TEHNIČNI KOMITE CIGRE

Tehnični komite (TK) CIGRE sestavljajo predsednik tehničnega komiteja in predsedniki CIGRE študijskih komitejev (ŠK).

PREDSEDNIKI ŠTUDIJSKIH KOMITEJEV CIGRE

 

TAJNIKI ŠTUDIJSKIH KOMITEJEV CIGRE