NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIGRE

Predsednik: Boris Žitnik, EIMV, Ljubljana

OZNAKA
Študijski komite
Predsednik
Naslov
E-pošta
ŠK A1 Rotacijski stroji in problematika elektrarn
Andrej Tumpej
DEM, Obrežna 170, 2000 Maribor
andrej.tumpej@dem.si
ŠK A2 Transformatorji in dušilke
Istok Jerman
KOLEKTOR ETRA d.o.o, Šlandrova 10, 1231 Ljubljana istok.jerman@kolektor.com
ŠK A3 Oprema za prenos in distribucijo
Stane Vižintin EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana stane.vizintin@eimv.si
ŠK B1 Elektroergetski kabli
Matjaž Keršnik
ELEKTRO LJUBLJANA, Slovenska 58, 1000 Ljubljana matjaz.kersnik@elektro-ljubljana.si
ŠK B2 Nadzemni vodi Borut Vertačnik ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana borut.vertacnik@eles.si
ŠK B3 Razdelilne transformatorske postaje in postroji Marko Testen IBE, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana marko.testen@ibe.si
ŠK B4 Enosmerni prenosi in energetska elektronika Boštjan Blažič FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, 1000 Ljubljana bostjan.blazic@fe.uni-lj.si
ŠK B5 Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES
Janez Zakonjšek RELARTE d.o.o, Ulica pod gozdom 11, 4264 Bohinjska bistrica janez.zakonjsek@relarte.com
ŠK C1 Razvoj in ekonomika sistemov
Saša Jamšek ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana sasa.jamsek@eles.si
ŠK C2 Obratovanje in vodenje sistemov Janko Kosmač ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana janko.kosmac@eles.si
ŠK C3 Okoljska problematika
Aleš Kregar ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana ales.kregar@eles.si
ŠK C4 Tehniške značilnosti sistemov
Jože Pihler
FERI, Smetanova 17, 2000 Maribor joze.pihler@um.si
ŠK C5 Elektroenergetski trg in regulacija Dejan Paravan GEN-I, Vrbina 17, 8270 Krško dejan.paravan@gen-i.eu
ŠK D1 Materiali in nove preiskovalne metode
Tim Gradnik EIMV, Hmailto:dejan.paravan@gen-i.euajdrihova 2, 1000 Ljubljana tim.gradnik@eimv.si
ŠK D2 Informacijsko komunikacijske tehnologije Peter Ceferin SMART COM, Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana peter.ceferin@smart-com.si
ŠK D3 Pametna omrežja Miloš Pantoš FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, 1000 Ljubljana milos.pantos@fe.uni-lj.si
OZNAKA
Študijski komite
Tajnik
Naslov
E-pošta
ŠK A1 Rotacijski stroji in problematika elektrarn
Aleš Kirbiš DEM, Obrežna 170, 2000 Maribor
ales.kirbis@dem.si
ŠK A2 Transformatorji
Tomaž Pungartnik
ELEKTRO LJUBLJANA, Slovenska 58, 1000 Ljubljana tomaz.pungartnik@elektro-ljubljana.si
ŠK A3 Oprema za prenos in distribucijo Miha Bečan EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana miha.becan@eimv.si
ŠK B1 Elektroergetski kabli Samo Štojs
ELEKTRO GORENJSKA, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj samo.stojs@elektro-gorenjska.si
ŠK B2 Nadzemni vodi Nejc Zima ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana nejc.zima@eles.si
ŠK B3 Razdelilne transformatorske postaje Rado Ferlič ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana rado.ferlic@eles.si
ŠK B4 Enosmerni prenosi in energetska elektronika Valentin Ažbe FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, 1000 Ljubljana valentin.azbe@fe.uni-lj.si
ŠK B5 Zaščita, avtomatizacija in meritve v EES
Drago Taljan DEM, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor drago.taljan@dem.si
ŠK C1 Razvoj in ekonomika sistemov
Andrej Bučar ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana andrej.bucar@eles.si
ŠK C2 Obratovanje in vodenje sistemov Franci Kropec ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana franc.kropec@eles.si
ŠK C3 Okoljska problematika
Minče Mandelj ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana mince.mandelj@eles.si
ŠK C4 Tehniške značilnosti sistemov
Milan Vižintin
SODO, Mlinarikova ulica 5, 2000 Maribor milan.vizintin@sodo.si
ŠK C5 Elektroenergetski trg in regulacija
David Batič AGENCIJA ZA ENERGIJO,
Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor
david.batic@agen-rs.si
ŠK D1 Materiali in nove preiskovalne metode
Marja Mulej EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana marja.mulej@eimv.si
ŠK D2 IT in TK v elektroenergetiki Roman Pirnat SMART COM,
Brnčičeva 45,
1001 Ljubljana
roman.pirnat@smart-com.si
ŠK D3 Smart Grids (Pametna omrežja) Andrej Gubina FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, 1000 Ljubljana andrej.gubina@fe.uni-lj.si