NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIRED

Predsednik: Zvonko Toroš, Elektro Primorska, Nova Gorica

Oznaka Študijski komite
Predsednik
Naslov
E-pošta
ŠK 1 Omrežne komponente
Tomaž Kastelic ELEKTRO PRIMORSKA, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica tomaz.kastelic@elektro-primorska.si
ŠK 2 Kakovost električne energije in EMC
Peter Bergant ELEKTRO LJUBLJANA, Slovenska 58, 1000 Ljubljana peter.bergant@elektro-ljubljana.si
ŠK 3 Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij
Miran Horvat ELEKTRO MARIBOR,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
miran.horvat@elektro-maribor.si
ŠK 4 Razpršeni viri in upravljanje z energijo
Dejan Matvoz EIMV,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
dejan.matvoz@eimv.si
ŠK 5 Razvoj distribucijskih omrežij Miha Žumer ELEKTRO GORENJSKA,
Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
miha.zumer@elektro-gorenjska.si
ŠK 6 Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja Tadej Šinkovec ELEKTRO LJUBLJANA, Slovenska 58, 1000 Ljubljana tadej.sinkovec@elektro-ljubljana.si

 

Oznaka
Študijski komite
Tajnik
Naslov
E-pošta
ŠK 1 Omrežne komponente Srečko Mašera ELEKTRO CELJE, Vrunčeva 2A, 3000 Celje srecko.masera@elektro-celje.si
ŠK 2 Kakovost električne energije in EMC Drago Bokal ELES,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
drago.bokal@eles.si
ŠK 3 Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij Damjan Berghaus Majnik ELEKTRO MARIBOR, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor damjan.berghaus-majnik@elektro-maribor.si
ŠK 4 Razpršeni viri in upravljanje z energijo Gregor Skrt ELEKTRO PRIMORSKA, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica gregor.skrt@elektro-primorska.si
ŠK 5 Razvoj distribucijskih omrežij Tomaž Mohar EIMV,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
tomaz.mohar@eimv.si
ŠK 6 Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja Radko Carli ELEKTRO PRIMORSKA, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica radko.carli@elektro-primorska.si