009
PANELI

10. konferenca slovenskih elektroenergetikov
Ljubljana, Cankarjev dom
2011
Tehnološki izzivi za prihodnost elektroenergetike in kje so priložnosti za Slovenijo?

Vabljena predavanja:

 1. mag. Krešimir Bakič: Tehnološki izzivi za prihodnost elektroenergetike in priložnosti za Slovenijo
 2. Franko Nemac: Vetrne elektrarne in Slovenija – kje so problemi?
 3. Andrej Tumpej: Tehnologije za obnovljive vire
 4. Marko Čepin: Zakaj je prišlo do nesreče v JE Fukušima na Japonskem
 5. Marko Čepin: Druga jedrska elektrarna v Sloveniji in tehnološke prednosti ter slabosti
 6. Marko Hrast: Tehnološka posodobitev prenosnega omrežja
 7. Janko Kosmač: Pričakovani učinki tehnologij pametnih omrežij (Smart Grids) v Sloveniji
 8. Stane Merše: Tehnologije na strani odjema energije
11. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Laško
2013

Upravljanje s premoženjem v elektro gospodarskih podjetij (Asset Management)

Vabljena predavanja:

 1. mag. Krešimir Bakič: Uvodne misli o pomenu upravljanja s premoženjem v omrežnih podjetjih
 2. Majda Paripovič: Ekonomska regulativa za elektroenergetska omrežja
 3. Saša Jamšek: Upravljanje s sredstvi v Elektro Slovenija (ELES)
 4. Matjaž Osvald: Upravljanje s sredstvi v Elektro Ljubljana
 5. Vinko Jelenko, Darko Grubelnik: Rešitev IBM MAXIMO, glavne značilnosti in izkušnje pri uporabi v Sloveniji
12. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Portorož
2015
Evropska energetska unija – poti in možne stranpoti

Vabljena predavanja:

 1. Danijel Levičar, direktor Direktorata za energijo, RS
 2. Aleksander Mervar, direktor ELES
 3. Robert Golob, direktor GEN-I
 4. Marko Senčar, predstavnik ACER
 5. Krešimir Bakič, predsednik Združenja CIGRE-CIRED in SEERC
 6. Franc Žlahtič, presednik NK WEC
 7. Ferdinand Gubina, predsednik EZS, EUREL
 8. Uroš Blažica, predsednik GIZ distribucije in predsednik uprave Elektro Primorske
13. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Maribor
2017

PANELI