OMIZJA/PANELI

Omizja/paneli na dosedanjih konferencah slovenskih elektroenergetikov so obravnavala najaktualnejše teme v slovenskem in svetovnem elektrogospodarstvu. V spodnji tabeli so predstavljene teme in predavatelji na omizjih/panelih. Dokumentirana so omizja od leta 2000 naprej.

KONFERENCA IN LOKACIJA TEMA OMIZJA/panela

1. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Ljubljana, Cankarjev dom,
1993 

Elektroenergetika Slovenije v novih razmerah

Vabljena predavanja:

 1. M.Tajnikar: Vloga elektroenergetike v razvoju državnega gospodarstva
 2. O.Kristan: Strategija razvoja slovenske elektroenergetike
 3. J.Hrovatin: Stanje slovenske elektroenergetike
 4. S.Zagoričnik: Varstvo okolja in elektroenergetika pri nas

Poleg uvodnih je bilo še 9 vabljenih razprav.

2. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Maribor, Slovensko narodno gledališče,
1995
Kako uspešno organizirati slovensko elektrogospodarstvo?

Vabljena predavanja:

 1. B. Sovič: Organizacija in privatizacija elektrogospodarstva
 2. F. Gubina: Elektrogospodarstvo in njegova organizacija s tehničnega vidika
 3. I. Banič: Gospodarski vidiki prenosa in vodenja EES ter njegova organizacija
 4. S Rožman: Jederska elektrarna in tehnični vidiki organiziranosti
 5. J. Vrtačnik: Termoenergetika v organizaciji elektrogospodarstva
 6. V. Golob, I.Kralj: Vloga verige HE v organizaciji elektrogospodarstva
 7. L. Sotošek: Organizacija distribucije in EES

3. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Nova Gorica, Primorsko narodno gledališče,
1997

Kakovost električne energije za Slovenijo

Vabljena predavanja:

 1. A. Kovše: Nacionalni energetski program in vključevanje Slovenije v evropsko tržišče
 2. I. Banič: Oskrba z električno energijo, stroški in izgradnja slovenskega EES
 3. D. Štefe: Stroški v oskrbi z električno energijo
 4. S. Rožman: Vloga jedrske energije v energetskem programu Slovenije
 5. L. Sotošek: Zanesljivost dobave električne energije v večjih mestih
 6. F. Žerdin: Vloga domačih premogov v energetski preskrbi Slovenije
 7. J. Debeljak, J.Vrtačnik: TE in toplarne v slovenski elektroenergetiki
 8. B. Miklavčič: Perspektive izgradnje HE v Sloveniji
 9. P. Novak, M. Tuma: Ocene realnih možnosti in stopnje uvajanja ukrepov smotrne rabe električne energije
 10. M. Babuder: Kakovost in cena električne energije z vidika novih tehnologij in omejitev okolja
 11. F. Gubina: Raziskave in izobraževanje strokovnjakov za izvedbo nacionalnega energetskega programa

4. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Rogaška Slatina, Velika dvorana nad kristalno dvorano,
1999

Odpiranje trga električne energije

Vabljena predavanja:

 1. J. Stamer: Liberalization of the German electricity market – state and preview
 2. K. Lindstrom: Introduction of an Energy Market in Finland and impact on the industry
 3. A. Invernizzi: Opening of the electricity market in Italy
 4. I. Banič: Nastajajoč trg električne energije v Evropi in vpliv trga  energije na slovensko elektrogospodarstvo
 5. J. Perne: Odziv slovenske elektroindustrije na odpiranje trga električne energije
 6. M. Senčar: Vloga regulatorja v energetskem tržišču

5. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Bled, Festivalna dvorana,
2001

Nacionalni energetski program

Vabljena predavanja:

 1. M. Babuder: Predstavitev tez za razpravo
 2. R. Pirnat: NEP med trgom in javnim interesom
 3. V. Korošec: NEP – konflikt prostorskih problemov in problemov elektroenergetike
 4. M. Porenta: Hidroenergija, obnovljiv okolju prijazen vir energije in njegov pomen za narodno gospodarstvo
 5. P. Novak: Nove tehnologije energetskih virov
6. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Portorož, kongresni Center Hotela Slovenija,
2003

Privatizacija slovenskega elektrogospodarstva

Vabljena predavanja:

 1. Rajko Pirnat: Strategija privatizacije  elektrodistribucije Slovenije
 2. Djordje Žebeljan:  Preoblikovanje lastništva podjetij elektrogospodarstva in uveljavljanje slovenskih nacionalnih interesov
 3. France Križanič: Vplivi oblik lastništva podjetij energetskih dejavnosti na družbeni in gospodarski razvoj Slovenije
 4. Peter Petrovič: Pogledi distributerjev električne energije na privatizacijo distribucijskih podjetij
 5. Krešimir Bakič: Pregled procesa privatizacije elektroenergetskih podjetij po svetu in interakcija z reformo elektroenergetskega sektorja
 6. Henrik Meier (RWE): Experiences in Germany with privatization process of Power sector
 7. Gabor Tari (MVM): Hungarian Electric Power sector privatization case
 8. Igino Chelini (ENEL): Privatization of ENEL and experiences in Italy
 9. Bruno Berggren (ABB): Some aspects of privatiziation
7. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Velenje, Hotel Paka, Velika dvorana,
2005

Razvojne možnosti slovenskega elektrogospodarstva po vstopu v Evropsko unijo

Vabljena predavanja:

 1. predstavnik EU DG TREN
 2. priznani slovenski makroekonomist
 3. predstavnik proizvodnje električne energije mag. Uroš Rotnik, direktor TE Šoštanj
 4. predstavnik distribucije električne energije Jože Knavs, direktor Elektro Gorenjska
8. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Čatež,
2007

Vpliv klimatskih sprememb na delovanje slovenskega elektrenergetskega sistema

Vabljena predavanja:

 1. dr. Pavel Omahen, Zoran Marčenko, ELES
 2. mag. Djordje Žebeljan, HSE
 3. Franc Leskovec, Elektro Ljubljana
 4. mag. Zvonko Toroš, Elektro Primorska

9. konferenca slovenskih elektroenergetikov
Kranjska Gora, Hotel Kompas,
2009
PANELI

10. konferenca slovenskih elektroenergetikov
Ljubljana, Cankarjev dom,
2011
Tehnološki izzivi za prihodnost elektroenergetike in kje so priložnosti za Slovenijo?

Vabljena predavanja:

 1. mag. Krešimir Bakič: Tehnološki izzivi za prihodnost elektroenergetike in priložnosti za Slovenijo
 2. Franko Nemac: Vetrne elektrarne in Slovenija – kje so problemi?
 3. Andrej Tumpej: Tehnologije za obnovljive vire
 4. Marko Čepin: Zakaj je prišlo do nesreče v JE Fukušima na Japonskem
 5. Marko Čepin: Druga jedrska elektrarna v Sloveniji in tehnološke prednosti ter slabosti
 6. Marko Hrast: Tehnološka posodobitev prenosnega omrežja
 7. Janko Kosmač: Pričakovani učinki tehnologij pametnih omrežij (Smart Grids) v Sloveniji
 8. Stane Merše: Tehnologije na strani odjema energije
11. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Laško, hotel Thermana
2013

Upravljanje s premoženjem v elektro gospodarskih podjetij (Asset Management)

Vabljena predavanja:

 1. mag. Krešimir Bakič: Uvodne misli o pomenu upravljanja s premoženjem v omrežnih podjetjih
 2. Majda Paripovič: Ekonomska regulativa za elektroenergetska omrežja
 3. Saša Jamšek: Upravljanje s sredstvi v Elektro Slovenija (ELES)
 4. Matjaž Osvald: Upravljanje s sredstvi v Elektro Ljubljana
 5. Vinko Jelenko, Darko Grubelnik: Rešitev IBM MAXIMO, glavne značilnosti in izkušnje pri uporabi v Sloveniji
12. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Portorož, hotel Bernardin
2015
Evropska energetska unija – poti in možne stranpoti

Vabljena predavanja:

 1. Danijel Levičar, direktor Direktorata za energijo, RS
 2. Aleksander Mervar, direktor ELES
 3. Robert Golob, direktor GEN-I
 4. Marko Senčar, predstavnik ACER
 5. Krešimir Bakič, predsednik Združenja CIGRE-CIRED in SEERC
 6. Franc Žlahtič, presednik NK WEC
 7. Ferdinand Gubina, predsednik EZS, EUREL
 8. Uroš Blažica, predsednik GIZ distribucije in predsednik uprave Elektro Primorske
13. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Maribor, hotel Habakuk
2017

Panel 1 – Novi tehnološki izzivi v prenosu

 1. Robert Lüscher (General Electric) – SF6 free solution g3
 2. Lumpi Berndorf – Low weight conductors
 3. Uroš Kerin (Siemens) – Sodobne tehnološke rešitve urejanja napetostnega profila

Panel 2 – Študentsko tekmovanje

Panel 3 – Aktivni EU projekti v elektroenergetiki

 1. David Batič (AGEN-RS) – Reguliranje naložb v pametna omrežja s spodbudami danes in v prihodnosti
 2. Bojan Luskovec (GIZ DEE) – Aktivni evropski projekti v EDP
 3. Matjaž Miklavčič (SODO) – SODO in pametna omrežja
 4. Gregor Omahen (ELES) – Projekt NEDO
 5. Uroš Salobir (ELES) – ELES in evropski projekti
 6. Andrej Souvent (EIMV) – Evropski projekti

Panel 4 – Panel SEERC: Izzivi v električnih omrežjih po vključitvi velikega števila obnovljivih virov energije

 1. Klemens Raich (Austrian Power Grid) – Austrian Power Grid Current Developments
 2. Janko Kosmač (ELES) – SINCRO.GRID PCI Project
 3. Miroslav Mesić (HOPS) – Integration of Renewable Energy Sources into the Croatian Power System
14. konferenca slovenskih elektroenergetikov

Laško, hotel Thermana
2019

 

Panel 1 – Aplikacije kemičnih baterij v energetiki in transportu

 1. Amir Ahmadzadeh (AF Mercados) – Battery Storage in Power Systems
 2. Andrej Pečjak (GEN-I) – Batteries for transport and energy applications
 3. David Game (RTE) – A three-standpoints study on electric mobility in interconnected France
 4. Roman Bernard (N-GEN) – Applications of battery storege systems in energy sector

Panel 2 – Študentsko tekmovanje

Panel 3 – Energetska strategija Slovenije

 1. Aleš Kregar (ELES) – Vplivi okolja na razvoj slovenske elektroenergetike
 2. Alojz Poredoš (Slovensko združenje za energetiko) – Potreben razvoj drugih energetskih resursov
 3. Andrej Ribič (Elektro Ljubljana) – Umeščanje elektroenergetske distribucijske infrastrukture v prostor
 4. Bojan Kuzmič (AGEN-RS) – Reguliranje trgov za doseganje ciljev podnebno energetske politike
 5. Boris Sučić (Inštitut Jožef Štefan) – Predstavitev izhodišč in ključnih izzivov pri strateškem načrtovanju in določanju ciljev NEPN
 6. Hinko Šolinc (Ministrstvo za infrastrukturo) – Obveznosti Slovenije v energetski uniji
 7. Krešimir Bakič (ELES) – Primerjave energetskih strategij
 8. Tomaž Žagar (GEN-I) – Problemtika razvoja nizko-ogljične proizvodnje električne energije

Panel 4 – Podatkovna analitika in “big data” v elektroenergetiki

 1. Simon Dobrišek (Fakulteta za elektrotehniko, UL) – Kje je umetna inteligenca in kje je njena uporabnost v elektroenergetiki
 2. Miha Grabner (EIMV) – Podatkovna analitika in strojno učenje v pametnih omrežjih
 3. Robert Korošec (Oracle Slovenija) – Oracle BigData platforma in realni primer uporabe
 4. Boštjan Gabrijelčič (IBM Slovenija) – Predstavitev uporabniških izkušenj