NACIONALNI ŠTUDIJSKI KOMITEJI CIRED

Predsednik: Zvonko Toroš, Elektro Primorska, Nova Gorica

OZNAKA
Študijski komite
Predsednik
Naslov
E-pošta
ŠK 1 Omrežne komponente
Tomaž Kastelic Elektro Primorska, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica tomaz.kastelic@elektro-primorska.si
ŠK 2 Kakovost električne energije in EMC Peter Bergant Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana peter.bergant@elektro-ljubljana.si
ŠK 3 Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij Miran Horvat Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
ŠK4 Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo Dejan Matvoz EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana dejan.matvoz@eimv.si
ŠK 5 Razvoj distribucijskih omrežij Miha Žumer Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj miha.zumer@elektro-gorenjska.si
ŠK 6 Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja Tadej Šinkovec Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
OZNAKA
Študijski komite
Tajnik
Naslov
E-pošta
ŠK 1 Omrežne komponente
Elektro Primorska, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica
ŠK 2 Kakovost električne energije in EMC Drago Bokal ELES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana drago.bokal@eles.si
ŠK 3 Obratovanje, vodenje in zaščita distribucijskih omrežij Elektro Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
ŠK 4 Razpršeni viri in upravljanje z električno energijo  Tomislav Kramaršek Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje tomi.kramarsek@elektro-celje.si
ŠK 5 Razvoj distribucijskih omrežij Tomaž Mohar EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana tomaz.mohar@eimv.si
ŠK 6 Trženje in vplivi regulacije na distribucijska omrežja Radko Carli Elektro Primorska, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica radko.carli@elektro-primorska.si