TEHNIČNI KOMITE CIGRE

Tehnični komite (TK) CIGRE sestavljajo predsednik tehničnega komiteja in predsedniki CIGRE študijskih komitejev (ŠK).

PREDSEDNIKI ŠTUDIJSKIH KOMITEJEV CIGRE

WordPress Data Table Plugin

 

TAJNIKI ŠTUDIJSKIH KOMITEJEV CIGRE

WordPress Data Table Plugin