TEHNIČNI KOMITE CIRED

Tehnični komite (TK) CIRED sestavljajo predsednik tehničnega komiteja in predsedniki CIRED študijskih komitejev (ŠK).

PREDSEDNIKI ŠTUDIJSKIH KOMITEJEV CIRED

 

TAJNIKI ŠTUDIJSKIH KOMITEJEV CIRED