NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIRED

Predsednik: Zvonko Toroš, Elektro Primorska, Nova Gorica

OZNAKA
Študijski komite
Predsednik
Naslov
E-pošta
ŠK 1 Omrežne komponente
Srečko Mašera Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje srecko.masera@elektro-celje.si
ŠK 2 Kakovost električne energije in EMC Peter Bergant Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana peter.bergant@elektro-ljubljana.si
ŠK 3 Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij Milan Švajger Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana milan.svajger@elektro-ljubljana.si
ŠK 4 Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo Franc Toplak Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor franci.toplak@elektro-maribor.si
ŠK 5 Razvoj distribucijskih omrežij Miha Žumer Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj miha.zumer@elektro-gorenjska.si
ŠK 6 Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja Matjaž Osvald Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana matjaz.osvald@elektro-ljubljana.si
OZNAKA
Študijski komite
Tajnik
Naslov
E-pošta
ŠK 1 Omrežne komponente
Tomaž Kastelic Elektro Primorska, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica tomaz.kastelic@elektro-primorska.si
ŠK 2 Kakovost električne energije in EMC Drago Bokal ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana drago.bokal@eles.si
ŠK 3 Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij Martin Drgan Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana martin.drgan@elektro-ljubljana.si
ŠK 4 Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo  Tomislav Kramaršek Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje tomi.kramarsek@elektro-celje.si
ŠK 5 Razvoj distribucijskih omrežij Tomaž Mohar EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana tomaz.mohar@eimv.si
ŠK 6 Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja Radko Carli Elektro Primorska, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica radko.carli@elektro-primorska.si